Behandle Handshake-bestillingene dine

Forhandlere kan legge inn engrosbestillinger gjennom Handshake-markedsplassen. Bestillinger som legges inn gjennom Handshake-markedsplassen vises i Shopify-administrator på Bestillinger-siden.

Hensyn

Før du begynner å behandle bestillingene dine, bør du vurdere følgende punkter:

 • Bestillinger lagt inn gjennom Handshake har ingen spesifikke tagger i Shopify-administrator.
 • Avgifter belastes ikke gjennom Handshake-markedsplassen. Hvis du ønsker å belaste avgifter, må du redigere bestillingen etter at den er lagt inn for å belaste en separat faktura med avgiftsbeløpet.
 • Bare rabattene du setter opp i Handshake > Rabatter kan brukes i Handshake-kassen.
 • Hvis du sporer lagerbeholdningen til produktene du selger gjennom Handshake-salgskanalen i Shopify-administrator, må du ha tilgjengelig lagerbeholdning for å oppfylle bestillingen, eller du må aktivere Fortsett å selge når produktet ikke er på lager i lagerbeholdningsinnstillingene for produktet.

Få mer informasjon om en forhandler

Når en forhandler legger inn en bestilling gjennom Handshake, mottar du en e-post som inneholder følgende informasjon om forhandleren:

 • butikknavn
 • URL-adresse til nettsted
 • e-postadresse
 • kontaktnavn

Hvis du trenger mer informasjon fra forhandleren, som en forhandler-ID, kan du skrive en e-post.

Filtrere bestillingene dine for å kun vise Handshake-bestillinger

Bestillinger som legges inn gjennom Handshake vises på Bestillinger-siden i Shopify-administrator, men de har ingen bestemt tagg. Du kan filtrere bestillingslisten for å vise kun bestillinger som er lagt inn gjennom Handshake-salgskanalen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på Filter > Velg filter > App, og velg deretter Handshake. Hvis Handshake-alternativet ikke er tilgjengelig i App-filteret, har du ingen bestillinger lagt inn gjennom Handshake.

Redigere Handshake-bestillinger

Du kan gjøre følgende handlinger for bestillinger:

 • legge til nye produkter
 • fjerne produkter
 • legge til egendefinerte beløp, for eksempel frakt eller avgifter

På grunn av prisrabattene i Handshake kan du ikke redigere antallet av et produkt direkte. For å endre antallet av et produkt må du først fjerne produktet og deretter legge det til i bestillingen igjen. Deretter kan du justere antallet og bruke en rabatt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer bestillinger, kan du se Redigere bestillinger.

Når du redigerer en bestilling som er lagt inn gjennom Handshake, sendes en e-post til forhandleren med opplysninger om den oppdaterte bestillingen. E-posten inneholder bare de gjeldende produktene i bestillingen, ikke produkter som er fjernet. E-posten sendes gjennom Handshake, og er ikke den samme som e-postene i varslingsinnstillingene i Shopify. Standard e-postmelding om bestillingsredigering fra varslingsinnstillingene sendes ikke, så kunden mottar bare én e-post.

Legge til egendefinerte beløp

Når en forhandler har lagt inn en bestilling, kan du legge til egendefinerte belastninger, som frakt eller avgifter, som forhandleren må godkjenne. Du kan bare legge til egendefinerte beløp i bestillinger som ikke er oppfylt.

Ta egendefinerte avgifter

Ingen ekstra avgiftsbeløp kan registreres i Handshake-kassen. Hvis du må belaste avgifter på bestillingene gjennom Handshake, kan du legge til et egendefinert avgiftsbeløp.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på bestillingen.
 3. Klikk på Rediger.
 4. Klikk på Legg til egendefinert vare.
 5. Oppgi typen avgift du belaster i Varenavn.
 6. Oppgi avgiftsbeløpet i Pris.
 7. Kontroller at ikke Varen er skattepliktig og Varen krever frakt er valgt, og at Antall er satt til 1.
 8. Klikk på Ferdig.
 9. Valgfritt: Legg til eventuelle andre egendefinerte beløp, for eksempel frakt.
 10. Klikk på Send faktura.

Ta egendefinert frakt

Hvis du må belaste en annen fraktpris enn den som ble belastet i kassen, kan du belaste et egendefinert beløp for frakt etter at forhandleren har lagt inn bestillingen.

Hvis du planlegger å gjøre dette i hver bestilling fra Handshake, bør du oppdatere fraktinformasjonen i Handshake-profilen slik at forhandlerne er klar over at beløpet de belastes for frakt i kassen kan bli endret etter at bestillingen er lagt inn. For mer informasjon om fraktinnstillinger, kan du se Angi fraktinnstillingene dine.

Hvis forhandleren allerede har betalt en del av fraktavgiften, må du sørge for at du kun belaster differansen. Anta for eksempel at en kunde belastes en fraktpris på 20 USD i kassen, men skal belastes 30 USD. Når du legger til en egendefinert fraktavgift, må du påse at du bare belaster ytterligere 10 USD, og ikke hele beløpet på 30 USD.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på bestillingen.
 3. Klikk på Rediger.
 4. Klikk på Legg til egendefinert vare.
 5. Oppgi et navn på fraktavgiften i Varenavn.
 6. Oppgi fraktavgiftsbeløpet i Pris.
 7. Kontroller at ikke Varen er skattepliktig og Varen krever frakt er valgt, og at Antall er satt til 1.
 8. Klikk på Ferdig.
 9. Valgfritt: Legg til eventuelle andre egendefinerte beløp, som avgifter.
 10. Klikk på Send faktura.

Oppfylle Handshake-bestillinger

Du kan oppfylle bestillinger som er lagt inn gjennom Handshake på siden Bestillinger i Shopify-administrator. Når du oppfyller en bestilling som er lagt inn gjennnom Handshake, sendes e-postmeldingen om oppfylling av bestillingen til forhandleren fra Handshake, og bruker ikke malen i varslingsinnstillingene. Malen som Handshake bruker inneholder informasjon som sporingsnumre og transportøropplysninger.

Når du oppfyller en bestilling som ble lagt inn gjennom Handshake, sendes en bestillingsbekreftelse via e-post til forhandleren, selv om du fravelger Send fraktinformasjon til kunden nå.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppfyller bestillinger, kan du se Innfri dine egne bestillinger.

Refundere og kansellere Handshake-bestillinger

Du kan refundere eller kansellere bestillinger som ble gjort gjennom Handshake, i Shopify-administrator. Når en bestilling som legges inn gjennom Handshake refunderes eller kanselleres vil e-postmeldingen om bestillingsrefusjon eller kansellering som sendes til forhandleren komme fra Handshake, og bruker ikke malen i varslingsinnstillingene dine. Finn ut mer om refusjon og avbestillinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis