Legge til standard metafeltdefinisjoner

Standarddefinisjoner konfigureres automatisk for deg, og er utviklet for å være universell kompatible på tvers av Shopify. Fordi standarddefinisjoner for metafelt følger standarder som brukes på tvers av alle Shopify-butikker, støttes de av apper, temaer og andre deler av butikken din. Noen eksempler på standarddefinisjoner inkluderer produktvurdering, tid og dato og relaterte produkter.

Når det er mulig kan du bruke en standarddefinisjon for metafeltene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Shopifys standardmetafelter.

Legg til en standarddefinisjon

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Metafelter.
  2. I seksjonen Administrer metafelter velger du hvilken type metafelt du vil legge til. For eksempel Produktmetafelter.
  3. Klikk på Legg til metafeltdefinisjon.
  4. I Navn-feltet angir du et navn for definisjonen, og velger et av følgende alternativer: - For å velge en standarddefinisjon klikker du på navnet til en foreslått standarddefinisjon som samsvarer med navnet du har angitt.

    • Valgfritt: For å vise flere alternativer for standarddefinisjoner, velger du Utforsk flere definisjoner.
  5. Se gjennom detaljene for standarddefinisjonen.

  6. Valgfritt: Hvis standarddefinisjonen ikke samsvarer med metafeltet, klikker du på Endreog velger en annen definisjon.

  7. Valgfritt: I feltet Beskrivelse kan du angi en beskrivelse for metafeltet.

  8. Klikk på Lagre.

Neste steg

Når du har lagt til definisjoner for metafeltene dine, kan du gjøre følgende:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis