Føj brugere til Shopify-organisationsadministratoren

Føj brugere til din organisation ved at sende vedkommende en invitation.

Giv brugere organisations- og butiksadgang

Når du føjer brugere til din organisation, kan du give adgang på organisationsniveau. Hvis du vil give brugere mulighed for at logge ind på en butik og redigere denne, skal du give brugerne adgang til butikken og give dem de tilladelser, de skal bruge til at udføre handlinger i denne butik.

Du kan administrere organisationsadgang og butikstilladelser for brugere ved at tildele dem roller. Hvis du vil bruge roller, skal du bekræfte, at de relevante roller er blevet oprettet. Du skal oprette rollerne, inden du tilføjer brugere.

Hvis du giver en bruger adgang til en butik via Shopify-administratoren, føjes medarbejderen til denne butik. Medarbejderne skal dog først acceptere deres invitation til at oprette en konto, da brugere, som inviteres fra Shopify-organisationsadministratoren, ikke vises i butikkernes Shopify-administrator.

Hvis du opretter medarbejdere fra en butiks Shopify-administrator, kan du administrere disse brugere i Shopify-organisationsadministratoren. Indtil brugerne accepterer deres invitation, vises de brugere, som er inviteret direkte fra butikken, som separate brugere på listen Brugere. Når brugerne har accepteret, kombineres deres brugerposter til én bruger på listen Brugere.

Overvejelser i forbindelse med totrinsgodkendelse

Brugere skal som standard aktivere totrinsgodkendelse for deres konti. I dette tilfælde bliver brugerne bedt om at opsætte totrinsgodkendelse, når de logger ind. Du kan redigere totrinsgodkendelsen, så den ikke er påkrævet for eksisterende brugere.

Hvis du ændrer indstillingen for totrinsgodkendelse til påkrævet fra ikke påkrævet, logges brugeren ud af Shopify. Før du foretager denne ændring, skal du bekræfte, at brugeren ikke er midt i en opgave.

Når du fjerner kravet om totrinsgodkendelse for en eksisterende bruger, opdateres brugerens godkendelsesindstillinger ikke automatisk. I dette tilfælde skal brugeren ændre sikkerhedsindstillingen for sin egen konto. Brugeren bliver bedt om at fuldføre opsætningen af totrinsgodkendelse for alle butikker, hvor brugeren er medarbejder, indtil brugeren deaktiverer totrinsgodkendelse. Dette gælder både for butikker i og uden for din organisation.

Føj brugere til din Shopify-organisationsadministrator

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Brugere i din Shopify-organisationsadministrator.
 2. Klik på Tilføj bruger.
 3. Angiv mailadresserne på de brugere, du vil tilføje.
 4. Gør følgende i afsnittet Adgang og tilladelser:

  • Klik på Tildel rolle, og vælg derefter en rolle, hvis du vil give adgang ved hjælp af en rolle.
  • Vælg Vælg tilpasset adgang, og tilføj derefter adgang på organisations- og butiksniveau, hvis du vil give adgang uden en rolle.
 5. Valgfrit: Gør følgende, hvis du vil ændre totrinsgodkendelse til ikke påkrævet:

  1. Gå til afsnittet Sikkerhed, og klik på Skift indstilling.
  2. Vælg Totrinsgodkendelse er ikke påkrævet.
  3. Klik på Gem.
 6. Klik på Send invitation.

Din nye bruger vises på listen over brugere med statussen Afventende. Når brugeren har accepteret invitationen, ændres statussen til Aktiv.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis