Opprette egendefinerte metafeltdefinisjoner

Hvis det ikke er noen standard metafeltdefinisjon for den spesialiserte informasjonen du vil legge til i Shopify-butikken, kan du opprette en egendefinert metafeltdefinisjon. Du oppretter også egendefinerte definisjoner når du migrerer eksisterende metafelter til en definisjon.

Når du oppretter en egendefinert definisjon for et metafelt, angir du følgende informasjon:

 • navnefelt og nøkkel, for eksempel for å gruppere metafelter for bestemte deler av butikken din
 • innholdstype, for eksempel tekst, fil eller URL-adresse
 • valideringsregler, for eksempel tegngrenser, minimums- og maksimumsverdier, eller forhåndsinnstilte verdier
 • beskrivelse (valgfritt), for eksempel informasjon om hvilke verdier som skal angis for metafeltet

Noen innholdstyper har ytterligere konfigurasjonsalternativer du må velge. Konfigurasjonsalternativene kan inkludere følgende:

 • standard måleenheter
 • felter med én linje eller flere linjer
 • minimums- og maksimumsverdier
 • standardvaluta

Bruke egendefinerte metafelter med Butikkfront-API

Som standard er ikke verdier for egendefinerte metafelter tilgjengelig for tilpassede butikkfronter. Hvis du ønsker å gi tilpassede butikkfronter tillatelse til å vise egendefinerte metafelter, kan du gi tilgang til Butikkfront-API når du oppretter eller redigerer en egendefinert metafeltdefinisjon. Du ønsker kanskje å gi tilgang til Butikkfront-API hvis du selger Shopify-produkter gjennom en nettside utenfor Shopify, et videospill eller en annen tilpasset handleopplevelse. Finn ut mer om bruk av metafelter med Butikkfront-API.

Før du setter i gang

Før du oppretter en egendefinert metafeltdefinisjon bør du se gjennom følgende informasjon for å sikre at du forstår hvordan du konfigurerer definisjonen:

Opprett en egendefinert definisjon

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Metafelter.
 2. Velg den delen av butikken du vil legge til et metafelt for. For eksempel Produkter.
 3. Klikk på Legg til definisjon.
 4. I feltet Navn angir du et navn på definisjonen, og velger deretter navnet du har angitt fra listen.
 5. Valgfritt: I Navnefelt og nøkkel-feltet redigerer du standardidentifikatoren for metafeltet.
 6. Valgfritt: I feltet Beskrivelse kan du angi en beskrivelse for metafeltverdiene.
 7. Valgfritt: For å la tilpassede butikkfronter vise verdier for dette metafeltet, velger du Gi tilgang til Butikkfront-API-forespørsler.
 8. Klikk på Velg innholdstype, og velg innholdstypen som passer best med metafeltet fra listen.
 9. Konfigurer innholdstypen og valideringsinformasjonen:

  • Hvis innholdstypen har ytterligere konfigurasjonsalternativer, velger du det riktige alternativet for metafeltet. For eksempel en måleverdi.
  • Valgfritt: I Godkjenning-seksjonen konfigurerer du Tilleggsregler for å begrense intervallet av aksepterte verdier.
  • Valgfritt: For å endre innholdstypen eller valideringsreglene for den egendefinerte definisjonen, klikker du på Endreog velger en annen innholdstype fra listen.
 10. Valgfritt: For å skjule metafeltet fra de tilhørende sidene i Shopify-administrator, klikker du på Definisjon festet.

 11. Klikk på Lagre.

Neste trinn etter å ha lagt til metafeltdefinisjoner

Når du har lagt til definisjoner for metafeltene dine, kan du gjøre følgende:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis