Risker

Pixlar är fragment av JavaScript som körs i din webbshop eller butikskassa för att samla in och skicka beteendemässiga kunddata för marknadsföring, annonsering och rapportering. Även om pixlar och andra skript kan vara viktiga för ditt företag kan tillägg av tredjepartsskript påverka prestandan, sekretessen och säkerheten i din webbshop. Granska alltid skripten som du lägger till i din butik för att minimera eventuella konsekvenser.

Potentiella risker

Det finns två sätt att lägga till pixlar i din webbutik: app-pixlar och anpassade pixlar. App-pixlar läggs automatiskt till när en app som använder pixlar är installerad. App-pixlar använder Shopify API:er för att samla in kunddata från din butik och ger ökad säkerhet tack vare att data som samlas in är isolerade.

Anpassade pixlar är fragment av JavaScript-kod manuellt tillagd i din butik via pixel-hanteraren. Att skapa anpassade pixlar är en avancerad funktion som kräver en förståelse för JavaScript, marknadsföringsanalys och evenemangsschema. Se dokumentationen för utveckling av pixlar för mer information.

Det här är inte en fullständig lista över möjliga risker med pixlar. Se alltid till att du förstår koden som du lägger till i din webbshop eller butiks kassa, eller anlita en Shopify-expert för hjälp med anpassade pixlar.

Prestandarisker

Pixlar är skript som körs i bakgrunden av din webbshop för att spåra kundhändelser. Ju fler skript du har, desto långsammare kommer din butik att köras. Om skriptet som läggs till är trasigt på något sätt kan aktiviteten komma att köras oavbrutet, vilket saktar ner din webbplats eller leder till att innehåll inte kan laddas.

Integritetsrisker

Användarsekretess är kraftigt reglerad för att säkerställa att kundinformationen är skyddad online. Kodfragment kan användas för att kringgå kundernas samtyckeskrav, vilket bryter mot Shopifys användarvillkor och kan leda till juridiskt ansvar för dig. Detta gäller särskilt om du bor i eller betjänar kunder på platser med striktare sekretessregler, till exempel Kalifornien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kom ihåg att du är ansvarig för att följa gällande lagar och hämta in alla nödvändiga samtycken när du använder pixlar för att samla in kunddata. Prata med en advokat om du är osäker på vilka krav som gäller för dig.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis