Maler

Maler er en samling seksjoner som er konfigurert til å gi nettbutikken et konsekvent utseende og følelse. Hvilke seksjoner som er tilgjengelige i malene avhenger av temaet. I temaredigeringsprogrammet kan du finne ut hvilke maler som gjelder for hvilke sider, og deretter kan du redigere dem for å tilpasse informasjonen som vises til kundene.

Ved å redigere en mal brukes endringene for alle sider som bruker den sidemalen. Hvis du for eksempel legger til en registrering for nyhetsbrev i en samlingsmal, vil alle samlingssider som bruker standardmalen for samlinger vise registreringsskjemaet for nyhetsbrev.

Rediger maler

Du kan redigere malene dine og legge til seksjoner i nettbutikken. Noen seksjoner lar deg legge til blokker som kan tilpasses ytterligere, men ikke alle seksjoner eller blokker har innstillinger eller innhold som kan redigeres. Når du redigerer malene, vises endringene i sanntid i temaforhåndsvisningsvinduet.

Steg:

 1. Velg malen du vil redigere fra rullegardinmenyen
 2. Klikk på + Legg til seksjon, og velg en ny seksjon for malen.
 3. Klikk på den nye seksjonen for å vise innstillinger og alternativer.
 4. Gjør endringer på seksjonen eller blokkene i den.
 5. Når du er fornøyd med seksjonen, klikker du på Lagre.

Opprett en ny mal

Noen maltyper kan brukes til å vise flere sider gjennom ressursene i butikken. Disse maltypene inkluderer:

 • samlinger
 • produkter
 • blogger
 • blogginnlegg
 • sider

Alle temaer leveres med en standardmal for hver type. Denne standardmalen brukes av ressursene hvis du ikke uttrykkelig har angitt en annen mal.

Alle endringer du gjør i en mal vil påvirke alle sider som bruker denne malen. Hvis du vil vise noen sider av denne typen på en annen måte, kan du opprette en ny mal basert på den som allerede finnes i temaet. Hvis du oppretter en ny mal fra en eksisterende mal fylles den nye malen automatisk ut med de samme seksjonene, som du så kan redigere for å fjerne, legge til eller skjule seksjoner som nødvendig, uten å påvirke visningen av andre maler av samme type.

Steg:

 1. Bruk rullegardinmenyen for å velge en mal. Klikk på + Opprett mal. 5. Gi malen et unikt navn. 6. Med rullegardinmenyen velger du hvilken eksisterende mal du vil basere den nye malen på. 9. Klikk på Opprett mal.

Malforhåndsvisninger

Malforhåndsvisninger viser deg hvordan en mal vil vise ulike ressurser til kundene når du lagrer eller publiserer. Du kan bruke malforhåndsvisninger til å forhåndsvise hvordan sider eller produkter vises med en annen mal.

Maler tilordnes på side- eller produktnivå. Du oppretter og redigerer maler i temaredigeringsprogrammet, men du endrer den tilordnede malen for en side eller et produkt i Shopify-administrator. Du kan ha flere maler for sider og produkter.

Forhåndsvis en alternativ mal

Du kan forhåndsvise hvordan sidene eller produktene dine ser ut med en annen mal.

Steg:

 1. Bruk rullegardinmenyen til å velge en mal. 5. Klikk på Endre i sidefeltet. 6. Velg produktet eller siden du vil forhåndsvise med den valgte malen.

Bruk en ny mal

Du kan endre en tilordnet mal for:

 • sider
 • produkter
 • samlinger
 • blogger
 • blogginnlegg

Endring av en tilordnet mal gjøres i Shopify-administrator. Maler kan tilordnes på enkeltelementnivå, eller til flere elementer med massehandlinger. Dette gjøres utenfor temaredigeringsprogrammet.

Steg:

 1. Klikk på tittelen på butikksiden.
 2. Bruk rullegardinmenyen i seksjonen Nettbutikk for å velge en ny temamal som skal brukes for den valgte siden.
 3. Klikk på Lagre.

Bruk en ny mal på et produkt

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.
  1. Bruk søkefilteret for å finne produktet du vil endre, eller klikk på produktet fra listen over eksisterende produkter. 3. Bruk rullegardinmenyen i seksjonen Nettbutikk for å velge en ny temamal som skal brukes for det valgte produktet. 4. Klikk på Lagre.

Bruk en ny mal på en samling

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.
 2. Bruk søkefilteret for å finne samlingen du vil endre, eller klikk på samlingen fra listen over eksisterende samlinger.
 3. I seksjonen Nettbutikk bruker du rullegardinmenyen for å velge en ny temamal som skal brukes på den valgte samlingen.
 4. Klikk på Lagre.

Legg til en ny mal i et blogginnlegg

 1. Bruk søkefilteret til å finne blogginnlegget du vil endre, eller klikk på produktet fra listen over eksisterende blogginnlegg. 3. I seksjonen Nettbutikk bruker du rullegardinmenyen for å velge en ny temamal som skal brukes på det valgte blogginnlegget. 4. Klikk på Lagre.

Legg til en ny mal for en blogg

 1. Bruk søkefilteret til å finne bloggen du vil endre, eller klikk på produktet fra listen over eksisterende blogger. 3. I seksjonen Nettbutikk bruker du rullegardinmenyen for å velge en ny temamal som skal brukes på den valgte bloggen. 4. Klikk på Lagre.

Masseendringer av maler

Du kan bruke masseredigeringsprogrammet til å bruke en ny mal på flere sider, produkter, samlinger eller blogginnlegg samtidig.

Masseredigere produkter eller samlinger

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter, og klikker på enten Alle produkter eller Samlinger.
 2. Bruk søkefilteret for å finne produktene eller samlingene du vil endre.
 3. Bruk følgende snarveier for å oppdatere flere produkter eller samlinger samtidig: - For å velge og redigere flere produkter eller samlinger samtidig klikker du på avmerkingsboksen til elementene du vil redigere.

  • For å velge et utvalg produkter eller samlinger, klikker du på en avmerkingsboks, holder shift-tasten nede, og klikker på avmerkingsboksen for et annet produkt eller samling.
  • For å velge flere tilstøtende produkter eller samlinger, klikker du for å velge et element, og holder nede shift-knappen mens du klikker på avkrysningsboksen til et annet element.
 4. Klikk på Rediger produkter eller Rediger samlinger.

 5. I masseredigeringsprogrammet klikker du på rullegardinmenyen Legg til felter, og velger Generelt > Mal.

 6. Klikk på malfeltet for den første linjen, hold shift-tasten nede og klikk på malfeltet for den siste linjen. En tynn boks vises rundt elementene du har valgt.

 7. Velg en ny mal for de valgte elementene i rullegardinmenyen.

 8. Klikk på Lagre.

Masseredigere sider eller blogginnlegg

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk og klikker på enten Sider eller Blogginnlegg.
 2. Bruk søkefilteret for å finne sidene eller blogginnleggene du vil endre.
 3. Bruk følgende snarveier for å oppdatere flere sider eller blogginnlegg samtidig: - For å velge og redigere flere sider eller blogginnlegg samtidig, klikker du på avmerkingsboksen for elementene du vil redigere.

  • For å velge en rekke sider eller blogginnlegg, klikker du på en avmerkingsboks, holder shift-tasten nede, og klikker på avmerkingsboksen for en annen side eller blogginnlegg.
  • For å velge flere tilstøtende sider eller blogginnlegg, klikker du for å velge et element, holder shift-tasten nede, og klikker på avmerkingsboksen for et annet element.
 4. Klikk på Rediger sider eller Rediger blogginnlegg.

 5. I masseredigeringsprogrammet klikker du på rullegardinmenyen Legg til felter, og velger Generelt > Mal.

 6. Klikk på malfeltet for den første linjen, hold shift-tasten nede og klikk på malfeltet for den siste linjen. En tynn boks vises rundt elementene du har valgt.

 7. Velg en ny mal for de valgte elementene i rullegardinmenyen.

 8. Klikk på Lagre.

Masseredigere blogger

 1. For å oppdatere flere blogger samtidig, kan du bruke følgende snarveier: * For å velge og redigere flere blogger samtidig, klikker du i avmerkingsboksen for elementene du vil redigere. * For å velge en rekke blogger, klikker du i en avmerkingsboks, holder shift-tasten nede og klikker i avmerkingsboksen for en annen blogg. * For å velge flere tilstøtende blogger, klikker du for å velge et element, holder shift-tasten nede og klikker i avmerkingsboksen for et annet element. 4. Klikk på Rediger blogger. 5. I masseredigeringsprogrammet, klikk på rullegardinmenyen Legg til felter, og velg Generelt > Mal. 6. Klikk på malfeltet for den første linjen, hold shift-tasten nede og klikk på malfeltet for den siste linjen. En tynn boks vises rundt elementene du har valgt. 7. Velg en ny mal for de valgte elementene med rullegardinmenyen. 8. Klikk på Lagre.

Vanlige spørsmål om maler

Hvordan sletter jeg en mal?

For å slette en mal må du bruke koderedigeringsprogrammet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil slette en mal fra, og klikk på Handlinger > Rediger kode.
 3. Finn malmappen i koderedigeringsprogrammet. Klikk på navnet for malen du vil slette, og klikk på Slett fil. Hvis du har noen tilordnede ressurser til malen, vil de vises med standardmalen inntil du tilordner en annen mal.

Hvordan endrer jeg malnavnet?

Du kan ikke endre navnet til en mal etter at den er opprettet. Hvis du ønsker en mal med et nytt navn, kan du opprette en ny mal basert på den gamle, og gi den ønsket navn før du sletter den opprinnelige malen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis