Sådan opretter du B2B-prislister

En prisliste er et tilpasset prisskema, som du tilbyder firmaer.

Når du har oprettet en prisliste, bliver prislisten tildelt til en firmalokation, så B2B-kunder kan købe produkter til de tilpassede priser. Priserne kan angives som en samlet procentdel, som gælder for alle dine produkter. Faste priser kan også angives, som gælder for specifikke produkter og varianter. En prisliste kan både indeholde en samlet procentdel og faste priser. Faste priser for produkter eller varianter tilsidesætter alle generelle procentjusteringer.

Eksempel: Din butik sælger stearinlys til 10 USD stykket. Du opretter en prisliste og angiver -20% i feltet Overordnet justering, hvilket sænker prisen på dine lys med 20 % for firmaer med adgang til prislisten. Ét lys koster en smule mere at producere, så du angiver en fast pris på 9 USD for dette produkt. Når en kunde med adgang til prislisten besøger din butik, bliver vedkommende tilbudt dine produkter til 8 USD, bortset fra det lys, som du angav en fast pris for. Produktet med den faste pris påvirkes ikke af den overordnede justering og tilbydes til 9 USD.

Der er ingen grænse for det antal prislister, du kan oprette i din butik. Hver firmalokation kan dog maksimalt have 25 prislister knyttet til den.

Hvis du opretter flere prislister, der indeholder det samme produkt, tilbydes kunderne den laveste indstillede pris for den pågældende vare.

Du kan f.eks. have en kunde, der har adgang til to prislister. I én prisliste er prisen på et bestemt lys indstillet til 9 USD. På den anden prisliste er prisen for den pågældende vare angivet til 7 USD. Når kunden besøger butikken, bliver kunden tilbudt et stearinlys til en pris på 7 USD.

Salg i flere valutaer med B2B

Du kan sælge til kunder i deres lokale valutaer på én af to måder med B2B.

Brug lokale valutaer med Shopify Markets

Hvis din butik bruger Shopify Markets, afspejler priserne i din webshop, indkøbskurv, betaling og ordrekladder din kundes lokale valuta. Valutaen, der er baseret på din kundes leveringsadresse, omregnes ved hjælp af automatiske eller manuelle vekselkurser.

Reglerne for afrunding af priser, som du angiver på siden med dine Markeder, gælder ikke for B2B-kunder.

Angiv faste priser på dine prislister

Hvis du vil angive faste priser for produkter uden at foretage en valutaomregning, kan du manuelt angive en foretrukken valuta for prislister, når du opretter dem. Prisen for produkter med en fast pris justeres ikke. Prisen for produkter med en procentjustering omregnes ved hjælp af automatiske eller manuelle vekselkurser.

Opret en prisliste

 1. Gå til Produkter > Prislister i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Opret prisliste.
 3. Angiv en titel til din prisliste. Kunderne kan ikke se det navn, som du opretter.
 4. Valgfrit: Klik på Skift i afsnittet Valuta for at vælge en valuta til din prisliste.
 5. Hvis du vil angive en prisjustering, der gælder for alle produkterne i din webshop, skal du angive en procentværdi i feltet Overordnet justering.
 6. Hvis du vil angive en fast pris for alle varianter for et produkt, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Juster priser, og klik derefter på Angiv priser manuelt.
  2. Klik på Gem og fortsæt.
  3. Find de produkter, du vil justere, og angiv de priser, du vil opkræve.
  4. Klik på Gem.
 7. Hvis du vil angive en fast pris for specifikke varianter for et produkt, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Juster priser, og klik derefter på Angiv priser manuelt.
  2. Klik på Gem og fortsæt.
  3. Find de produkter, der skal justeres.
  4. Klik på Administrer.
  5. Angiv den pris, du vil opkræve for de specifikke varianter.
  6. Klik på Gem.
 8. Gør et af følgende:

  • Når du har oprettet et firma, skal du klikke på Tilføj firma for at tildele prislisten til et firma.
  • Klik på Opret et firma, hvis du ikke har oprettet et firma endnu.
 9. Gå til afsnittet Status, åbn menuen og vælg Aktiv.

Eksport og import af prislister

Når du har oprettet en prisliste, kan du eksportere din liste til en CSV-fil. Når du har tilføjet faste priser, kan du derefter importere CSV-filen for at opdatere dem. Du kan også administrere faste priser på tværs af flere lister fra siden Prisliste ved hjælp af CSV-filer.

Eksempel: Du har en prisliste, der er tildelt et firma, som åbner en ny lokation. Du opretter derfor en ny lokation for firmaet. Du medtager levering i dine priser, og den nye lokation er længere væk, så du bliver nødt til at hæve dine priser. Du eksporterer din prisliste for den oprindelige lokation og redigerer priserne ved hjælp af et regnearksprogram. Du opretter derefter en ny prisliste, importerer CSV-filen med den redigerede prisliste og tildeler prislisten til den nye lokation.

Download et eksempel på en CSV-fil

Du kan downloade og få vist et eksempel på CSV-fil til prislister, som du kan bruge som skabelon.

Eksempelfilen indeholder eksempelprodukter og -varianter. Din importfil indeholder sandsynligvis mange flere produkter og varianter. Hvis du bruger eksempelfilen som skabelon, skal du sørge for at fjerne alle eksempelprodukterne.

Beskrivelse af CSV-filen til prislister

Denne tabel angiver felterne i CSV-filen til prislister.

Feltet Navn på prisliste skal udfyldes. Produkterne og varianterne på prislisten kan identificeres ved hjælp af oplysningerne i kolonnen SKU. Hvis produktet ikke har et SKU, skal produktet eller varianten have identificerende oplysninger såsom Handle, Navn for Valgmulighed1 og Værdi for valgmulighed 1.

Pris er påkrævet for, at produktet eller varianten kan blive vist på prislisten. Hvis Pris og Sammenligningspris begge er tomme, vil den faste pris for dette produkt eller denne variant blive fjernet fra prislisten.

Beskrivelse af elementerne i CSV-filen til prislister.
Kolonne Beskrivelse
Price List Name Navnet på prislisten.
SKU

SKU'en for produktet eller varianten. SKU'en bruges til at spore lager med tjenester til lagersporing.

Hvis de produkter, du vil opdatere, har et SKU, kan du bruge dette i stedet for andre oplysninger i CSV-filen såsom Handle, Navn for Valgmulighed 1 og Værdi for valgmulighed 1.

Handle

Handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum, accenttegn eller andre tegn, herunder punktummer. Handles bruges i webadressen for det enkelte produkt.

Handlen til et "Snowboard til kvinder" kunne for eksempel være womens-snowboard, og produktets webadresse kunne være https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Option1 Name Hvis der er en valgmulighed til et produkt, vises navnet på valgmuligheden i denne kolonne. For eksempel Farve.
Option1 Value Hvis et produkt har en valgmulighed, vises værdien for valgmuligheden i denne kolonne. For eksempel Sort.
Option2 Name Hvis et produkt har en anden valgmulighed, vises navnet på valgmuligheden i denne kolonne.
Option2 Value Hvis et produkt har en anden valgmulighed, vises værdien for valgmuligheden i denne kolonne.
Option3 Name Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, vises navnet på valgmuligheden i denne kolonne.
Option3 Value Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, vises værdien for valgmuligheden i denne kolonne.
Price

Prisen på produktet eller varianten. Medtag kun prisen, og medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.

Et tomt felt i både Pris og Sammenligningspris fjerner den faste pris for dette produkt eller denne variant fra prislisten.

Compare At

Produktet eller variantens sammenligningspris. Medtag kun prisen, og medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.

Et tomt felt i både Pris og Sammenligningspris fjerner den faste pris for dette produkt eller denne variant fra prislisten.

Eksportér en prisliste

Prislister kan eksporteres enkeltvist eller flere ad gangen. Når eksporten er fuldført, sendes CSV-filerne til dig i en mail.

Hvis du vil opdatere en produktvariant på en prisliste ved hjælp af en uploadet CSV-fil, kan du angive oplysningerne i kolonnen SKU i stedet for valgmuligheder og værdier såsom Navn for Valgmulighed1 og Værdi for valgmulighed 1.

Eksportér en enkelt prisliste

Hvis du vil eksportere en enkelt prisliste, skal du gøre følgende.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Prislister i Shopify-administratoren.
 2. Klik på en eksisterende prisliste for at eksportere en liste over dine produkter med anvendte prisjusteringer.
 3. Klik på Juster priser, og vælg derefter Eksportér priser.
 4. Vælg en af følgende for at vælge de produkter, der skal eksporteres:

  • Alle produkter på disse prislister
  • Kun produkter på disse prislister med faste priser
 5. Vælg formatet for CSV-filen.

 6. Klik på Eksportér CSV-fil.

Eksportér flere prislister på én gang

Hvis du vil eksportere flere prislister på én gang, skal du gøre følgende.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Prislister i Shopify-administratoren.
 2. Vælg de prislister, du vil eksportere.
 3. Vælg en af følgende for at vælge de prislister, der skal eksporteres:

  • Aktuel side
  • Valgte prislister
 4. Vælg en af følgende for at vælge de produkter, der skal eksporteres:

  • Alle produkter på disse prislister
  • Kun produkter på disse prislister med faste priser
 5. Vælg formatet for CSV-filerne.

 6. Klik på Eksportér CSV-fil.

Importér en prisliste

Prislister kan importeres enkeltvist eller flere ad gangen. Det kan tage et stykke tid at importere prislisten, afhængigt af dens størrelse. Der vises en meddelelse, når importen er fuldført.

Hvis du vil oprette en ny prisliste eller opdatere en enkelt prisliste, skal du gøre følgende.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Prislister i Shopify-administratoren.
 2. Gør et af følgende:

  • Klik på Opret prisliste for at importere CSV-filen til en ny prisliste.
  • Klik på en eksisterende prisliste for at importere CSV-filen til en eksisterende prisliste.
 3. Klik på Juster priser, og vælg derefter Importér priser.

 4. Hvis du importerer en CSV-fil til en eksisterende prisliste, skal du klikke på Gem og fortsæt.

 5. Klik på Tilføj fil, eller træk og slip dine filer til dialogboksen for at uploade dem.

 6. Klik på Forhåndsvis import.

 7. Gennemgå forhåndsvisningen for at bekræfte, at dine kolonner og data er korrekte. Klik derefter på Importér CSV-fil.

Hvis du vil opdatere flere prislister på én gang, skal du gøre følgende.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Prislister i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Tilføj fil, eller træk og slip din fil til dialogboksen for at uploade den.
 3. Klik på Forhåndsvis import.
 4. Gennemgå forhåndsvisningen for at bekræfte, at dine kolonner og data er korrekte. Klik derefter på Importér CSV-fil.
 5. Valgfrit: Klik på Luk for at fortsætte dit arbejde, mens importen behandles.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis