Lagerbeholdningsrapporter

Hvis du har Basic Shopify-abonnementet eller høyere, har butikken din tilgang til rapporter om lagerbeholdningen. Du kan bruke lagerbeholdningsrapportene til å vise et øyeblikksbilde av lagerbeholdningen og spore antall og prosentandelen av lagerbeholdningen som er solgt per dag.

Det kan ta 12–72 timer før lagerendringene vises i rapporter.

Se lagerbeholdningsrapportene dine

  1. I lagerbeholdning-delen klikker du på rapporten du vil se.

Øyeblikksbilde av lagerbeholdningen for månedsslutt

Rapporten Lagerbeholdning ved månedens utgang viser antallet av hver produktvariant du hadde på lager ved slutten av hver måned.

Følgende kolonner finnes i rapporten:

Definisjon av vilkårene i et øyeblikksbilde for lagerbeholdningen ved månedsslutt
Periode Beskrivelse
Produktnavn Tittelen på produktet
Variantittel Tittelen på produktvarianten
Variantens varenummer Identifikasjonskode på lagerbeholdning for produktvarianten
Avsluttende antall Det sporbare lagerantallet for en produktvariant på slutten av den siste dagen i den valgte tidsperioden (kan være et negativt tall)

Negative lagerbeholdningsnumre

Det kan hende at du ser et negativt tall i kolonnen sluttantall i øyeblikksrapporten for månedsavslutning av lagerbeholdning av følgende grunner:

  • Du har aktivert sporing av lagerbeholdning og du overselger en variant. Hvis du for eksempel angir lagerbeholdningen for et produkt til 5 på begynnelsen av dagen og mottar åtte bestillinger for produktet i løpet av dagen, er 5 startantallet og sluttantallet -3, fordi du oversolgte produktet med tre enheter.

  • Du har ikke aktivert sporing av lagerbeholdning. Hvis du ikke har aktivert sporing av lagerbeholdning, settes standardantallet til 0, og hver bestilling minsker antallet varer som er tilgjengelige, med én. For eksempel, hvis du uten sporing av lagerbeholdning legger til et nytt produkt i butikken og mottar to bestillinger for produktet, er startantallet 0 og sluttantallet -2.

Hvis du vil ha mer informasjon om sporing av lagerbeholdning, kan du se Sporing og justering av lagerbeholdning.

Gjennomsnittlig lagerbeholdning solgt per dag

Rapporten Gjennomsnittlig lagerbeholdning solgt per dag viser gjennomsnittlig antall varer av lagerbeholdning per dag etter produktvariant.

Følgende begreper er i rapporten:

Definisjon av begreper i rapporten for gjennomsnittlig lagerbeholdning solgt per dag
Periode Beskrivelse
Produktnavn Tittelen på produktet
Variantittel Tittelen på produktvarianten
Variantens varenummer Identifikasjonskode på lagerbeholdning for produktvarianten
Antall solgt Antall enheter av en produktvariant som er solgt i løpet av den valgte perioden (reflekterer ikke lagerjusteringer som for eksempel returer, manuelle justeringer eller overføringskvitteringer)
Avsluttende antall Det sporbare lagerantallet for en produktvariant på slutten av den siste dagen i den valgte tidsperioden (kan være et negativt tall)
Antall solgt per dag Gjennomsnittlig antall varer av produktvarianten som selges per dag i løpet av den valgte perioden (mengden solgt delt på antall dager i tidsperioden)

Prosent av lagerbeholdning solgt

For hver produktvariant viser prosenten av rapporten over lagerbeholdning prosentandelen av hver variants lagerbeholdning som selges fra det totale startantallet i løpet av den valgte perioden.

Følgende begreper er i rapporten:

Definisjon av vilkår i rapporten for den solgte prosenten av lagerbeholdningen
Periode Beskrivelse
Produktnavn Tittelen på produktet
Variantittel Tittelen på produktvarianten
Variantens varenummer Identifikasjonskode på lagerbeholdning for produktvarianten
Antall solgt Antall enheter av en produktvariant som er solgt i løpet av den valgte perioden (reflekterer ikke lagerjusteringer som for eksempel returer, manuelle justeringer eller overføringskvitteringer)
Startantall Antall av en produktvariant ved begynnelsen av den første dagen i den valgte tidsperioden (kan være et negativt tall) eller variantens Startantall for varianter som har blitt lagt til innenfor den valgte tidsperioden
Prosent solgt Prosentandel av produktvarianten som ble solgt i løpet av den valgte perioden, av det totale startantallet (verdier større enn 100 %, mindre enn 0 % eller N/A er mulig)

Verdier under 0 % eller over 100 %

Du kan se en verdi under 0 % eller over 100 % i prosent solgt-kolonnen i prosent av lagerbeholdning solgt-rapporten av følgende grunner:

  • Du har aktivert sporing av lagerbeholdning og du overselger en variant. Hvis for eksempel lagerbeholdningsantallet til et produkt er 5 på begynnelsen av dagen og du mottar ti bestillinger for produktet i løpet av dagen, er prosentandelen som selges 200%.

  • Startantallet er negativt. Hvis for eksempel lagerbeholdningsantallet til et produkt er 10 på begynnelsen av dagen og du mottar 15 bestillinger for produktet i løpet av dagen, er startantallet den påfølgende dagen -5. Hvis du ikke tilbakefører produktet til lageret neste dag og du mottar to ekstra bestillinger for produktet, er prosenten som selges den dagen -40%.

Verdien er I/T Hvis startantallet er 0.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis