การรับการถ่ายโอนสต็อกสินค้าบน Shopify POS

พนักงานสามารถรับการโอนเงินขาเข้าจากร้านค้าปลีกอื่นๆ บน Shopify POS ได้โดยใช้ส่วนขยาย UI ของ POS สำหรับการถ่ายโอนสินค้าคงคลัง การถ่ายโอนสต็อกสินค้าจะต้องสร้างขึ้นภายในแอป Stocky ก่อนและจะแสดงอยู่ในส่วนขยาย UI ของ Stocky POS ที่ตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับการถ่ายโอน

การรับการถ่ายโอนสินค้าคงคลังด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการถ่ายโอนสินค้าคงคลังไปยังสมาร์ทกริดของอุปกรณ์ POS

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มไทล์การถ่ายโอนสินค้าคงคลังไปยังอุปกรณ์ POS แต่ละเครื่องที่จะได้รับสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะ “เพิ่มไทล์” บนสมาร์ทกริด
 2. แตะ “แอป” > Stocky
 3. ในช่อง การถ่ายโอนสินค้าคงคลัง ให้แตะ “เพิ่ม
 4. แตะที่บันทึก

ขั้นตอนที่ 2: รับการถ่ายโอนสินค้าคงคลัง

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะ ที่การถ่ายโอนสินค้าคงคลัง ในสมาร์ทกริด
 2. ในแท็บ อยู่ระหว่างถ่ายโอน ให้แตะที่การถ่ายโอนสินค้าคงคลังที่คุณต้องการรับ
 3. แตะที่รายการในการถ่ายโอนที่คุณต้องการรับ
 4. ไม่บังคับ: หากได้รับสินค้าทั้งหมดในการถ่ายโอนแล้ว คุณสามารถแตะ รับทั้งหมด เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการถ่ายโอนได้
 5. ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อสแกนสินค้าแต่ละรายการที่คุณได้รับ หรืออัปเดตจํานวนสินค้าที่ได้รับด้วยตนเอง หากมีสินค้าในการถ่ายโอนที่คุณต้องการปฏิเสธ ให้ใช้ส่วนปฏิเสธ ของการถ่ายโอนสินค้าเพื่อเปลี่ยนสินค้าคงคลังที่คุณจะรับ
 6. แตะ “อัปเดต” เพื่อตรวจสอบสินค้าที่คุณจะรับให้เสร็จสิ้น
 7. หลังจากที่คุณตรวจสอบสินค้าแต่ละรายการในการถ่ายโอนแล้ว ให้แตะ รับ (X) รายการ

สถานะของสินค้าที่กำลังถ่ายโอนจะได้รับการอัปเดตตามที่คุณเลือกเมื่อได้รับการถ่ายโอนสต็อกสินค้า หากต้องการอัปเดตสถานะของสินค้า คุณสามารถคลิกที่การดำเนินการ > รับสินค้าที่เหลืออยู่ หรือ สแกนบาร์โค้ด แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี