การพูดคุยกับลูกค้าโดยใช้ Shopify Ping

Shopify Ping เป็นแอปฟรีสำหรับ iOS ที่คุณสามารถใช้จัดการข้อความจากลูกค้าได้ คุณสามารถใช้ Ping ร่วมกับช่องทางการส่งข้อความภายนอกอย่าง Facebook Messenger เพื่อส่งข้อความทั้งหมดไปยังแต่ละกล่องจดหมายเข้า ดังนั้นคุณจึงสามารถประหยัดเวลาโดยการตอบข้อความเหล่านั้นได้จากที่เดียว

Ping ยังเป็นช่องทางที่ดีในการสื่อสารร่วมกับแอป Kit ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดำเนินงานด้านการตลาดบางงานใน Shopify โดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดสำหรับการใช้งาน Shopify Ping

เพื่อใช้งาน Ping คุณต้องมี:

 • อุปกรณ์ iOS เช่น iPhone
 • ร้านค้าออนไลน์ของ Shopify
 • เพจธุรกิจบน Facebook
 • บัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook

การตั้งค่า Shopify Ping

ขั้นตอน:

 1. ติดตั้ง Shopify Ping จาก Apple App Store โดยใช้อุปกรณ์ iOS
 2. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณใน Ping

การใช้ Shopify Ping ด้วย Kit

Kit เป็นผู้ช่วยด้านการตลาดดิจิตอลที่สามารถเผยแพร่แคมเปญผ่านทางโซเชียลมีเดียและอีเมล ทั้งยังสามารถสร้างโฆษณาบน Facebook และ Instagram ให้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณ เมื่อคุณดาวน์โหลด Shopify Ping แล้ว คุณยังสามารถติดตั้ง Kit ให้กับร้านค้า Shopify ของคุณ เพื่อที่คุณ0tได้สามารถสื่อสารกับ Kit โดยใช้ Ping

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เข้าไปที่ Kit

คุณสามารถใช้ Ping เพื่อดูและแก้ไขโฆษณาและโพสต์บนโซเชียลมีดียที่จัดทำโดย Kit ก่อนที่จะเผยแพร่โฆษณาและโพสต์ดังกล่าว คุณยังสามารถใช้ Ping เพื่อดูและโต้ตอบข้อเสนอแนะทางการตลาดจาก Kit ได้อีกด้วย

หากคุณไม่ได้ใช้งาน Kit อยู่ คุณสามารถตั้งค่าได้จาก Ping แต่หากคุณใช้งาน Kit อยู่แล้ว คุณสามารถเลือกใช้งาน Ping ได้จากส่วนเพลตฟอร์มการส่งข้อความ ในการกำหนดลักษณะของ Kit เพื่อใช้ Ping ในการสื่อสารร่วมกับ Kit

การตั้งค่า Kit จาก Ping

เมื่อคุณตั้งค่า Kit แล้ว คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ Kit เข้ากับเพจธุรกิจบน Facebook ที่เป็นร้านค้าของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อ Kit เข้ากับบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook และสร้างกลุ่มเป้าหมายของโฆษณา Facebook ตามที่ Kit แนะนำ

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอหลักของ Ping ให้แตะ Kit
 2. แตะเริ่มใช้งานด้วย Kit
 3. หากร้านค้าของคุณมีเพจธุรกิจบน Facebook อยู่ในรายการ ให้แตะที่เพจดังกล่าว หรือแตะค้นหาอีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ระบบของ Facebook คุณจะได้สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณเข้ากับ Kit จากนั้นแตะเพจธุรกิจบน Facebook ที่เป็นร้านค้าของคุณ
 4. แตะยืนยันเพจ Facebook
 5. แตะบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook จากนั้นเลือกบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook
 6. ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของ Facebook
 7. เลือกประเทศปลายทางเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายให้กับโฆษณาบน Facebook ของคุณ

การผสานการทำงาน Shopify Ping เข้ากับบริการการส่งข้อความภายนอก

คุณสามารถใช้ Shopify Ping เพื่อซิงค์ข้อความจาก Facebook Messenger เมื่อคุณผสานการทำงานเข้ากับบริการส่งข้อความแล้ว คุณจะสามารถดูและตอบข้อความจาก Ping ได้ และเพื่อผสานการทำงาน Ping เข้ากับบริการส่งข้อความ คุณจำเป็นต้องติดตั้งแอปบริการส่งข้อความไว้ใน Shopify

คุณสามารถผสานการทำงาน Ping เข้ากับบริการดังต่อไปนี้ได้มากกว่าหนึ่งรายการ หากคณใช้บริการเหล่านี้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

 • ช่องทาง Facebook Messenger คุณสามารถใช้ช่องทาง Facebook Messenger เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้โดยตรงจากข้อความ และคุณสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวในการตอบคำถามของลูกค้า

หลังจากที่คุณผสานการทำงานบริการการส่งข้อความเข้ากับ Ping แล้ว คุณจะสามารถดูและตอบข้อความจากบริการใน Ping ได้

การเชื่อมต่อช่องทาง Facebook Messenger เข้ากับ Shopify Ping

หลังจากที่คุณติดตั้งช่องทาง Facebook Messenger แล้ว คุณจะสามารถเชื่อมต่อช่องทางดังกล่าวกับ Shopify Ping ได้ และเมื่อ Facebook เชื่อต่อกับ Ping แล้ว คุณสามารถใช้ Ping เพื่ออ่านและตอบข้อความจากลูกค้าที่ส่งข้อความหาคุณผ่านเพจธุรกิจบน Facebook ได้

หมายเหตุ: แม้คุณจะใช้ Facebook Messenger ในการติดต่อกับ Kit อยู่แล้ว แต่คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อช่องทาง Facebook Messenger เข้ากับ Ping ก่อนที่คุณจะสามารถอ่านและตอบข้อความจากลูกค้าบน Messenger ได้

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอหลักของ Shopify Ping บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้แตะที่ไอคอนแอป:

  ไอคอนแอปอยู๋ที่มุมด้านบนซ้ายของหน้าจอ

 2. แตะที่ Messenger หากคุณไม่ได้ติดตั้งช่องทาง Messenger ไว้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการติดตั้งแอป

 3. แตะปุ่มสลับเพื่อเปิดใช้ Ping

การเชื่อมบริการส่งข้อความภายนอกเข้ากับ Shopify Ping

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปที่รองรับ Ping แล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อแอปดังกล่าวเข้ากับ Ping ได้ เมื่อเชื่อมต่อแอปแล้ว คุณสามารถใช้ Ping อ่านและตอบข้อความจากลูกค้าที่ส่งข้อความหาคุณโดยใช้บริการนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอหลักของ Shopify Ping บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้แตะที่ไอคอนแอป:

  ไอคอนแอปอยู๋ที่มุมด้านบนซ้ายของหน้าจอ

 2. แตะแอปที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 3. แตะปุ่มสลับเพื่อเปิดใช้ Ping

การดูและตอบข้อความใน Shopify Ping

คุณสามารถดูข้อความจาก Kit และข้อความจากลูกค้าได้ในหน้าจอหลักของ Shopify Ping และนี่คือกล่องจดหมายเข้าของคุณซึ่งคุณสามารถดูและตอบข้อความจากบริการที่คุณเปิดใช้ได้

หน้าจอหลักของ Ping ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

เมื่อคุณตอบข้อความใน Ping ข้อความของคุณจะส่งผ่านบริการส่งข้อความเดิม ดังนั้นลูกค้าของคุณจะได้รับข้อความตอบกลับข้อความที่พวกเขาส่งมา

คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านได้จากหน้าจอหลัก

การส่งลิงก์ที่เชื่อมไปยังสินค้าหรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินในบทสนทนา

คุณสามารถส่งลิงก์ที่เชื่อมไปยังสินค้า หรือส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในการสนทนาได้โดยใช้ Ping ได้ ในการส่งลิงก์ที่เชื่อมไปยังสินค้า สินค้าดังกล่าวจำเป็นต้องมีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ และเพื่อส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน สินค้าดังกล่าวจำเป็นต้องมีอยู่ในช่องทางการขาย Messenger

ขั้นตอน:

 1. เปิดบทสนทนาใน Ping
 2. แตะไอคอนร้านค้า:

  ไอคอนร้านค้าอยู่ด้านซ้ายของช่องข้อความตอบกลับ

 3. แตะที่สินค้า

 4. ส่งลิงก์ที่เชื่อมไปยังสินค้าหรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน:

- เลือกแชร์หน้าสินค้า เพื่อส่งลิงก์ที่เชื่อมไปยังสินค้า - ในการส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ให้เลือกสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสำหรับสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่มีตัวเลือกสินค้ามากกว่า 1 รายการ ให้เลือกตัวเลือกสินค้าแล้วแตะส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี