Hantera roller i Shopify-organisationsadministratör

Du kan hantera användare i din organisation mer effektivt med hjälp av roller, vilket är en kombination av organisationsåtkomst och butiksbehörigheter. Du kan tilldela användare roller när du lägger till användare i organisationsadministratören. Om du redan har användare i organisationsadministratören så kan du välja flera användare och tilldela samma roll till alla dessa användare. Du kan också duplicera befintliga roller.

Överväganden angående roller i Shopify organisationsadministratör

Tänk på följande innan du skapar och tilldelar roller till användare i Shopify organisationsadministratör:

 • Roller som skapats i Shopify organisationsadministratör hanterar endast åtkomst på organisations- och butiksnivå. POS-roller hanteras separat på butiksnivå.

 • Roller kan inte tilldelas följande typer av användare:

 • Om du tar bort en roll så behåller alla användare som tilldelats den rollen, den åtkomst och de tillstånd som ingick i rollen. Om rollen exempelvis omfattade flödesåtkomst, så har användarna fortsatt flödesåtkomst tills dess att du uttryckligen tar bort den från dem.

 • Användarna i din organisation kan också vara personal i en butik som inte är en del av din organisation. Om den butiken läggs till i din organisation efter att roller har tilldelats dina användare, så kommer något av följande inträffa:

Skapa roller för användare av organisationsadministratören

En roll måste minst inkludera en organisationsåtkomst. Du kan dock inkludera åtkomst på såväl organisationsnivå som butiksåtkomst i en roll.

Steg:

 1. Från din Shopify-organisations administratör klickar du på Användare > Roller.
 2. Klicka på Skapa roll.
 3. Gå till Rollinformation > Namnoch ange sedan ett namn för rollen.
 4. Gör följande för att lägga till organisationsåtkomst:

  1. Gå till Åtkomst och tillstånd > Verktyg och administrationsåtkomst, och klicka sedan på Lägg till åtkomst.
  2. Markera den organisationsåtkomst som du vill lägga till i rollen.
  3. Klicka på Lägg till åtkomst.
 5. Valfritt: gör följande för att lägga till åtkomst till butiker:

  1. Gå till Butiksåtkomst och klicka sedan på Lägg till åtkomst.
  2. Gör något av följande:
   • Markera en butik om du vill ange olika åtkomst för enskilda butiker.
   • Markera alla butiker som krävs, om du vill ange samma åtkomst för flera butiker.
  3. Klicka på Fortsätt
  4. Markera de åtkomster som användarna måste ha och klicka sedan på Klar.
  5. Om du vill lägga till flera butiker som har olika åtkomst, så fortsätter du att lägga till butiksåtkomster tills du har lagt till alla butiker som krävs.
 6. Klicka på Spara.

Tilldela roller till befintliga användare av organisationsadministratören

Från användarlistan kan du tilldela en roll till en användare, eller till många användare på samma gång.

Även om du kan tilldela en roll till en enskild användare från användarens kontoinformationssida, så beskriver denna procedur hur du tilldelar en roll direkt från användarlistan, till en eller flera användare.

Steg:

 1. Klicka på Användare i Shopify-organisationens administratör.

 2. Markera lämpliga användare i användarlistan.

 3. Klicka på Åtgärder > Tilldela roll.

 4. Välj lämplig roll och klicka sedan på Tilldela roll.

Duplicera roller för befintliga användare av organisationsadministratören

Du kan duplicera en befintlig roll från listan Roller. När du har duplicerat en roll kan du tilldela den till en eller flera användare samtidigt.

Steg:

 1. Från din Shopify-organisations administratör klickar du på Användare > Roller.
 2. Klicka på den roll som du vill duplicera.
 3. Klicka på Duplicera.
 4. Ange ett nytt namn på rollen och klicka sedan på Duplicera roll.

Ta bort roller från användare av organisationsadministratören

När du tar bort en roll från en användare så fortsätter användaren att ha samma åtkomster och butikstillstånd som definierades i rollen. När du har tagit bort rollen från användaren kan du ge olika åtkomster och butikstillstånd till den användaren.

Steg:

 1. Klicka på Användare i Shopify-organisationens administratör.

 2. I användarlistan klickar du på namnet på den användare vars roll du vill ta bort.

 3. I avsnittet Roll klickar du på Ändra åtkomst > Ta bort roll från användaren.

 4. Klicka på Ta bort roll.

 5. Valfritt: tilldela olika åtkomster och butikstillstånd till användaren.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis