Valutakonverteringar och risk

Valutakonvertering sker vid tidpunkten för transaktionen, till exempel när du tar emot en betalning, utfärdar en återbetalning eller en chargeback sker. Valutakursen som används är alltid kursen vid transaktionstidpunkten.

Du kan se sammanställningen av en transaktion i orderns tidslinje.

Valutadefinitioner och -konverteringar

Din butik har tre typer av valutor:

 • Butikens valuta – Valutan för din Shopify admin. Det här är den valuta du använder för att ange priser för dina produkter och produktvarianter och det är den valuta som visas i dina rapporter.
 • Lokal valuta (även kallad kundvaluta eller presenteringsvaluta) - den valuta som kunden ser i din butik och den valuta som kunden använder när de betalar för sina ordrar i kassan.
 • Utbetalningsvaluta – den valuta som Shopify använder när de sätter in pengar på ditt bankkonto.

Valutakonverteringskrisker

Valutakurser varierar alltid. När det är en tidsfördröjning för behandlingar av betalningar eller återbetalningar finns möjligheten att du förlorar eller tjänar pengar på grund av valutakonverteringen.

Du kan förlora eller tjäna pengar i följande situationer:

Automatiska valutaomvandlingar

När du säljer i flera valutor konverteras priserna i webbutiken till kundens valuta. Priserna i butiken ändras automatiskt efter marknadens växlingskurs. Du kan inte ange priser för dina produkter manuellt i olika valutor.

Obs! När du distribuerar en order i flera valutor konverteras radartikelpriserna till butiksvalutan. Eftersom dessa belopp är ungefärliga konverteringar från din kunds valuta och kan variera beroende på valutamarknaden kan de skilja sig från det totala belopp som tagits emot.

Dina priser konverteras genom att multiplicera butikspriset med valutakonverteringskursen, lägga till konverteringsavgiften och sedan tillämpa avrundningsreglerna för valutan, om tillämpligt. I dina konverterade priser ingår kostnader för valutakonvertering. När du till exempel konverterar en produkt för 10 USD till euro ingår valutakonverteringskursen och konverteringsavgiften i konverteringspriset på 8,90 euro:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Om du har aktiverat avrundningsregler avrundas totalsumman till 8,90 EUR.

Manuella valutaomvandlingar

För planerna Advanced Shopify och Shopify Plus kan du ställa in valutakursen manuellt. Detta gör det möjligt att ange ett fast pris för varje valuta som du har aktiverat utan att du behöver oroa dig för fluktuerande valutakurser. Dina priser ändras inte med marknadspriset.

När du använder manuella konverteringskurser kan du tjäna eller förlora pengar beroende på din varians jämfört med aktuella marknadskurser.

En konverteringsavgift tillämpas för din valutaomvandling. Om du vill inkludera denna avgift i din manuella kostnad multiplicerar du din kostnad med konverteringsavgiften för din butiks land. Till exempel kan en valutakurs från USD till EUR med en konverteringsavgift på 1,5 % se ut så här: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Du kan aktivera manuella priskonverteringar från dina inställningar för Shopify Payments.

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 2. I avsnittet Länder/regioner klickar du på Redigera intill det land eller den region som du vill redigera.
 3. I avsnittet Växlingskurs klickar du på Redigera bredvid valutan som du vill redigera.
 4. Välj Använd en manuell kurs.
 5. Klicka på Spara.

Avrundningsregler

När du säljer i flera valutor kan valutakonverteringar göra att dina produktpriser och fraktkostnader får inkonsekventa slutpriser. Du kan avrunda dina produktpriser och fraktkostnader för att undvika inkonsekventa slutpriser efter valutakonverteringsprocessen. Dina konverterade priser ändras baserat på valutamarknaden, men om du tillämpar avrundningsregler stabiliseras priserna och fraktkostnaderna.

Avrundningsregler tillämpas inte på presentkort.

Du kan aktivera avrundningsregler och sedan förhandsgranska omvandlade priser från dina Shopify Payments-inställningar.

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 2. I avsnittet Länder/regioner klickar du på Aktivera för Prisavrundning.

Internationell prissättning

Om din butik är på planerna Shopify, Advanced Shopify eller Shopify Plus kan du kontrollera priser för olika länder eller regioner med internationell prissättning. Detta gör det möjligt för dig att ställa in en procentuell prisjustering för ett land eller en region eller ladda upp specifika internationella priser för varje produkt i din butik.

När du använder internationell prissättning kan du tjäna eller förlora pengar beroende på din varians gentemot aktuella marknadskurser.

En konverteringsavgift gäller för ordrar i olika valutor. Du bör redovisa denna avgift i dina produktpriser och justeringar.

Anpassade avrundningsregler

Anpassade avrundningsregler ger dig ökad kontroll över prisavslutningarna för dina konverterade priser och fraktkostnader. Du kan till exempel välja att alla dina USD-priser ska sluta på 0,99 USD och att alla dina EUR-priser ska sluta på 0,90 EUR. Dina konverterade priser och fraktkostnader kan fluktuera beroende på valutamarknaden, men de anpassade avrundningsreglerna hjälper till att hålla priserna stabila.

Du kan välja från en lista över anpassade avrundningsregler i dina inställningar för Shopify Payments. Du måste ha avrundningsregler aktiverade innan du kan tillämpa anpassade avrundningsregler.

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 2. I avsnittet Länder/regioner klickar du på Redigera intill det land eller den region som du vill redigera.
 3. I avsnittet Växlingskurs klickar du på Redigera bredvid valutan som du vill redigera.
 4. Välj en ny pris Avrundningsregel för att ge dina konverterade priser och fraktkostnader ett anpassat slutpris.
 5. Klicka på Spara.

Manuellt mottagna betalningar

När du säljer i flera valutor baseras beloppet du tar emot som betalning på valutakursen vid den tidpunkt du debiterar kundens kort. Om du tar emot betalningar manuellt debiteras kundens kort när du behandlar ordern - inte när kunden skickar in ordern. Växelkursen kan ändras mellan tiden för godkännandet och den tidpunkt då du tar emot pengarna manuellt. Detta kan leda till en mindre skillnad.

I din Shopify-admin konverteras ordrar i olika valutor till din butiks valuta så att det blir lättare för dig att rapportera din försäljning. De konverterade värdena är uppskattningar tills du debiterar kunden för deras order.

Till exempel är din butiks valuta USD och du säljer i USD och EUR. Din kund skapar en order på en bokhylla för 90 EUR. När de skickar sin order motsvarar 1 USD 0,90 EUR.

Exempelorder
Butikens valuta Kundens valutapris Beräknat orderbelopp
$100, 00 SEK 90 EUR $100, 00 SEK

Några dagar senare ändras valutakonverteringskursen och 1 USD är nu lika med 0,85 EUR. Du debiterar din kunds kreditkort med 90 EUR. Eftersom valutakonverteringskursen ändrades och 1 USD = 0,85 EURO konverteras 90 EUR till 98 USD. Du tar emot 98 USD.

Exempel på att ta emot betalning för en order efter valutakursfluktuationer
Butikens valuta Kundens valutapris Mottaget belopp konverterat till butikens valuta
$100, 00 SEK 90 EUR $98, 00 SEK

Återbetalningar

Det är ofta ett tidsspann från det att en kund skapar en order tills dess att kunden returnerar. Detta medför att konverteringsbeloppet som du mottar för ordern vanligtvis inte är samma som det konverteringsbelopp som du ger tillbaka vid återbetalningen. Vi rekommenderar att du återbetalar hela det belopp som kunden betalade i sin lokala valuta. Det innebär att du kan förlora eller tjäna pengar på grund av valutakonverteringen. Läs mer om återbetalning av order när du säljer i flera valutor.

Chargebacks

När en kortinnehavare initierar en chargeback tillämpas valutakonverteringen med hjälp av konverteringskursen vid tidpunkten för överföringen av medel och inte för konverteringskursen vid ordertillfället.

Shopify omvandlar det belopp som betalas tillbaka, krediterar det omtvistade beloppet till kortinnehavaren och betalar sedan avgiften till kortinnehavarens bank å dina vägnar och drar av det belopp som återbetalas från din nästa utbetalning. Du debiteras inte en konverteringsavgift för denna valutakonvertering.

Om du bestrider en chargeback och den löses till din fördel returneras det omtvistade beloppet till dig och du återbetalas chargeback-avgiften baserat på den aktuella konverteringskursen.

Läs mer om hur chargebacks behandlas.

Shopify Payments och andra betalningsleverantörer

Endast Shopify Payments kan hantera betalningar i din kunds lokala valuta. Om din kund väljer en lokal valuta och väljer ett betalningsalternativ från en annan betalningsleverantör omvandlas det pris som kunden betalar till din butiks valuta. Som ett resultat av detta är det pris som din kund betalar mer än produktens pris i din butiks valuta.

Exempel: Din butiksvaluta är USD och du säljer en t-shirt för 10 USD. Din kund väljer att visa din butik med priser i EUR och priset för T-shirten är listad på 8,90 EUR. Om din kund betalar med en annan betalningsleverantör än Shopify Payments konverteras priset för T-shirten från EUR till USD och din kund kan behöva betala mer än 10 USD för T-shirten. Inga valutakonverteringsavgifter tillämpas när valutan konverteras från USD till EUR och Order-sidan indikerar inte att ordern är en order med flera valutor.

Om din kund betalar med Shopify Payments i kassan behandlas betalningen i kundens lokala valuta. Till exempel:
(Produktpris x valutakonverteringskurs) + valutakonverteringsavgift
($10,00 x 0,867519 USD) + 1,5% = 8,81 EUR
Om du har aktiverat avrundningsregler kommer Shopify att avrunda det totala beloppet och din kund betalar 8,90 EUR.

Försäljning och fastställande i olika valutor och försäljning i flera olika valutor

De flesta valutakonverteringar sker mellan din kunds lokala valuta och din butiks valuta. Valutakonverteringar sker mellan kundens lokala valuta och din utbetalningsvaluta om din butiks valuta skiljer från din utbetalningsvaluta.

Mer information

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis