Eksport og import af lagerbeholdningen med en CSV-fil

Hvis du har en enkelt lokation, kan du eksportere en lager-CSV-fil, som indeholder lagermængderne på denne lokation. Du kan bruge den eksporterede CSV-fil som en skabelon til at opdatere lagermængderne. Derefter kan du importere CSV-filen for at opdatere Shopify med lagermængderne for hvert produkt.

Hvis du administrerer lagre på flere lokationer, kan du få flere oplysninger om flere lokationer i Eksport og import af lagerbeholdningen med en CSV-fil.

Lager-CSV-filformat

Lager-CSV-filen indeholder oplysninger, som entydigt identificerer produkter og produktvarianter og deres lagermængder på din lokation. Den minder om andre CSV-filer, som du bruger med Shopify, men den indeholder nogle andre kolonner.

Hvis du har planer om at importere dine lagermængder, skal du oprette en CSV-fil, som indeholder følgende kolonner:

 • Handle – Handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum. Et handle bruges i webadressen for det enkelte produkt.
 • Title – Kolonnen Titel er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme.
 • Option1 Name – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste navnet på den. For eksempel: Color. Hvis et produkt ikke har nogen valgmuligheder, skal dette felt angives til Title.
 • Option1 Value – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste værdien for den. For eksempel: Black. For produkter, der ikke har nogen valgmuligheder, skal dette angives til Default Title.
 • Option2 Name – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • Option2 Value – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • Option3 Name – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • Option3 Value – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • SKU – SKU-numre er koder, du kan bruge internt til at spore din lagerbeholdning og oprette salgsrapporter. Kolonnen SKU er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme. De tilføjede SKU'er bør være unikke af hensyn til lagersporingens og rapporternes nøjagtighed.
 • HS Code - Kolonnen "HS-kode" (harmoniseret systemkode) bruges til at estimere told og skatter for internationale kunder. Denne kolonne er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme.
 • COO – Kolonnen COO (Country/Region of Origin - oprindelsesland/-område) bruges som grundlag for at estimere told og skat for udenlandske kunder. De accepterede værdier er ISO-3166-1 alpha-2 landekoder. Denne kolonne er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan værdierne lades tomme.
 • <Name of location> – Lagerantallet på den lokation, der er angivet i kolonnenavnet.

  Der skelnes mellem store og små bogstaver i kolonneoverskriften, og den skal indeholde navnet på en af dine lokationer. Tilføj en kolonne for hver lokation, hvor du vil opdatere lagerbeholdningen. Fjern eventuelle andre kolonner og overskrifter for lokationer.

  Antallet kan være positivt, negativt eller 0. Du kan også skrive Not stocked for at angive, at produktet aldrig lagerføres på lokationen.

Hvis du vil identificere en variant entydigt, skal du angive værdier for kolonnerne Handle, Option1 Value, Option2 Value og Option3 Value.

Din lager-CSV-fil skal have det korrekte format og skal have filtypen .csv.

Eksportér lager

Du kan eksportere en lager-CSV-fil enten for at oprette en skabelon, der indeholder dine entydigt identificerede produkter eller produktvarianter for lokationen, eller for at eksportere lagermængderne, så de kan bruges i andre systemer eller processer.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager.
 2. Klik på Eksportér.
 3. Angiv de rækker, som du vil eksportere.
 4. Klik på Eksportér lager.

Importér lagerbeholdning

Før du importerer lagerbeholdningen, skal du sikre, at du har oprettet en CSV-fil i det korrekte filformat.

Importproceduren opdateret (overskriver) kun lagermængder. Den opretter ikke en lokation, og den opdaterer ikke de værdier, der identificerer produkter.

Import af lagermængder overskriver dine lagerdata, så du bør kun importere din lagerbeholdning, når der ikke er andre lagerjusteringer, såsom igangværende salg eller manuelle ændringer, i gang.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager.
 2. Klik på Importér.
 3. Vælg din CSV-fil.
 4. Klik på Importér lagerbeholdning.
 5. Bekræft, at du har til hensigt at importere, og klik derefter på Start import.

Bemærk: Du kan også importere dine CSV-filer med appen Import Store.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis