Lagerrapporter

Om din butik har Basic Shopify-planen eller högre har du tillgång till rapporter om ditt lager. Du kan använda dina lagerrapporter för att se en ögonblicksbild av ditt lager i slutet av månaden, samt spåra kvantiteten och andelen lagervaror som sålts per dag.

Det kan ta 12-72 timmar innan lagerändringar visas i rapporter.

Visa dina lagerrapporter

  1. Klicka på rapporten som du vill se i avsnittet Lager.

Ögonblicksbild av lager i slutet av månaden

Rapporten Ögonblicksbild av lager i slutet av månaden visar kvantiteten för varje produktvariant du hade i lager i slutet av varje månad.

Följande kolumner visas i rapporten:

Definition av termer i ögonblicksbilden av lagret i slutet av månaden
Villkor Beskrivning
Produktnamn Produktens titel
Variantnamn Produktvariantens titel
Lagerenhetsvariant Lagerförteckningens identifikationskod för produktvarianten
Slutkvantitet Den spårbara lagerkvantiteten för en produktvariant i slutet av den sista dagen i den valda tidsperioden (kan vara ett negativt tal)

Negativt lagerantal

Du kan se ett negativt tal i kolumnen Slutkvantitet i rapporten Ögonblicksbild av lager i slutet av månaden av följande skäl:

  • Du har lagerspårning aktiverad och du översäljer en variant. Om du till exempel ställer in lagerkvantiteten för en produkt på 5 i början av dagen och du får åtta order för produkten under dagen, så är startkvantiteten 5 and slutkvantiteten är -3 , eftersom du översålde produkten med tre enheter.

  • Du har inte lagerspårning aktiverad. Om du inte har lagerspårning aktiverad är standardkvantiteten inställd på 0 and varje order minskar antalet varor som är tillgängliga. Om du till exempel inte har lagerspårning aktiverad och lägger till en ny produkt i din butik, och får två order för den produkten, är startkvantiteten 0 och Slutkvantiteten är -2 .

Om du vill ha mer information om lagerspårning, se Spåra och anpassa lager.

Genomsnittligt lager sålt per dag

Rapporten Genomsnittligt lager sålt per dag visar det genomsnittliga antalet sålda varor per dag efter produktvariant.

Följande termer finns i rapporten:

Definition av termer i rapporten över det genomsnittliga lager som sålts per dag
Villkor Beskrivning
Produktnamn Produktens titel
Variantnamn Produktvariantens titel
Lagerenhetsvariant Lagerförteckningens identifikationskod för produktvarianten
Antal sålda Antal enheter av en produktvariant som sålts under den valda perioden (återspeglar inte lagerjusteringar såsom returer, manuella justeringar eller överföringskvitton)
Slutkvantitet Den spårbara lagerkvantiteten för en produktvariant i slutet av den sista dagen i den valda tidsperioden (kan vara ett negativt tal)
Antal sålda per dag Genomsnittligt antal varor av produktvarianten som sålts per dag under den valda perioden (kvantitet som sålts dividerat med antalet dagar i tidsperioden)

Procent av sålt lager

Rapporten Procent av lager som sålts visar den procentandel av varje variants lager som sålts och som säljs från den totala startkvantiteten under den valda perioden. Produktvarianter visas bara i rapporten om de har sålts minst en gång före eller under den valda perioden.

Följande termer finns i rapporten:

Definition av termer i rapporten över procent av lager som sålts
Villkor Beskrivning
Produktnamn Produktens titel
Variantnamn Produktvariantens titel
Lagerenhetsvariant Lagerförteckningens identifikationskod för produktvarianten
Antal sålda Antal enheter av en produktvariant som sålts under den valda perioden (återspeglar inte lagerjusteringar såsom returer, manuella justeringar eller överföringskvitton)
Startkvantitet Kvantiteten av en produktvariant i början av den första dagen i den valda tidsperioden (kan vara ett negativt tal) eller variantens Startkvantitet för varianter som har lagts till inom den valda tidsperioden
Procent såld Andelen av produktvarianten som sålts under den valda perioden av den totala startkvantiteten (värden som är högre än 100%, lägre än 0% eller N/A är möjliga)

Värden under 0% eller över 100%

Det kan hända att du ser ett värde under 0% eller högre än 100% i kolumnen Procent som sålts i rapporten Procent av lager som sålts av följande anledningar:

  • Du har lagerspårning aktiverad och du översäljer en variant. Om till exempel lagerkvantiteten för en produkt är 5 i början av dagen och du får tio order för produkten under dagen, så är Procenten som sålts 200%.

  • Startkvantiteten är negativ. Till exempel om lagerkvantiteten för en produkt är 10 i början av dagen och du får 15 order för produkten under dagen, kommer Startkvantiteten följande dag att vara -5. Om du inte fyller på lagret med produkten följande dag och du får ytterligare två order för produkten, är den Procent som sålts den dagen -40%.

Värdet är N/A om Startkvantiteten är 0.

ABC-analys per produkt

Rapporten ABC-analys efter produkt finns tillgänglig i Shopify-planen eller högre.

Rapporten ger varje produktvariant ett betyg baserat på hur många procent av intäkterna som varje variant bidrog till under de senaste 28 dagarna. Kostnaden för artikeln räknas inte in i beräkningen av en artikels klass. Tidsramen kan inte justeras och uppdateras dagligen för att tillhandahålla den mest aktuella informationen:

  • A-klass - dina mest sålda produkter som kollektivt står för 80 % av dina intäkter.
  • B-klass - De produkter som kollektivt står för nästa 15 % av dina intäkter.
  • C-klass - de produkter som kollektivt står för de sista 5 % av dina intäkter.

Om du vill veta mer om hur du använder data från den här rapporten, se ABC-analys.

ABC-analysrapporten innehåller följande kolumner.

Definition av termerna i ABC-analysrapporten
Villkor Beskrivning
Produktnamn Produktens titel
Variantnamn Produktvariantens titel
Lagerenhetsvariant Lagerförteckningens identifikationskod för produktvarianten
Produktkvalitet Betyget baserat på hur många procent av intäkterna som varje variant bidrog till under de senaste 28 dagarna
Slutkvantitet Den spårbara lagerkvantiteten för en produktvariant i slutet av den sista dagen i den valda tidsperioden (kan vara ett negativt tal)
Totalvärde (kostnad) Det totala värdet av produktlagret baserat på handlarens kostnad
Totalvärde (pris) Det totala värdet av produktlagret baserat på försäljningspriset, exklusive rabatter

ABC-analysrapporten hjälper dig att förstå vilka produkter som ska prioriteras vid påfyllning och vilka produkter du inte ska investera för mycket i. Om du säljer slut på produkterna som står för 80 % av dina intäkter (A-klass-produkter) kan du förlora försäljning. Om du köper in för mycket av de produkter som endast står för 5 % av dina intäkter (C-klass-produkter) kan du komma att spendera mer på lagerkostnader än nödvändigt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis