Medewerkersinstellingen op Shopify POS

Op het scherm Personeel kunt u medewerkers toevoegen of verwijderen die alleen toegang hebben tot POS. Indien u medewerkers in Shopify POS toevoegt, hebben zij geen toegang tot je Shopify-beheerder. Om medewerkers toegang te geven tot de Shopify-beheerder, moet u ze toevoegen als een personeelslid in je Shopify-beheerder.

Je kunt je personeelsleden ook een uniek viercijferig persoonlijk identificatienummer (PIN) geven dat ze kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot de Shopify POS-app om verkopen te verrichten.

Je kunt een willekeurig aantal POS-medewerkersaccounts aanmaken.

Wanneer een ingelogde medewerker een betaling via Shopify POS verwerkt, wordt diens medewerkersnaam gekoppeld aan die bestelling. Je kunt zien welke medewerker een bestelling heeft verwerkt in de detailweergave van de bestelling in Shopify POS en in de tijdlijn van de bestelling in de Shopify-beheerder.

Een nieuwe pincode voor de Shopify POS-medewerkers toevoegen

Als u Shopify POS met het Shopify-abonnement of hoger gebruikt, kunt u een nieuw personeelslid toevoegen via de instellingen in de app.

Stappen:

 1. Tik in Shopify POS op Winkel > Medewerkers.

 2. Tik in het gedeelte Alleen toegang tot POS-app op Personeel toevoegen.

 3. Voer de voornaam, achternaam en het e-mailadres van het personeelslid in.

 4. Voer een viercijferige pincode in of tik op Nieuwe pincode genereren zodat het personeelslid die pincode kan gebruiken om in te loggen bij Shopify POS.

 5. Tik op Pincode toevoegen.

De gegevens van een medewerker bewerken

Als je Shopify POS met het Shopify-abonnement of hoger gebruikt op een iPad, kunt je de gegevens van een medewerker bewerken via de instellingen in de app.

Stappen:

 1. Tik in Shopify POS op Winkel > Medewerkers.

 2. Tik op de naam van een medewerker.

 3. Optioneel: breng de nodige wijzigingen aan in de details van de medewerker.

 4. Optioneel: tik op Pincode wijzigen. Voer een nieuwe pincode in of tik op Nieuwe pincode genereren.

 5. Klik op Opslaan.

Beperkte machtigingen instellen voor medewerkers met POS-pincodes

Standaard bieden alle POS-pincodes voor nieuwe medewerkers volledige toegang tot de Shopify POS-app. Als je wilt beperken wat medewerkers met een POS-pincode kunnen zien wanneer ze Shopify POS gebruiken, kunt je hun toegangsrechten beperken in de app-instellingen.

Medewerkers met volledige toegangsrechten kunnen het volgende doen:

 • Bestellingen op elke locatie openen
 • Locatie-instellingen wijzigen
 • Betalingsinstellingen wijzigen
 • Register shift-instellingen wijzigen
 • Ontvangstbewijzen aanpassen
 • Afmelden bij de winkel
 • Apps gebruiken
 • Toegang tot Klanten

  Als u de toegang tot Klanten beperkt, kan de medewerker het profiel van de klant niet zien, maar hij of zij kan wel nieuwe klanten maken en klanten koppelen aan aankopen bij het afrekenen.

Stappen:

 1. Tik in Shopify POS op Winkel > Medewerkers > Medewerkersinstellingen.

 2. Schakel de toegangsrechten uit die je niet wilt toekennen aan de betreffende pincode van Shopify POS-personeel.

Een medewerker verwijderen

Als je de accounteigenaar bent of een account hebt met volledige beheerdersrechten, kunt je de accounts van andere medewerkers verwijderen.

Stappen:

 1. Tik in Shopify POS op Winkel > Medewerkers.

 2. Tik op de naam van een medewerker.

 3. Tik op Verwijderen:

  De gegevens van een medewerker bewerken, Shopify POS voor iPad

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis