Lagerrapporter

Hvis din butik har et Basic Shopify-abonnement eller derover, har du adgang til rapporter om dit lager. Ved månedens slutning kan du bruge dine lagerrapporter til at få vist et snapshot af dit lager og spore det antal og den procentdel af lageret, der er solgt pr. dag.

Der kan gå 12-72 timer, før lagerændringer afspejles i rapporter.

Se dine lagerrapporter

  1. I afsnittet Lager skal du klikke på den rapport, du vil have vist.

Snapshot af lageret ved månedens slutning

Rapporten Snapshot af lageret ved månedens slutning viser antallet af hver produktvariant, som du havde på lager ved slutningen af hver måned.

Der er følgende kolonner i rapporten:

Definition af termerne i snapshottet Lageret ved månedens udgang
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel
Titel på varianten Titlen på produktvarianten
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden
Slutantal Det lagerantal af en produktvariant, som kan spores ved slutningen af den sidste dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal)

Negative lagertal

Du kan få vist et negativt tal i kolonnen Slutantal i rapporten Snapshot af lageret ved månedens slutning af følgende årsager:

  • Du har lagersporing aktiveret, og du oversælger en variant. Hvis du f.eks. indstiller lagerantallet for et produkt til 5 ved starten af dagen, og du modtager otte ordrer for produktet i løbet af dagen, er startantallet 5, og slutantallet er -3, fordi du har oversolgt produktet med tre enheder.

  • Du har ikke aktiveret lagersporing. Hvis du ikke har aktiveret lagersporing, angives standardantallet til 0, og hver ordre reducerer det antal varer, der er tilgængelige, med én. Hvis du f.eks. har aktiveret lagersporing, og du føjer et nyt produkt til din butik og modtager to ordrer for det pågældende produkt, er startantallet 0, og slutantallet er -2.

Du kan få mere at vide om lagersporing i Sporing og justering af lagerbeholdningen.

Gennemsnitlig lagerbeholdning solgt pr. dag

Rapporten Gennemsnitlig lagerbeholdning solgt pr. dag viser det gennemsnitlige antal varer, der er solgt pr. dag efter produktvariant.

Følgende termer bruges i rapporten:

Definitionen af termerne i rapporten Gennemsnitlig lagerbeholdning solgt pr. dag
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel
Titel på varianten Titlen på produktvarianten
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden
Solgt antal Det antal enheder af en produktvariant, der er solgt i den valgte periode (dette afspejler ikke lagerjusteringer som f.eks. returneringer, manuelle justeringer eller overførselstilgange)
Slutantal Det lagerantal af en produktvariant, som kan spores ved slutningen af den sidste dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal)
Antal solgt pr. dag Det gennemsnitlige antal varer af produktvarianten, der er solgt pr. dag i den valgte periode (det solgte antal divideret med antal dage i tidsperioden)

Procent solgt af lager

For hver produktvariant viser rapporten Procent solgt af lager den procentdel af hver variants solgte lager, der er solgt af det samlede startantal i den valgte periode.

Følgende termer bruges i rapporten:

Definition af termerne i rapporten Procent solgt af lager
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel
Titel på varianten Titlen på produktvarianten
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden
Solgt antal Det antal enheder af en produktvariant, der er solgt i den valgte periode (dette afspejler ikke lagerjusteringer som f.eks. returneringer, manuelle justeringer eller overførselstilgange)
Startantal Antallet af en produktvariant ved starten af den første dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal) eller variantens Startantal for varianter, der blev tilføjet inden for den valgte tidsperiode
Procent solgt Den procentdel af produktvarianten, der er solgt i den valgte periode, af det samlede startantal (værdier, der er større end 100 %, mindre end 0 % eller I/R er mulige)

Værdier under 0 % eller over 100 %

Du kan få vist en værdi på under 0 % eller over 100 % i kolonnen Procent solgt i rapporten Procent solgt af lager af følgende årsager:

  • Du har lagersporing aktiveret, og du oversælger en variant. Hvis lagerantallet for et produkt f.eks. er 5 ved dagens start, og du modtager 10 ordrer for produktet i løbet af dagen, er Procent solgt 200%.

  • Startantallet er negativt. Hvis lagerantallet for et produkt f.eks. er 10 ved dagens start, og du modtager 15 ordrer for produktet i løbet af dagen, bliver startantallet den efterfølgende dag -5. Hvis du ikke genopfylder produktet den følgende dag, og du modtager to ordrer mere for produktet, er Procent solgt den pågældende dag -40%.

Værdien er I/R, hvis Startantal er 0.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis