Sijaintiin perustuvat veroasetukset

Yhdysvalloissa, Kanadassaja Euroopan unionin alueella verojen määrittäminen perustuu verorekisteröinteihin. Jos yrityksesi sijaitsee näiden alueiden ulkopuolella ja veroja on perittävä, sovelletaan paikallisesta verolainsäädännöstä riippuen veroja maan tai alueellisen tason mukaan.

Sijaintiin perustuvien verokantojen määrittäminen

Monissa maissa vero peritään tilauksen määränpään perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että sinun tulee periä myyntiveroa sen alueen perusteella, jonne toimitat tuotteesi. Jos olet epävarma näistä asioista, ota yhteyttä veroasiantuntijaan.

Ennen kuin määrität veroja määränpään perusteella, tarkista, onko sinun perittävä arvonlisäverot asiakkailtasi ja ovatko tuotteesi verotettavia.

Toimintovaiheet:

 1. Vahvista, että kauppasi osoite on Yhdysvaltojen, Kanadan tai Euroopan unionin ulkopuolella ja että olet määrittänyt kohdemaalle toimitusalueen.
 1. Klikkaa Veroalueet-kohdassa maan nimeä.

 2. Anna Perusverot-osiossa kyseisessä maassa ja sen kaikilla alueilla sovellettavat verokannat. Voit valita, käytetäänkö kyseisellä alueella tiettyä veroa liittovaltion veron sijaan vai onko vero lisätty liittovaltion veroon vai onko vero kyseisen veron ja liittovaltion veron yhdistelmä. Lue lisää eri vaihtoehdoista kohdassa Verojen kahteen kertaan tapahtuvan perimisen estäminen.

 3. Klikkaa Tallenna.

Verojen sisällyttäminen tuotehintoihin

Joissakin maissa kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa myyntivero on sisällytettävä useampien kauppatavaratyyppien asiakkaalle näkyviin hintoihin.

Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, vero lasketaan kaavalla Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Sinä ja asiakkaasi näette veron rivikohtana, vaikka rivillä ei näkyisi mitään lisättyjä veroja. Välisumma ja kokonaissumma ovat samat, mutta rivillä näkyy myös vero, joka sinun täytyy maksaa tilauksesta.

Tilauksen tiedot, vero näkyy erillisenä rivikohtana

Toimintovaiheet:

 1. Valitse Näytä kaikki hinnat veroineen.

 2. Klikkaa Tallenna.

Kun olet määrittänyt verot sisältävät hinnat, jätä Peri verot tässä tuotteessa -kohta valituksi tuotesivuillasi, jotta verot tulevat sisällytetyiksi asiakkaan näkemiin hintoihin. Asiakkaat näkevät tuotteen hintaan sisältyvän veron määrän tuotteen kokonaishinnan lisäksi maksaessaan kassalla.

Hintojen asettaminen sisällyttäen veroja ei vaikuta veroraportointiin.

Esimerkki: Verolaskelmien vertailu

Maya ja Gabriel asuvat kumpikin samalla alueella, ja molemmilla on verkkokauppa. Alueella on 10 prosentin verokanta, ja yritysten omistajat voivat valita, sisällyttävätkö he veron hintoihin.

 • Maya ei sisällytä veroja hintoihinsa. Jos hänen tuotteensa listahinta on 100 $, veroksi lasketaan tällöin 10 $, jolloin kokonaismyyntihinnaksi tulee 110 $. Kaava tälle on Total = List Price X (1 + Tax Rate):

  100 $ X (1 + 0,1) = 100 $ X 1,1 = 110 $

 • Gabriel päättää sisällyttää kaikki verot listahintoihinsa. Jotta saataisiin 100 dollarin kokonaishinta, johon vero sisältyy, veron sisältävän hinnan laskemiseen käytettävää kaavaa käytetään veron osuuden laskemiseen. Kaava tälle on Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate):

  Veron osuus hinnasta = (0,1x100 $) / (1+0,1) = 10 $/1,1 = 9,09 $

  Tuotteen osuus hinnasta = 100 $ – 9,09 $ = 90,91 $

  Nämä laskelmat suoritetaan automaattisesti. Veron määrä näkyy kaikkien tilausten tiedoissa, joten sekä Gabriel että hänen asiakkaansa näkevät todellisen veloitetun veron määrän.

Veron periminen toimitusmaksuista

Joillakin alueilla toimituksista on perittävä vero. Jos kauppasi on Kanadan tai Yhdysvaltojen ulkopuolella, peri vero toimitusmaksuista seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Toimintovaiheet:

 1. Valitse Toimituskulujen verot.

 2. Klikkaa Tallenna.

Verojen kahteen kertaan tapahtuvan perimisen estäminen

Jos määrität verot tietylle maalle ja sen alueille, sinun on varmistettava, että määrität, lisätäänkö alueellinen vero liittovaltion veroon, vai onko vero kyseisen veron ja liittovaltion veron yhdistelmä, tai onko sitä käytettävä liittovaltion veron asemasta. Jos tietyssä maassa olevalta asiakkaalta vero näytetään perittävän kahteen kertaan, olet ehkä määrittänyt alueellisen veron lisättäväksi kyseisen maan kokonaisveroon.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tuote, jonka hinta on 100,00 dollaria. Asiakas ostaa tämän tuotteen alueella, jossa käytetään sekä 10 %:n maa- että alueverokantaa.

 • Jos valitset lisätty, maan vero ja aluevero veloitetaan ja lasketaan yhteen. Tässä tapauksessa maan veron määrä on 10,00 $ ja alueveron määrä on 10,00 $. Kun ne lisätään tuotteen hintaan, saadaan kokonaishinta 120,00 $.

 • Jos valitset sen sijaan, alueellinen summa veloitetaan ja maan veroa ei. Tässä tapauksessa maan veroa ei ole ja alueveron määrä on 10,00 $. Tuotteen kokonaishinta on 110 $.

 • Jos valitset lisätään päälle, maan veron määrä selvitetään ja sen jälkeen alueellinen summa veloitetaan välisumman perusteella. Tässä tapauksessa maan veron määrä on 10,00 $. Alueveroon sovelletaan sen jälkeen 110,00 $ välisummaa, minkä tuloksena alueveron määräksi saadaan 11,00 $. Kun summat lasketaan yhteen, tulokseksi saadaan 121,00 $:n kokonaishinta.

Voit vahvistaa tai muuttaa tietyn alueen veroasetuksia.

Toimintovaiheet:

 1. Klikkaa Veroalueet-kohdassa maan nimen vieressä Muokkaa. Maan ja sen alueiden verot tulevat näkyviin osavaltioiden tai provinssin mukaan jaoteltuina.

 2. Kun haluat määrittää, miten verot peritään, valitse haluamasi vaihtoehto alueiden verokanta -kohdan alla olevasta alasvetovalikosta.

 3. Klikkaa Tallenna.

ALV:n oletusnimen muuttaminen

Maissa, joissa on arvonlisävero, veron oletusnimi on VAT. Lyhyt nimi VAT näkyy kassamaksusivullasi, asiakkaiden saamissa kuiteissa sekä tilausten Tilauksen tiedot -osiossa.

Jos toimit maassa, jonka verosta käyttämä lyhyt muoto on eri kuin yllä, voit muutta nimeä Verot-sivulla. Useat maat esimerkiksi käyttävä muotoa IVA muodon VAT asemasta. Voit muuttaa nimeä vain, jos kyseessä olevan maan alueet on sisällytetty Shopify adminiin, kuten on asianlaita esimerkiksi Italian ja Espanjan tapauksessa. Et voi muuttaa nimeä, jos alueita ei ole otettu mukaan, kuten niitä ei ole esimerkiksi Itävallan tai Norjan tapauksessa.

Toimintovaiheet:

 1. Klikkaa Veroalueet-kohdassa maata.

 2. Muuta jokaisen alueen osalta VAT-arvo sellaiseksi lyhyeksi muodoksi, jota haluat käyttää:

  Vaihda VAT muotoon IVA
  . Nimi on aluekohtainen, joten se on vaihdettava jokaiselle alueelle erikseen.

 3. Klikkaa Tallenna.

Verot sisältävien hintojen verovapautuksia koskevia seikkoja

Jos verot sisältyvät tuotteidesi hintoihin, et voi näyttää verottomia hintoja joillekin asiakkaille, kuten GST-verosta vapautetuille Australian ja Uuden-Seelannin ulkopuolella oleville asiakkaille.

Jos sinun täytyy antaa verovapautus joillekin asiakkaille, käytettävissäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:

 • Älä sisällytä veroja hintoihin.
 • Muokkaa teemaa, jotta voit näyttää verottomat hinnat kaupassasi ja käytä Shopify Scriptsiä, jotta voi soveltaa 20 %:n arvonlisäveron vapautusta kassalla.
 • Käytä lisäkauppaa, jotta kansainväliset ostajat voivat maksaa verottoman hinnan.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi