Lagerrapporter

Hvis din butik har et Basic Shopify-abonnement eller derover, har du adgang til rapporter om dit lager. Ved månedens slutning kan du bruge dine lagerrapporter til at få vist et snapshot af dit lager og spore det antal og den procentdel af lageret, der er solgt pr. dag.

Der kan gå 12-72 timer, før lagerændringer afspejles i rapporter.

Se dine lagerrapporter

  1. I afsnittet Lager skal du klikke på den rapport, du vil have vist.

Snapshot af lageret ved månedens slutning

Rapporten Snapshot af lageret ved månedens slutning viser antallet af hver produktvariant, som du havde på lager ved slutningen af hver måned.

Der er følgende kolonner i rapporten:

Definition af termerne i snapshottet Lageret ved månedens udgang
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel
Titel på varianten Titlen på produktvarianten
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden
Slutantal Det lagerantal af en produktvariant, som kan spores ved slutningen af den sidste dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal)

Negative lagertal

Du kan få vist et negativt tal i kolonnen Slutantal i rapporten Snapshot af lageret ved månedens slutning af følgende årsager:

  • Du har lagersporing aktiveret, og du oversælger en variant. Hvis du f.eks. indstiller lagerantallet for et produkt til 5 ved starten af dagen, og du modtager otte ordrer for produktet i løbet af dagen, er startantallet 5, og slutantallet er -3, fordi du har oversolgt produktet med tre enheder.

  • Du har ikke aktiveret lagersporing. Hvis du ikke har aktiveret lagersporing, angives standardantallet til 0, og hver ordre reducerer det antal varer, der er tilgængelige, med én. Hvis du f.eks. har aktiveret lagersporing, og du føjer et nyt produkt til din butik og modtager to ordrer for det pågældende produkt, er startantallet 0, og slutantallet er -2.

Du kan få mere at vide om lagersporing i Sporing og justering af lagerbeholdningen.

Gennemsnitlig lagerbeholdning solgt pr. dag

Rapporten Gennemsnitlig lagerbeholdning solgt pr. dag viser det gennemsnitlige antal varer, der er solgt pr. dag efter produktvariant.

Følgende termer bruges i rapporten:

Definitionen af termerne i rapporten Gennemsnitlig lagerbeholdning solgt pr. dag
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel
Titel på varianten Titlen på produktvarianten
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden
Solgt antal Det antal enheder af en produktvariant, der er solgt i den valgte periode (dette afspejler ikke lagerjusteringer som f.eks. returneringer, manuelle justeringer eller overførselstilgange)
Slutantal Det lagerantal af en produktvariant, som kan spores ved slutningen af den sidste dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal)
Antal solgt pr. dag Det gennemsnitlige antal varer af produktvarianten, der er solgt pr. dag i den valgte periode (det solgte antal divideret med antal dage i tidsperioden)

Procent solgt af lager

Rapporten Procent solgt af lager viser den procentdel af hver variants lagerbeholdning, der er blevet solgt af det samlede startantal i den valgte periode. Produktvarianter vises kun i rapporten, hvis de er blevet solgt mindst én gang før eller i den valgte periode.

Følgende termer bruges i rapporten:

Definition af termerne i rapporten Procent solgt af lager
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel
Titel på varianten Titlen på produktvarianten
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden
Solgt antal Det antal enheder af en produktvariant, der er solgt i den valgte periode (dette afspejler ikke lagerjusteringer som f.eks. returneringer, manuelle justeringer eller overførselstilgange)
Startantal Antallet af en produktvariant ved starten af den første dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal) eller variantens Startantal for varianter, der blev tilføjet inden for den valgte tidsperiode
Procent solgt Den procentdel af produktvarianten, der er solgt i den valgte periode, af det samlede startantal (værdier, der er større end 100 %, mindre end 0 % eller I/R er mulige)

Værdier under 0 % eller over 100 %

Du kan få vist en værdi på under 0 % eller over 100 % i kolonnen Procent solgt i rapporten Procent solgt af lager af følgende årsager:

  • Du har lagersporing aktiveret, og du oversælger en variant. Hvis lagerantallet for et produkt f.eks. er 5 ved dagens start, og du modtager 10 ordrer for produktet i løbet af dagen, er Procent solgt 200%.

  • Startantallet er negativt. Hvis lagerantallet for et produkt f.eks. er 10 ved dagens start, og du modtager 15 ordrer for produktet i løbet af dagen, bliver startantallet den efterfølgende dag -5. Hvis du ikke genopfylder produktet den følgende dag, og du modtager to ordrer mere for produktet, er Procent solgt den pågældende dag -40%.

Værdien er I/R, hvis Startantal er 0.

ABC-analyse efter produkt

Rapporten ABC-analyse efter produkt er tilgængelig på Shopify-abonnementet eller derover.

Rapporten giver hver produktvariant en kvalitet baseret på den procentdel af din indtægt, som hver enkelt variant har bidraget med i løbet af de seneste 28 dage. Varens pris tæller ikke med i beregningen af dens kvalitet. Perioden kan ikke justeres, og den opdateres dagligt for at levere de mest opdaterede oplysninger:

  • A-kvalitet – Dine bedst sælgende produkter, der samlet står for 80 % af din indtægt.
  • B-kvalitet – De produkter, der samlet står for de næste 15 % af din indtægt.
  • C-kvalitet – De produkter, der samlet står for de sidste 5 % af din indtægt.

Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger dataene fra denne rapport, i ABC-analyse.

Rapporten ABC-analyse indeholder følgende kolonner.

Definition af termerne i rapporten ABC-analyse
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel
Titel på varianten Titlen på produktvarianten
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden
Produktkvalitet Kvaliteten baseres på den procentdel af din indtægt, som hver enkelt variant har bidraget med i løbet af de seneste 28 dage
Slutantal Det lagerantal af en produktvariant, som kan spores ved slutningen af den sidste dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal)
Samlet værdi (omkostninger) Produktlagerets samlede værdi er baseret på shopejerens omkostninger
Samlet værdi (pris) Produktlagerets samlede værdi er baseret på salgsprisen eksklusive rabatter

Rapporten ABC-analyse giver dig indblik i, hvilke produkter du skal prioritere, når du genopfylder lageret, og hvilke produkter du ikke skal investere for meget i. Hvis du får udsolgt af de produkter, der står for 80 % af din indtægt (produkter med A-kvalitet), kan du gå glip af salg. Hvis du har for mange af de produkter, der kun står for 5 % af din indtægt, på lager (produkter med C-kvalitet), kan du bruger flere lageromkostninger end nødvendigt.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis