Hantera roller i Shopify-organisationsadministratör

Du kan hantera användare i din organisation mer effektivt med hjälp av roller, vilket är en kombination av organisationsåtkomst och butikstillstånd. Du kan tilldela användare roller när du lägger till användare i organisationsadministratören. Om du redan har användare i organisationsadministratören så kan du välja flera användare och tilldela samma roll till alla dessa användare.

Överväganden angående roller i Shopify organisationsadministratör

Tänk på följande innan du skapar och tilldelar roller till användare i Shopify organisationsadministratör:

 • Roller som skapats i Shopify organisationsadministratör hanterar endast åtkomst på organisations- och butiksnivå. POS-roller hanteras separat på butiksnivå.

 • Roller kan inte tilldelas följande typer av användare:

  • organisationsägare
  • tidigare personal
  • Endast-POS-app-personal
  • medarbetare
 • Om du tar bort en roll så behåller alla användare som tilldelats den rollen, den åtkomst och de tillstånd som ingick i rollen. Om rollen exempelvis omfattade flödesåtkomst, så har användarna fortsatt flödesåtkomst tills dess att du uttryckligen tar bort den från dem.

 • Användarna i din organisation kan också vara personal i en butik som inte är en del av din organisation. Om den butiken läggs till i din organisation efter att roller har tilldelats dina användare, så kommer något av följande inträffa:

  • Om användaren är butiksägare behåller han eller hon rollen och förblir butiksägare.
  • Om användaren är personal och inte butiksägare så tas rollen bort från användaren. Användaren behåller dock all åtkomst som definierats i rollen. Om du vill hantera denna användare genom att använda en roll så måste du på nytt tilldela en roll till användaren.

Obs! när du använder roller för att hantera användare i din organisation kan du inte längre hantera butikspersonal på butiksnivå i någon butik som är en del av din organisation. Du kan fortsätta att hantera Point of Sale-personal och medarbetare på butiksnivå. Om du vill hantera butikspersonalen på butiksnivå igen så måste du ta bort roller från alla användare på organisationsnivån. Du behöver inte radera rollerna.

Skapa roller för användare av organisationsadministratören

En roll måste minst inkludera en organisationsåtkomst. Du kan dock inkludera åtkomst på såväl organisationsnivå som butiksåtkomst i en roll.

Steg:

 1. Från din Shopify-organisations administratör klickar du på Användare > Roller.
 2. Klicka på Skapa roll.
 3. Gå till Rollinformation > Namnoch ange sedan ett namn för rollen.
 4. Gör följande för att lägga till organisationsåtkomst:

  1. Gå till Åtkomst och tillstånd > Verktyg och administrationsåtkomst, och klicka sedan på Lägg till åtkomst.
  2. Markera den organisationsåtkomst som du vill lägga till i rollen.
  3. Klicka på Lägg till åtkomst.
 5. Valfritt: gör följande för att lägga till åtkomst till butiker:

  1. Gå till Butiksåtkomst och klicka sedan på Lägg till åtkomst.
  2. Gör något av följande: - Markera en butik om du vill ange olika åtkomst för enskilda butiker.
  3. Markera alla butiker som krävs, om du vill ange samma åtkomst för flera butiker.
  4. Klicka på Fortsätt
  5. Markera de åtkomster som användarna måste ha och klicka sedan på Klar.
  6. Om du vill lägga till flera butiker som har olika åtkomst, så fortsätter du att lägga till butiksåtkomster tills du har lagt till alla butiker som krävs.
 6. Klicka på Spara.

Tilldela roller till befintliga användare av organisationsadministratören

Från användarlistan kan du tilldela en roll till en användare, eller till många användare på samma gång.

Även om du kan tilldela en roll till en enskild användare inifrån användarens kontoinformationssida, så beskriver denna procedur hur du tilldelar en roll direkt från användarlistan, till en eller flera användare.

Steg:

 1. Klicka på Användare i Shopify-organisationens administratör.

 2. Markera lämpliga användare i användarlistan.

 3. Klicka på Åtgärder > Tilldela roll.

 4. Välj lämplig roll och klicka sedan på Tilldela roll.

Ta bort roller från användare av organisationsadministratören

När du tar bort en roll från en användare så fortsätter användaren att ha samma åtkomster och butikstillstånd som definierades i rollen. När du har tagit bort rollen från användaren kan du ge olika åtkomster och butikstillstånd till den användaren.

Steg:

 1. Klicka på Användare i Shopify-organisationens administratör.

 2. I användarlistan klickar du på namnet på den användare vars roll du vill ta bort.

 3. I avsnittet Roll klickar du på Ändra åtkomst > Ta bort roll från användaren.

 4. Klicka på Ta bort roll.

 5. Valfritt: tilldela olika åtkomster och butikstillstånd till användaren.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis