Shopify Audiences-rapportering

Du kan bruge oplysningerne i rapporterne til at spore indvirkningen af Shopify Audiences på din virksomhed. Brug oplysningerne i rapporterne til at optimere dine annoncekampagners resultater. Dataene for rapporterne er baseret på tidszonen UTC, og de opdateres dagligt.

Adgang til rapporter over Shopify Audiences

Du kan få adgang til oversigtsrapporten samt detaljerede rapporter i Shopify Audiences-appen.

Få adgang til rapporten Oversigt over Shopify Audiences

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Audiences.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Oversigt.

 5. Valgfrit: Klik på datovælgeren for at vælge et andet datointerval.

 6. Valgfrit: Klik på Sammenlign med foregående periode for at sammenligne oplysningerne fra det valgte datointerval med oplysningerne fra den foregående periode.

Få adgang til en detaljeret rapport for en målgruppe

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Audiences.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Oversigt.

 5. Klik på den målgruppe, du vil se den detaljerede rapport for.

 6. Valgfrit: Klik på datovælgeren for at vælge et andet datointerval.

 7. Valgfrit: Hvis du vil se det antal ikke-relaterede ordrer, der er udeladt fra målgruppens ordrer og salgsparametre, skal du holde markøren over Ordrer og derefter klikke på Se mere.

 8. Valgfrit: Hvis du vil se ordrer, der overlapper med andre målgrupper, skal du klikke på Andre målgrupper i afsnittet Løst overlapning.

Typer af rapporter for Shopify Audiences

Følgende rapporter er tilgængelige for Shopify Audiences:

 • En oversigtsrapport, der kan give dig en bedre forståelse for den overordnede indvirkning, som Shopify Audiences har på din virksomhed.
 • En detaljeret rapport, der kan give dig en bedre forståelse af hver enkelt målgruppes indvirkning på din virksomhed.

Rapporten Oversigt over Shopify Audiences

Oversigtsrapporten indeholder det samlede antal ordrer og det samlede salg, der er tilskrevet eksporterede målgrupper for det valgte datointerval.

Parametrene i oversigtsrapporten defineres som følgende.

Definition af Shopify Audiences-oversigtsrapporten
Metrisk Definition
Samlede ordrer Det samlede antal ordrer, der er afgivet af kunder fra alle målgrupper, herunder arkiverede målgrupper. Det samlede antal ordrer for hver målgruppe vises på listen over målgrupper.
Salg i alt Det samlede antal salg fra ordrer, der er afgivet af kunder fra alle målgrupper. Det samlede salg for hver målgruppe vises på listen over målgrupper.

Værdien af salg i alt beregnes ved hjælp af følgende formular: Salg i alt = bruttoomsætning (eksklusiv salg af gavekort) - rabatter - returnerede beløb + skatter + leveringsgebyr

Detaljerede rapporter for Shopify Audiences

Følgende vigtige parametre er tilgængelige, så du kan se resultaterne for hver enkelt målgruppe:

 • Ordrer
 • Salg
 • Gennemsnitlig ordreværdi
 • Nye kunder
 • Mest populære solgte produkter

Eventuelle overlapninger af ordrer løses, når ordren afgives. Hvis der afgives en ordre af en kunde, som findes i mere end én målgruppe, opdeles ordren og salgsbeløbet ligeligt mellem hver målgruppe. Hvis en kunde f.eks. er i fire målgrupper og afgiver én ordre, vil hver målgruppe blive tilskrevet ¼ af ordren og salgsbeløbet.

Parametrene i den detaljerede rapport defineres som følgende.

Definitioner af parametrene i detaljerede Shopify Audiences-rapporter
Metrisk Definition
Ordrer Det anslåede antal ordrer, der er afgivet af kunder i den valgte målgruppe. Ordrer inkluderes, hvis de afgives under kørslen af en annoncekampagne og op til syv dage efter kampagnens afslutning.
Salg Det anslåede antal salg fra ordrer, der er afgivet af kunder i den valgte målgruppe. Salg inkluderes, hvis de afgives under kørslen af en annoncekampagne og op til syv dage efter kampagnens afslutning.

Salgsværdien beregnes ved hjælp af følgende formular: Salg = bruttoomsætning (eksklusiv salg af gavekort) - rabatter - returnerede beløb + skatter + leveringsgebyrer
Gennemsnitlig ordreværdi Salgsbeløbet divideres med det antal ordrer, der er afgivet af kunder i den valgte målgruppe. Salg og ordrer inkluderes, hvis de afgives under kørslen af en annoncekampagne og op til syv dage efter kampagnens afslutning.
Nye kunder Det anslåede antal nye kunder i din butik, som er i den valgte målgruppe.
Mest populære solgte produkter De produkter, der oftest købes af kunder i den valgte målgruppe.

Tilskrivning af ordrer

Der bruges en unik tilskrivningsmodel til at angive effektivitetsrapportering på dine annoncekampagner, der bruger eksporterede målgrupper. Målgruppeeffektiviteten spores ved at matche kundens mailadresse fra ordrer i din butik med mailadresserne på købere i eksporterede målgrupper, der kan have købt dine produkter efter at have set en annonce. For at undgå de almindelige begrænsninger for annoncesporing, som f.eks. sporing på tværs af enheder, bruger rapporterne ikke tilskrivningsmodeller af typen “visningskonvertering” eller “klikrate”.

En ordre tilskrives en målgruppe, når en køber på den eksporterede liste afgiver en ordre, mens der kører annonce, som bruger denne målgruppeliste, og op til syv dage efter annoncekampagnens afslutning.

Hvis der afgives en ordre af en køber i en eksporteret målgruppe, men køberen sandsynligvis ikke afgav ordren som følge af at have set din annonce, vil ordren ikke blive tilskrevet en målgruppe. Disse ordrer omtales som “ikke-relaterede ordrer”, og de kan tilgås i de detaljerede rapporter. Ikke-relaterede ordrer beregnes ved hjælp af statistiske stikprøver for at angive et estimat af det antal ordrer, som købere i en målgruppe sandsynligvis ville have afgivet, selvom du ikke havde målrettet dig mod denne målgruppe i en annoncekampagne.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis