ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของขั้นตอนการทำงานที่คุณสามารถสร้างได้โดยศึกษาจากตัวอย่างเหล่านี้

ความเสี่ยง

คุณสามารถให้ Flow แจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง ในขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้ใช้ทริกเกอร์วิเคราะห์ความเสี่ยงของคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อ ทริกเกอร์นี้จะใช้ผลลัพธ์จาก การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Shopify เท่านั้น (ไม่ใช้ผลลัพธ์จากแอปจากภายนอก)

เมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง คุณสามารถเลือกให้ Flow ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้

 • แท็กคำสั่งซื้อเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในภายหลังและแจ้งเตือนพนักงานของคุณหรือส่งรายละเอียดคำสั่งซื้อไปยังแอป

 • ป้องกันการดำเนินการชำระเงิน (ใช้ได้ตราบเท่าที่คุณตั้งค่าร้านค้าของคุณให้จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง)

 • ยกเลิกคำสั่งซื้อ (ใช้ได้ตราบเท่าที่คุณตั้งค่าให้จัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง)

หากคุณตั้งค่าร้านค้าให้จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง คุณสามารถใช้ Flow เพื่อป้องกันการจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูงได้ สร้างขั้นตอนการทำงานที่จะตรวจสอบระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อและจัดเก็บการชำระเงินเมื่อสินค้ามีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลางเท่านั้น ในขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้ใช้การดำเนินการจัดเก็บการชำระเงินเพื่อจัดเก็บการชำระเงิน

หากร้านค้าของคุณจัดเก็บการชำระเงินอัตโนมัติและจัดการกับคำสั่งซื้อด้วยตนเอง คุณสามารถใช้ Flow ยกเลิกคำสั่งซื้อได้ คุณไม่สามารถป้องกันไม่ให้จัดเก็บการชำระเงินในกรณีนี้ได้ ใช้การดำเนินการ ยกเลิกคำสั่งซื้อ เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อในขั้นตอนการทำงานของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Flow จะยกเลิกคำสั่งซื้อเท่านั้น หากคุณต้องการให้คืนเงินคำสั่งซื้อและคืนสินค้ากลับสต็อกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดำเนินการได้โดยเลือกตัวเลือกดังกล่าวในขั้นตอนการทำงานยกเลิกคำสั่งซื้อ

นอกจากนี้คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอิงตามเกณฑ์อื่นๆ เช่นอีเมลหรือที่อยู่ IP ของลูกค้า

หากต้องการติดตามคำสั่งซื้อที่ Flow ยกเลิกไป คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการที่ทำกิจกรรมต่อไปนี้ได้

 • แท็กคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก
 • ส่งข้อความหรือบันทึกปัญหาดังกล่าวไปยังแอป เช่น Google Sheets หรือ Trello

ตัวอย่างเทมเพลต:

สินค้าคงคลังและการขายสินค้า

Flow จะช่วยให้คุณแท็กสินค้าได้เมื่อสินค้าหมดสต็อกและเมื่อคืนสินค้ากลับสต็อกแล้ว จากนั้นคุณสามารถใช้แท็กเพื่อควบคุมวิธีที่สินค้าเหล่านี้จะปรากฏให้ลูกค้าของคุณเห็น ตัวอย่างเช่น

 • คุณสามารถใช้คอลเลกชันแบบอัตโนมัติในการซ่อนสินค้าที่หมดสต็อกได้
 • คุณสามารถใช้ธีมของคุณเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าหมดสต็อกและได้ทำการสั่งซื้อซ้ำแล้ว

ในขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้ใช้การเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าคงคลังเป็นทริกเกอร์ในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลัง ทริกเกอร์นี้จะต้องตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • จำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้า
 • จำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าก่อนหน้า - ใช้เงื่อนไขนี้เพื่อตรวจสอบว่าขั้นตอนการทำงานของคุณทำงานเฉพาะในครั้งแรกที่จำนวนสินค้าคงคลังตรงกับเงื่อนไขจำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าเท่านั้น หากคุณไม่ต้องการใช้เงื่อนไขจำนวนก่อนหน้า อาจทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเริ่มทำงานบ่อยกว่าที่คาดไว้

เมื่อคุณสร้างขั้นตอนการทำงานประเภทนี้ จะต้องทำตามเงื่อนไขเรื่องจำนวนเงินทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง หากคุณตรวจสอบเฉพาะจำนวนสินค้าคงคลังในปัจจุบัน ระบบจะส่งอีเมลสั่งซื้อสินค้าใหม่ให้คุณในแต่ละครั้งที่มีการสั่งซื้อสินค้าจนกว่าสินค้าจะถูกเติมกลับสต็อก ตัวอย่างเช่น หากต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อจำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าเหลือน้อยกว่า 5 ให้กำหนดจำนวนสินค้าคงคลังตัวเลือกสินค้าเป็น 5 และกำหนดจำนวนสินค้าคงคลังตัวเลือกสินค้าก่อนหน้าเป็น >5 มีเสื้อยืด 7 ตัวในร้านค้าของคุณและ Jose สั่งซื้อไป 2 ตัว สินค้าคงคลังเหลือ 5 ดังนั้นระบบจึงจะส่งอีเมลสั่งซื้อสินค้าใหม่ ต่อมา Karim สั่งซื้อเสื้อยืด 1 ตัว สินค้าคงคลังเหลือ 4 แต่ไม่มีการส่งอีเมลที่สั่งซื้ออีกครั้ง

หากต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้ามากกว่า 100 ให้กำหนดปริมาณสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าเป็น >100 และกำหนดจำนวนสินค้าคงคลังตัวเลือกสินค้าก่อนหน้า <100

ตัวอย่างเทมเพลต:

ความภักดีของลูกค้าและโปรโมชั่น

คุณสามารถใช้ Flow เพื่อติดตามรหัสส่วนลดและขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนคุณ แอปบริการลูกค้าประจำชื่อดังจำนวนมากมีตัวเชื่อมต่อกับ Flow ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อให้รางวัลแก่ลูกค้าของคุณโดยอิงจากจำนวนเงินที่ลูกค้าใช้จ่ายและกิจกรรมของลูกค้าในร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้คะแนนความภักดีแก่ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าที่บางรายการ เขียนรีวิวเชิงบวก และอื่นๆ

ตัวอย่างเทมเพลต:

ลูกค้า

คุณสามารถให้ Flow ติดแท็กลูกค้าเมื่อคุณสร้างลูกค้า เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ หรือเมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อของพวกเขา คุณสามารถแท็กลูกค้าโดยอิงจากลักษณะต่างๆ เช่น รหัสไปรษณีย์ อีเมล และประวัติคำสั่งซื้อของพวกเขา

ตัวอย่างเทมเพลต:

นอกจากนี้คุณยังสามารถแท็กลูกค้าโดยอิงจากลักษณะของคำสั่งซื้อปัจจุบัน เช่น ยอดเงินรวมและช่องทางการขายที่ใช้

ตัวอย่างเทมเพลต:

คำสั่งซื้อ

เมื่อมีการสร้างหรือคืนเงินคำสั่งซื้อ คุณจะสามารถใช้ Flow เพื่อแท็กคำสั่งซื้อนั้นและแจ้งเตือนพนักงานหรือส่งรายละเอียดไปยังแอปได้ ในขั้นตอนการทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างเงื่อนไขตามลักษณะของคำสั่งซื้อหรือลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อได้

ตัวอย่างเทมเพลต:

หากคุณจัดการคำสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถใช้ Flow เก็บคำสั่งซื้อเหล่านั้นถาวรได้อีกด้วย

สินค้า

เมื่อคุณสร้างสินค้า คุณสามารถใช้ Flow แท็กสินค้านั้นและเพิ่มลงในคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อชื่อสินค้าใหม่ประกอบด้วยคำว่า เสื้อยืด Flow ก็สามารถเพิ่มแท็กสินค้า "เสื้อยืด" แล้วเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันฤดูร้อนของคุณได้ ในขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้ใช้การดำเนินการแท็กสินค้าและเพิ่มไปยังการดำเนินการคอลเลกชันเพื่อติดแท็กให้สินค้าของคุณ

เทมเพลต:

ตัวอย่างตัวแปรเทมเพลตและ Liquid

ตัวอย่างของการดำเนินการขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวแปรเทมเพลตและตัวแปร Liquid

 • ในตัวอย่างต่อไปนี้ คุณมีขั้นตอนการทำงานที่ส่งอีเมลไปยังลูกค้าที่ใช้จ่ายมากกว่า $500 ต่อคำสั่งซื้อ
To Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to {{ order.customer.firstName }} {{ order.customer.lastName }}({{ order.customer.email }}) for placing an order for {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}

เมื่อลูกค้าชื่อ Jeanne Dupont สร้างคำสั่งซื้อมูลค่า $1000 ขั้นตอนการทำงานจะส่งข้อความดังต่อไปนี้:

Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to Jeanne Dupont (jeanne@jeanneemail.com) for placing an order for $1000.00
 • ในตัวอย่างต่อไปนี้ ชื่อของสินค้าที่ยกเลิกไปแล้วจะปรากฏในข้อความ:
Discontinued product {{ product.title }} has just hit an inventory level of 0.
 • ในตัวอย่างต่อไปนี้ ชื่อของตัวเลือกสินค้าจะปรากฏในข้อความ:
Please pause all ad campaigns involving {{ product_variant.title }}.
 • ในตัวอย่างต่อไปนี้ ชื่อและอีเมลของลูกค้าพร้อมยอดรวมคำสั่งซื้อล่าสุดของพวกเขาจะปรากฏในข้อความ:
Please send a personal thank you note to {{ order.customer.firstName }}({{ order.customer.email }}) for placing a recent order for {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}
 • ในตัวอย่างต่อไปนี้ ชื่อของสินค้าจะปรากฏในข้อความ:
Please reorder {{ product.title }}. Email owner@store.com to verify that they've received the purchase order.
 • ในตัวอย่างต่อไปนี้ ID คำสั่งซื้อจะปรากฏในข้อความ:
{{ order.id }} has been cancelled due to high risk.
 • ในตัวอย่างต่อไปนี้ หมายเลขของสินค้าพร้อมชื่อและที่อยู่อีเมลของลูกค้าจะปรากฏในข้อความ:
Our Shopify store has received an order with a high risk of fraud. We would like to cancel this order right away, before it is sent to production:

   {{ order.name }}
   {{ order.billingAddress.lastName }} {{ order.billingAddress.firstName }}
   {{ order.email }}

Please confirm the new order status. Thanks!
 • ในตัวอย่างต่อไปนี้ ชื่อและอีเมลของลูกค้าพร้อมราคารวมคำสั่งซื้อล่าสุดของพวกเขาจะปรากฏในข้อความ รวมถึงลิงก์ไปยังคำสั่งซื้อที่อยู่ใน Shopify admin ของคุณ:
Please send a personal thank you note to
{{ order.customer.firstName }} ({{ order.customer.email }}) for placing a recent order for $ {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}

View order: https://store.myshopify.com/admin/orders/{{ order.id }}

ตัวอย่าง For Loop

เมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้ว การส่งข้อความที่มีข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อก็อาจเป็นประโยชน์ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยใช้ for loops และตัวแปรเทมเพลตสินค้าเฉพาะรายการ

ช่องข้อความที่รองรับตัวแปรเทมเพลตยังรองรับ for loop และอ็อบเจกต์ forloop

นี่คือตัวอย่างที่ใช้ for loop เพื่อบันทึกรายการ SKU และจำนวนในสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมด:

Order summary:
{% for a in order.lineItems %}
 SKU: {{a.sku}} ( {{a.quantity}} ), 
{% endfor %}

เมื่อส่งข้อความไปแล้ว รหัส for loop จะแทนที่ด้วยรายการของ SKU:

Order summary:
 8987097979 (50)
 8877778887 (3)
 888998898B (1)

ในตัวอย่างนี้ for loop ใช้เพื่อบันทึกรายการสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมด:

Order summary: <br />
{% for a in order.lineItems %}
Title: {{a.title}}, <br/>
SKU: {{a.sku}}, <br/>
Price (per unit): $ {{a.originalUnitPriceSet.shopMoney.amount}}, <br/>
Quantity: {{a.quantity}} <br/>
{% endfor %} 
Ship to: <br/>
{{ order.shippingAddress.name }} <br/>
{{ order.shippingAddress.address1 }} <br/>
{{ order.shippingAddress.address2 }} <br/>
{{ order.shippingAddress.city }} <br/>
{{ order.shippingAddress.province }} <br/>
{{ order.shippingAddress.zip }} <br/>
{{ order.shippingAddress.country }} <br/>

ในตัวอย่างนี้ if ถูกใช้ใน for loop เพื่อบันทึกรายการ lineitem จากผู้ขายรายหนึ่ง:

{% for x in order.lineItems %}
{% if x.vendor == 'acme-vendor' %}
 Title is {{x.title}}<br/>
 SKU is {{x.sku}}</br>
{% endif %}
{% endfor %}

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากตัวอย่างในหน้านี้ คุณยังสามารถหาขั้นตอนทำงานจากทางอื่นๆ ต่อไปนี้:

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี