Lägg till användare i Shopify organisationsadministratör

Lägg till användare i din organisation genom att skicka dem en inbjudan.

Ge användare organisations- och butiksåtkomster

När du lägger till användare i din organisation så kan du ge åtkomst på organisationsnivå. Om du vill att användarna ska kunna logga in till en butik och göra ändringar i den, så måste du ge användarna åtkomst till butiken och ge dem de tillstånd som de behöver för att kunna utföra uppgifter i butiken.

Du kan välja att hantera användares organisationsåtkomst och butikstillstånd genom att tilldela dem roller. Om du vill använda roller så verifierar du att de roller som krävs har skapats innan du lägger till användare.

Om du ger en användare åtkomst till en butik från Shopify organisationsadministratör så läggs personalkonton till i den butiken. Användare som är inbjudna från Shopify organisationsadministratör visas dock inte i en butiks Shopify-administratör förrän de accepterar sin inbjudan att skapa ett konto.

Om du skapar personalkonton från en butiks Shopify-administratör så kan du hantera dessa användare i Shopify organisationsadministratör. Användarna som bjuds in direkt från en butik visas som separata användare i din användarlista tills de godkänner sin inbjudan. När användare har accepterat, kombineras deras användarposter till en användare i din användarlista.

Överväganden angående tvåstegsautentisering

Användare måste som standard aktivera tvåstegsautentisering för sina konton. I det här fallet uppmanas användarna att konfigurera tvåstegsautentisering när de loggar in. Du kan ändra så att tvåstegsautentisering inte krävs för en befintlig användare.

Om du ändrar inställningen för tvåstegsautentisering från "krävs inte" till "krävs" så loggas användaren ut från Shopify. Innan du gör denna ändring ska du kontrollera att användaren inte befinner sig mitt i en uppgift.

Efter att du har tagit bort kravet på tvåstegsautentisering för en befintlig användare uppdateras inte användarens autentiseringsinställningar automatiskt. I det här fallet måste användaren ändra säkerhetsinställningarna för sitt eget konto. Fram till att användaren har inaktiverat tvåstegsautentisering i de egna säkerhetsinställningarna kommer de att uppmanas att slutföra konfigureringen av tvåstegsautentisering för en butik där de har ett personalkonto, oavsett om butiken är i din organisation eller inte.

Lägg till användare i din Shopify organisationsadministratör

Obs! Åtkomst till verktyg och administration gör det möjligt för användare att göra betydande ändringar inom din organisation. Åtkomst bör endast beviljas för betrodda användare som behöver omfattande åtkomst till din organisation.

Om du bjuder in flera användare samtidigt så får varje användare samma åtkomst. Bekräfta att du vill ge alla dessa användare samma åtkomst innan du skickar inbjudan.

Steg:

 1. Från din Shopify-organisations administratör klickar du på Användare.
 2. Klicka på Lägg till användare.
 3. Ange e-postadresserna till de användare du vill lägga till.
 4. Gör något av följande i avsnittet Behörighet och tillstånd: - Om du vill ge åtkomst genom att använda en roll så klickar du på Tilldela rolloch väljer sedan en roll.

  • Om du vill ge åtkomst utan att använda en roll så väljer du Välj anpassad åtkomst, och lägger sedan till åtkomst på organisations- och butiksnivå.
 5. Valfritt: gör så här om du vill ändra tvåstegsautentisering till "krävs inte":

  1. Klicka på Ändra inställning i avsnittet Säkerhet.
  2. Välj Tvåstegsautentisering krävs inte.
  3. Klicka på Spara.
 6. Klicka på Skicka inbjudan.

Din nya användare visas nu i användarlistan med statusen Väntande. När användarna har accepterat din inbjudan ändras deras status till Aktiv.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis