Shopify Audiences-rapportering

Du kan bruge oplysningerne i rapporterne til at spore indvirkningen af Shopify Audiences på din virksomhed. Brug oplysningerne i rapporterne til at optimere dine annoncekampagners resultater. Dataene for rapporterne er baseret på tidszonen UTC, og de opdateres dagligt.

Adgang til rapporter over Shopify Audiences

Du kan tilgå rapporter for følgende målgrupper:

Da Lavere købshensigt, større rækkevidde-målgrupperne oprettes af Facebook og Google, er disse rapporter ikke tilgængelige i Shopify Audiences-appen. Du kan tilgå rapporterne for Lavere købshensigt, større rækkevidde-målgrupper i din Facebook-annonceadministrator eller Google Ads-administrator.

Trin

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Audiences.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Oversigt.

 5. Klik på den målgruppe, du vil se den detaljerede rapport for.

 6. Valgfrit: Klik på datovælgeren for at vælge et andet datointerval.

 7. Valgfrit: Hvis du vil se det antal ikke-relaterede ordrer, der er udeladt fra målgruppens ordrer og salgsparametre, skal du holde markøren over Ordrer og derefter klikke på Se mere.

 8. Valgfrit: Hvis du vil se ordrer, der overlapper med andre målgrupper, skal du klikke på Andre målgrupper i afsnittet Løst overlapning.

Forstå Shopify Audiences-rapporter

Målgrupperapporter kan give dig en bedre forståelse af Shopify Audiences' indvirkning på din virksomhed. Følgende viste vigtige parametre måler resultaterne for dine målgrupper, når de er tilgængelige:

 • Ordrer
 • Salg
 • Gennemsnitlig ordreværdi
 • Nye kunder
 • Mest populære solgte produkter

Eventuelle overlapninger af ordrer løses, når ordren afgives. Hvis der afgives en ordre af en kunde, som findes i mere end én målgruppe, opdeles ordren og salgsbeløbet ligeligt mellem hver målgruppe. Hvis en kunde f.eks. er i fire målgrupper og afgiver én ordre, vil hver målgruppe blive tilskrevet ¼ af ordren og salgsbeløbet.

Parametrene i rapporten defineres som følgende.

Definitioner af parametrene i Shopify Audiences-rapporter
Metrisk Definition
Ordrer Det anslåede antal ordrer, der er afgivet af kunder i den valgte målgruppe. Ordrer inkluderes, hvis de afgives under kørslen af en annoncekampagne og op til syv dage efter kampagnens afslutning.
Salg Det anslåede antal salg fra ordrer, der er afgivet af kunder i den valgte målgruppe. Salg inkluderes, hvis de afgives under kørslen af en annoncekampagne og op til syv dage efter kampagnens afslutning.

Salgsværdien beregnes ved hjælp af følgende formular: Salg = bruttoomsætning (eksklusiv salg af gavekort) - rabatter - returnerede beløb + skatter + leveringsgebyrer
Gennemsnitlig ordreværdi Salgsbeløbet divideres med det antal ordrer, der er afgivet af kunder i den valgte målgruppe. Salg og ordrer inkluderes, hvis de afgives under kørslen af en annoncekampagne og op til syv dage efter kampagnens afslutning.
Nye kunder Det anslåede antal nye kunder i din butik, som er i den valgte målgruppe.
Mest populære solgte produkter De produkter, der oftest købes af kunder i den valgte målgruppe.

Tilskrivning af ordrer

Der bruges en unik tilskrivningsmodel til at angive effektivitetsrapportering på dine annoncekampagner, der bruger eksporterede målgrupper. Målgruppeeffektiviteten spores ved at matche kundens mailadresse fra ordrer i din butik med mailadresserne på købere i eksporterede målgrupper, der kan have købt dine produkter efter at have set en annonce. For at undgå de almindelige begrænsninger for annoncesporing, som f.eks. sporing på tværs af enheder, bruger rapporterne ikke tilskrivningsmodeller af typen “visningskonvertering” eller “klikrate”.

En ordre tilskrives en målgruppe, når en kunde på den eksporterede liste afgiver en ordre, mens der kører annonce, som bruger denne målgruppeliste, og op til syv dage efter annoncekampagnens afslutning.

Hvis der afgives en ordre af en kunde i en eksporteret målgruppe, men kunden sandsynligvis ikke afgav ordren som følge af at have set din annonce, vil ordren ikke blive tilskrevet en målgruppe. Disse ordrer omtales som “ikke-relaterede ordrer”, og de kan tilgås i Shopify Audiences-rapporterne. Ikke-relaterede ordrer beregnes ved hjælp af statistiske stikprøver for at angive et estimat af det antal ordrer, som købere i en målgruppe sandsynligvis ville have afgivet, selvom du ikke havde målrettet dig mod denne målgruppe i en annoncekampagne.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis