Statusy żądań realizacji

Możesz wyświetlić żądanie realizacji o danym statusie, klikając Status realizacji na stronie żądania realizacji, a następnie zaznaczając statusy, które chcesz zobaczyć.

Żądanie realizacji może mieć następujące statusy:

Statusy realizacji oraz ich opisy
Status Opis
Oczekujące Twoje żądanie realizacji jest opóźnione i nie zostało jeszcze przypisane do centrum realizacji.
W toku Twoje żądanie realizacji zostało przypisane do centrum realizacji, a Twoje pozycje są w trakcie przetwarzania, kompletowania i pakowania w centrum realizacji.
Częściowo zrealizowane Twoje żądanie realizacji podzielono na wiele paczek i jedna lub więcej paczek nie zostało zrealizowanych.
Zrealizowane Wszystkie pozycje w żądaniu realizacji zostały zapakowane w centrum realizacji.
Wstrzymano Twojego żądania realizacji nie można przetworzyć ani przypisać do centrum realizacji. Instrukcje dotyczące zwolnienia zatrzymania wyświetlane są na stronie szczegółów żądania realizacji.
Anulowane Twoje żądanie realizacji w SFN zostało anulowane. Aby utworzyć nowe, musisz ręcznie zażądać realizacji w panelu administracyjnym Shopify.

Oczekujące żądania realizacji

Jeśli chcesz opóźnić realizację zamówienia, aby mieć czas na edycję w ostatniej chwili, rozwiązanie problemów z klientem lub anulowanie realizacji, możesz ustawić opóźnienie w żądaniu realizacji.

Jeśli żądanie realizacji płatnego zamówienia zostało ustawione na opóźnienie przed przetworzeniem, przejdzie w status Oczekujące. Przetwarzanie oczekującego żądania realizacji rozpocząć możesz w dowolnym momencie.

Ustaw opóźnienie w żądaniu realizacji

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. W sekcji Opóźnienie realizacji kliknij strzałkę w górę lub wpisz liczbę minut, przez które zamówienia mają zostać opóźnione przed przetworzeniem.

Rozpocznij przetwarzanie oczekującej realizacji

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Na karcie Przegląd kliknij opcję Wyświetl żądania realizacji.

 3. Kliknij żądanie realizacji, które chcesz zacząć przetwarzać.

 4. Kliknij opcję Realizuj teraz.

Wstrzymane żądania realizacji

W przypadku wstrzymania żądania realizacji zamówienie otrzymuje status Wstrzymane i oznaczane jest tagiem, który wskazuje przyczynę wstrzymania. Jeśli masz wstrzymane żądania realizacji, na Twojej liście Zadań na stronie Przegląd aplikacji SFN wyświetlana jest opcja Rozwiąż problem ze wstrzymanym żądaniem realizacji. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat wstrzymania, możesz przejść do strony szczegółów tego żądania, z której dowiesz się, jaki jest powód wstrzymania i jak go usunąć.

Twoje żądanie realizacji może zostać wstrzymane z niżej opisanych powodów, na które wskazują ich tagi:

Tagi powodu wstrzymania i ich opisy
Tagi wstrzymania Opis
Zamówienie hurtowe wymaga weryfikacji Twoje zamówienie hurtowe musi zostać zweryfikowane przez SFN.
Adres jest nieprawidłowy Twój adres wysyłki jest nieprawidłowy i musisz usunąć błędy w adresie wysyłki.
Brak aktywnego centrum realizacji Do Twojego sklepu nie jest przypisane aktywne centrum realizacji.
Kraj został zablokowany Zablokowano przyjmowanie Twojej dostawy w docelowym kraju.
Zapasy niedostępne Zapasy wymagane dla Twojego żądania są niedostępne.
Nierozpoznany produkt Twoje żądanie zawiera nierozpoznany produkt.
Dostęp do sklepu został zablokowany Dostęp do sklepu został zablokowany.
Produkt nie kwalifikuje się Twoje żądanie zawiera produkt, który się nie kwalifikuje
Realizacja wstrzymana Twoja realizacja została wstrzymana.
Anulowane przez centrum realizacji Twoje żądanie zostało anulowane przez centrum realizacji.
Ręcznie wstrzymane Twoje żądanie zostało ręcznie wstrzymane. W aplikacji SFN możesz uzyskać dostęp do wszystkich wstrzymanych żądań realizacji i je zwolnić.

Dostęp do wstrzymanych żądań realizacji

Do przyczyny wstrzymania swojego żądania realizacji przejść możesz na stronie szczegółów tego żądania.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. W sekcji Zadania możesz wybrać wstrzymane żądania realizacji, do których chcesz uzyskać dostęp. * Aby wyświetlić wszystkie wstrzymane żądania realizacji, kliknij opcję Rozwiąż problemy ze wstrzymanymi żądaniami realizacji. * Aby wyświetlić wstrzymane żądania realizacji z określonego powodu, kliknij opcję POKAŻ SZCZEGÓŁY, a następnie kliknij powód wstrzymania. 3. Kliknij żądanie realizacji, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Jeśli jesteś na stronie szczegółów zamówienia Shopify dla wstrzymanego żądania realizacji, możesz kliknąć opcję Wyświetl szczegóły realizacji.

Wstrzymaj ręcznie żądania realizacji

Aby opóźnić realizację żądania tak długo, jak potrzebujesz, możesz ręcznie wstrzymać Oczekujące żądanie realizacji. Jeśli ręcznie wstrzymasz żądanie, będzie ono miało status Wstrzymane do momentu jego ręcznego zwolnienia.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Na karcie Przegląd kliknij opcję Wyświetl żądania realizacji.

 3. Kliknij żądanie realizacji, które chcesz wstrzymać.

 4. Kliknij opcję Wstrzymaj, a następnie ponownie Wstrzymaj w celu potwierdzenia.

Jeśli chcesz zatrzymać postęp żądania realizacji o statusie W toku, możesz je ręcznie anulować.

Zwolnij wstrzymanie żądania realizacji

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. W sekcji Zadania możesz wybrać wstrzymane żądania realizacji, do których chcesz uzyskać dostęp. * Aby wyświetlić wszystkie wstrzymane żądania realizacji, kliknij opcję Rozwiąż problem ze wstrzymanym żądaniem realizacji. * Aby wyświetlić żądania realizacji wstrzymane z określonego powodu, kliknij opcję POKAŻ SZCZEGÓŁY, a następnie kliknij powód wstrzymania. 3. Kliknij żądanie realizacji, którego wstrzymanie chcesz anulować. 4. Kliknij opcję Anuluj wstrzymanie, a następnie ponownie Anuluj wstrzymanie w celu potwierdzenia.

Po zwolnieniu wstrzymania możesz odświeżyć stronę, aby wyświetlić status zamówienia jako Oczekujące. Jeśli spróbujesz zwolnić wstrzymanie zanim rozwiążesz problem, który je spowodował, żądanie wróci do statusu Wstrzymane.

Anuluj żądania realizacji

Żądania realizacji, które nie będą realizowane przez SFN, mają status Anulowane. Twoje żądanie realizacji może zostać anulowane w wyniku następujących czynności:

 • W panelu administracyjnym Shopify przypisano zamówienie do innej lokalizacji.
 • W panelu administracyjnym Shopify anulowano całe zamówienie.
 • W panelu administracyjnym Shopify edytowano produkty zamówienia lub ich ilości, skutkiem czego zostało anulowane pierwotne żądanie realizacji i utworzone nowe.
 • Żądanie realizacji zostało ręcznie anulowane w aplikacji SFN.

Proces anulowania żądania realizacji zależy od jego statusu. Jeśli żądanie realizacji ma status Oczekujące lub Wstrzymane, możesz anulować zamówienie z żądania realizacji w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli żądanie realizacji ma status W toku, możesz je ręcznie anulować w aplikacji SFN.

Aby przetworzyć anulowane żądanie realizacji, kliknij opcję Zażądaj realizacji na stronie szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym Shopify. Spowoduje to utworzenie nowego żądania realizacji, które będzie mogło zostać przetworzone.

Jeśli chcesz zatrzymać postęp żądania realizacji o statusie Oczekujące, możesz ręcznie wstrzymać żądanie realizacji.

Anuluj ręcznie żądania realizacji

Jeśli nie chcesz, aby Twoje żądanie realizacji W toku zostało wysłane, możesz je ręcznie anulować w aplikacji SFN.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Na karcie Przegląd kliknij opcję Wyświetl żądania realizacji.

 3. Kliknij żądanie realizacji, które chcesz anulować.

 4. Kliknij opcję Poproś o anulowanie, a następnie ponownie Poproś o anulowanie w celu potwierdzenia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo