Lägg till användare i Shopify organisationsadministratör

Lägg till användare i din organisation genom att skicka dem en inbjudan.

Ge användare organisations- och butiksåtkomster

När du lägger till användare i din organisation så kan du ge åtkomst på organisationsnivå. Om du vill att användarna ska kunna logga in till en butik och göra ändringar i den, så måste du ge användarna åtkomst till butiken och ge dem de tillstånd som de behöver för att kunna utföra uppgifter i butiken.

Du kan välja att hantera användares organisationsåtkomst och butikstillstånd genom att tilldela dem roller. Om du vill använda roller så verifierar du att de roller som krävs har skapats innan du lägger till användare.

Om du ger användare åtkomst till en butik från Shopify organisationsadministratör så läggs personal till i den butiken. Användare som är inbjudna från Shopify organisationsadministratör visas dock inte i en butiks Shopify-administratör förrän de accepterar sin inbjudan att skapa ett konto.

Om du skapar personal från en butiks Shopify-admin så kan du hantera dessa användare i Shopify organisationsadmin. Användare som bjuds in direkt från en butik visas som separata användare i din Användarlista tills de accepterar sin inbjudan. När de har accepterat kombineras deras användarposter till en enda användare.

Överväganden angående tvåstegsautentisering

Användare måste som standard aktivera tvåstegsautentisering för sina konton. I det här fallet uppmanas användarna att konfigurera tvåstegsautentisering när de loggar in. Du kan ändra så att tvåstegsautentisering inte krävs för en befintlig användare.

Om du ändrar inställningen för tvåstegsautentisering från ”krävs inte” till ”krävs” så loggas användaren ut från Shopify. Innan du gör denna ändring ska du kontrollera att användaren inte befinner sig mitt i en uppgift.

Efter att du har tagit bort kravet på tvåstegsautentisering för en befintlig användare uppdateras inte användarens autentiseringsinställningar automatiskt. I det här fallet måste användaren ändra säkerhetsinställningarna för sitt eget konto. Fram till dess att användaren har inaktiverat tvåstegsautentisering i de egna säkerhetsinställningarna kommer de att uppmanas att slutföra konfigureringen av tvåstegsautentisering för alla butiker där de är personal, oavsett om butiken är i din organisation eller inte.

Lägg till användare i din Shopify organisationsadministratör

Steg:

 1. Från din Shopify-organisations administratör klickar du på Användare.
 2. Klicka på Lägg till användare.
 3. Ange e-postadresserna till de användare du vill lägga till.
 4. Gör något av följande i avsnittet Behörighet och tillstånd:

  • Om du vill ge åtkomst genom att använda en roll så klickar du på Tilldela rolloch väljer sedan en roll.
  • Om du vill ge åtkomst utan att använda en roll så väljer du Välj anpassad åtkomst, och lägger sedan till åtkomst på organisations- och butiksnivå.
 5. Valfritt: gör så här om du vill ändra tvåstegsautentisering till "krävs inte":

  1. Klicka på Ändra inställning i avsnittet Säkerhet.
  2. Välj Tvåstegsautentisering krävs inte.
  3. Klicka på Spara.
 6. Klicka på Skicka inbjudan.

Din nya användare visas nu i användarlistan med statusen Väntande. När användarna har accepterat din inbjudan ändras deras status till Aktiv.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis