Opprette egendefinerte metafeltdefinisjoner

Hvis det ikke er noen standard metafeltdefinisjon for den spesialiserte informasjonen du vil legge til i Shopify-butikken, kan du opprette en egendefinert metafeltdefinisjon. Du oppretter også egendefinerte definisjoner når du migrerer eksisterende metafelter til en definisjon.

Når du oppretter en egendefinert definisjon for et metafelt, angir du følgende informasjon:

 • navnefelt og nøkkel, for eksempel for å gruppere metafelter for bestemte deler av butikken din
 • innholdstype, for eksempel tekst, fil eller URL-adresse
 • valideringsregler, for eksempel tegngrenser, eller minimums- og maksimumsverdier
 • beskrivelse (valgfritt), for eksempel informasjon om hvilke verdier som skal angis for metafeltet

Finn ut mer om deler av en metafeltdefinisjon.

Noen innholdstyper har ytterligere konfigurasjonsalternativer du må velge. Konfigurasjonsalternativene kan inkludere følgende:

 • standard måleenheter
 • felter med én linje eller flere linjer
 • minimums- og maksimumsverdier
 • standardvaluta

Opprett en egendefinert definisjon

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Metafelter.
 2. I seksjonen Administrer metafelter velger du hvilken type metafelt du vil legge til. For eksempel Produktmetafelter.
 3. Klikk på Legg til metafeltdefinisjon.
 4. I Navn-feltet angir du et navn for definisjonen, og velger deretter navnet du har angitt fra rullegardinmenyen.
 5. Valgfritt: I Navnefelt og nøkkel-feltet redigerer du standardidentifikatoren for metafeltet.
 6. Valgfritt: I feltet Beskrivelse kan du angi en beskrivelse for metafeltverdiene.
 7. Klikk Velg innholdstype, og velg innholdstypen som samsvarer best med metafeltet, fra rullegardinmenyen.
 8. Konfigurer innholdstypen og valideringsinformasjonen: - Hvis innholdstypen har ytterligere konfigurasjonsalternativer, velger du det riktige alternativet for metafeltet. For eksempel en måleverdi.

  • Valgfritt: I Godkjenning-seksjonen konfigurerer du Tilleggsregler for å begrense intervallet av aksepterte verdier.
  • Hvis innholdstypen har en Standarder-seksjon velger du en standardenhet fra rullegardinmenyen.
  • Valgfritt: Hvis du vil endre innholdstype eller valideringsregler for den egendefinerte definisjonen, klikker du på Endre, og velger deretter en annen innholdstype fra rullegardinmenyen.
 9. Klikk på Lagre.

Neste steg

Når du har lagt til definisjoner for metafeltene dine, kan du gjøre følgende:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis