Føj brugere til Shopify-organisationsadministratoren

Føj brugere til din organisation ved at sende vedkommende en invitation.

Giv brugere organisations- og butiksadgang

Når du føjer brugere til din organisation, kan du give adgang på organisationsniveau. Hvis du vil give brugere mulighed for at logge ind på en butik og redigere denne, skal du give brugerne adgang til butikken og give dem de tilladelser, de skal bruge til at udføre handlinger i denne butik.

Du kan administrere organisationsadgang og butikstilladelser for brugere ved at tildele dem roller. Hvis du vil bruge roller, skal du bekræfte, at de relevante roller er blevet oprettet. Du skal oprette rollerne, inden du tilføjer brugere.

Hvis du giver en bruger adgang til en butik via Shopify-organisationsadministratoren, føjes medarbejderkonti til denne butik. Medarbejderne skal dog først acceptere deres invitation om at oprette en konto, da brugere, som inviteres fra Shopify-organisationsadministratoren, ikke vises i butikkerne Shopify-administrator.

Hvis du opretter medarbejderkonti fra en butiks Shopify-administrator, kan du administrere disse brugere i Shopify-organisationsadministratoren. Indtil brugerne accepterer deres invitation, vises de brugere, som er inviteret direkte fra butikken, som separate brugere på listen Brugere. Når brugerne har accepteret, kombineres deres brugerposter til én bruger på listen Brugere.

Overvejelser i forbindelse med totrinsgodkendelse

Brugerne skal som standard aktivere totrinsgodkendelse for deres konti. I dette tilfælde bliver brugerne bedt om at konfigurere totrinsgodkendelse, når de logger ind. Du kan redigere, at totrinsgodkendelse ikke er påkrævet for eksisterende brugere.

Hvis du ændrer indstillingen for totrinsgodkendelse til påkrævet fra ikke påkrævet, logges brugeren ud af Shopify. Før du foretager denne ændring, skal du bekræfte, at brugeren ikke er midt i en opgave.

Når du fjerner kravet om totrinsgodkendelse for en eksisterende bruger, opdateres brugerens godkendelsesindstillinger ikke automatisk. I dette tilfælde skal brugeren ændre sikkerhedsindstillingen for sin egen konto. Brugeren bliver bedt om at fuldføre opsætningen af totrinsgodkendelse for alle butikker, hvor brugeren har en medarbejderkonto, indtil brugeren deaktiverer totrinsgodkendelse. Dette gælder både for butikker i og uden for din organisation.

Føj brugere til din Shopify-organisationsadministrator

Bemærk: Adgang til værktøjer og administration giver brugerne mulighed for at foretage væsentlige ændringer i din organisation. Du bør kun give disse adgange til pålidelige brugere, som har brug for omfattende adgang til din organisation.

Hvis du inviterer flere brugere på én gang, får alle brugerne den samme adgang. Bekræft, at du vil give alle disse brugere den samme adgang, før du sender invitationen.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Brugere i din Shopify-organisationsadministrator.
 2. Klik på Tilføj bruger.
 3. Angiv e-mailadresserne på de brugere, du vil tilføje.
 4. Gør følgende i afsnittet Adgang og tilladelser: - Klik på Tildel rolle, og vælg derefter en rolle, hvis du vil give adgang ved hjælp af en rolle.

  • Vælg Vælg tilpasset adgang, og tilføj derefter adgang på organisations- og butiksniveau, hvis du vil give adgang uden en rolle.
 5. Valgfrit: Gør følgende, hvis du vil ændre totrinsgodkendelse til ikke påkrævet:

  1. Klik på Rediger i afsnittet Sikkerhed.
  2. Vælg Totrinsgodkendelse er ikke påkrævet.
  3. Klik på Gem.
 6. Klik på Send invitation.

Din nye bruger vises på listen over brugere med statussen Afventende. Når brugeren har accepteret invitationen, ændres statussen til Aktiv.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis