การปรับแต่งเทมเพลต Order Printer

คุณสามารถสร้างและปรับแต่งเทมเพลตได้สูงสุด 15 เทมเพลตสำหรับแอป Order Printer ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแอป Order Printer จะมีเทมเพลตสองชนิด:

 • ใบแจ้งหนี้ - ใบแจ้งหนี้พื้นฐานที่คุณสามารถส่งให้แก่ลูกค้าได้
 • บันทึกการจัดส่ง - สิ่งพิมพ์ระบุที่อยู่ร้านค้าของคุณและที่อยู่สำหรับการจัดส่งของลูกค้า

สร้างเทมเพลต Order Printer ใหม่

ในการสร้างเทมเพลตใหม่ของ Order Printer คุณต้องคุ้นเคยกับการใช้ HTML, CSS และ Liquid ฝ่ายช่วยเหลือด้านธีมของ Shopify สามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายในขอบเขตของนโยบายการออกแบบของ Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิก Order Printer เพื่อเปิดแอป

 3. คลิกที่จัดการเทมเพลต

 4. คลิก “เพิ่มเทมเพลต

 5. ป้อนชื่อเทมเพลตใหม่ของคุณในช่องชื่อ

 6. เพิ่มรหัส HTML, CSS หรือรหัส Liquid ในช่องรหัสเพื่อสร้างเทมเพลตของคุณ

 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่บันทึก

แก้ไขเทมเพลตของ Order Printer

ในการแก้ไขเทมเพลตของ Order Printer คุณต้องคุ้นเคยกับการใช้ HTML, CSS และ Liquid ฝ่ายช่วยเหลือด้านธีมของ Shopify สามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายในขอบเขตของนโยบายการออกแบบของ Shopify ฝ่ายช่วยเหลือด้านธีมของ Shopify สามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายในขอบเขตของนโยบายการออกแบบของ Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิก Order Printer เพื่อเปิดแอป

 3. คลิกที่จัดการเทมเพลต

 4. คลิกชื่อของเทมเพลตที่คุณต้องการแก้ไข

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตโดยการเพิ่มหรือแก้ไข HTML CSS หรือโค้ด Liquid ในช่องโค้ด หากต้องการดูตัวอย่างการปรับแต่งเทมเพลตให้ดูตัวอย่างการปรับแต่งเทมเพลต

 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่บันทึก

ตัวอย่างการปรับแต่งเทมเพลต

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่พบโดยทั่วไปในการปรับแต่งเทมเพลตของ Order Printer:

ตัวอย่าง: เพิ่มโลโก้ของคุณไปยังเทมเพลตของ Order Printer

หมายเหตุ: การปรับแต่งต่อไปนี้จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HTML

คุณสามารถเพิ่มโลโก้ของคุณไปยังใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ บันทึกการจัดส่งและเทมเพลตที่กำหนดเองได้:

 1. คลิก “อัปโหลดไฟล์” และเลือกไฟล์รูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ในหน้าไฟล์ ให้หาไฟล์ที่อัปโหลดแล้วคลิก “คัดลอก URL

 3. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 4. คลิก Order Printer เพื่อเปิดแอป

 5. คลิกที่จัดการเทมเพลต

 6. คลิกชื่อของเทมเพลตที่คุณต้องการแก้ไข

 7. ป้อนส่วนย่อยของโค้ดต่อไปนี้ไปยังเทมเพลตของคุณที่คุณต้องการให้โลโก้ปรากฏ:<img src="your-image-URL">.

 8. แทนที่ your-image-URL ด้วย URL รูปภาพที่คุณคัดลอก คุณอาจต้องเพิ่มแท็ก <br/> เพื่อเพิ่มตัวแบ่งบรรทัดก่อนหรือหลังรูปภาพของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณต้องการให้โลโก้ของคุณปรากฏ

ควรมีลักษณะเช่นนี้ใน HTML:

Example HTML code

ตัวอย่าง: สร้างตารางที่มีความกว้าง 100%

หากต้องการทำให้ตารางของคุณมีเส้นขอบและความกว้างถึง 100% ให้เพิ่มระดับชั้น table-tabular ลงในตารางของคุณ:

<table class="table-tabular">
  ...
</table>

ตัวอย่าง: แสดงรูปภาพขนาดย่อของสินค้า

หากต้องการใส่รูปภาพขนาดย่อของสินค้าให้ใส่รหัสนี้เข้าไปในเทมเพลตของคุณ:

{{ line_item.product.featured_image | product_img_url: 'thumb' | img_tag }}

เพิ่มรายละเอียดคำสั่งซื้อ

หมายเหตุ: การปรับแต่งต่อไปนี้จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ HTML และ Liquid

คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดคำสั่งซื้อไปยังเทมเพลตของคุณได้เช่นชื่อ จำนวนและต้นทุนของสินค้าที่ซื้อ วิธีเพิ่มรายละเอียดคำสั่งซื้อไปยังเทมเพลตของคุณ:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิก Order Printer เพื่อเปิดแอป

 3. คลิกที่จัดการเทมเพลต

 4. คลิกชื่อของเทมเพลตที่คุณต้องการแก้ไข

 5. ใช้ตัวแปร Liquid เพื่อเพิ่มรายละเอียดคำสั่งซื้อและ HTML เพื่อเพิ่มการจัดการรูปแบบ ตัวอย่างเช่น {{ line_item.price | money }} จะพิมพ์ราคาของสินค้า

 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่บันทึก

ตัวอย่างเช่น Nyla ต้องการแก้ไขเทมเพลตบันทึกการจัดส่งของเธอเพื่อให้ระบุรายการสินค้าที่กำลังได้รับการจัดส่ง เธอเพิ่มโค้ดต่อไปนี้ Packing slip ไปยังด้านล่างของเทมเพลตของเธอในแอป Order Printer:

<br>
<br>
<table class="table-tabular" style="margin: 0 0 1.5em 0;">
 <thead>
  <tr>
   <th>Quantity</th>
   <th>Item</th>
   {% if show_line_item_taxes %}
   <th>Taxes</th>
   {% endif %}
   <th>Price</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  {% for line_item in line_items %}
   <tr>
    <td>{{ line_item.quantity }} x</td>
    <td><b>{{ line_item.title }}</b></td>
    {% if line_item.tax_lines %}
     <td>
      {% for tax_line in line_item.tax_lines %}
       {{ tax_line.price | money }} {{ tax_line.title }}<br/>
      {% endfor %}
     </td>
    {% endif %}
    <td>{{ line_item.price | money }}</td>
   </tr>
  {% endfor %}
 </tbody>
</table>

ด้วยเหตุนั้นเอง บันทึกการจัดส่งของ Nyla ในขณะนี้จะมีตารางที่แสดงรายการสินค้าที่ซื้อไปแล้วอยู่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี