การเพิ่มและการชำระใบเรียกเก็บเงินผ่าน Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay รองรับการชำระใบเรียกเก็บเงินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในการตั้งค่าการชำระเงินกับเวนเดอร์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องเพิ่มรายละเอียดของเวนเดอร์และวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ ในครั้งถัดไปที่คุณชำระใบเรียกเก็บเงินจากเวนเดอร์รายนั้น ระบบก็จะบันทึกข้อมูลของเวนเดอร์ รวมทั้งบันทึกการกำหนดลักษณะการชำระเงินของคุณเพื่อให้ขั้นตอนดังกล่าวรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดของใบเรียกเก็บเงินและข้อควรพิจารณา

Shopify Bill Pay ช่วยให้คุณชำระใบเรียกเก็บเงินได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยมีข้อยกเว้นบางรายการ เพราะฉะนั้นโปรดอ่านข้อจํากัดดังต่อไปนี้:

 • ใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดต้องใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
 • ใบเรียกเก็บเงินที่มาจาก ส่งไปยัง หรืออยู่ภายในเปอร์โตริโกจะถือว่าเป็นการชำระใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศ
 • ธุรกิจที่อยู่ในมลรัฐเท็กซัสหรือมลรัฐเวอร์มอนต์ไม่สามารถทำรายการชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศได้
 • ระบบไม่รองรับการชำระเงินระหว่างประเทศไปยังบางประเทศ ตรวจสอบรายการประเทศที่รองรับทั้งหมด
 • American Express มีข้อจํากัดว่าคุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงินใดบ้างโดยใช้บัตรเครดิตของทางบริษัท ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับหมวดหมู่อุตสาหกรรมของเวนเดอร์ของคุณ ตรวจสอบหมวดหมู่อุตสาหกรรมที่ American Express อนุญาต

เพื่อช่วยให้คุณชำระใบเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โปรดอ่านข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • เชื่อมต่อและตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณก่อนจะทำรายการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร คุณสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารในระหว่างขั้นตอนการชำระใบเรียกเก็บเงิน แต่ก็อาจทำให้ขั้นตอนมีความล่าช้าได้
 • ยอดชำระใบเรียกเก็บเงินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดอาจถูกระบบกันไว้เพื่อรอตรวจสอบยืนยัน ดังนั้นให้เพิ่มรูปภาพของใบเรียกเก็บเงินในระหว่างขั้นตอนการชำระใบเรียกเก็บเงินเพื่อให้ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันรวดเร็วขึ้น

การเพิ่มใบเรียกเก็บเงินไปยัง Shopify Bill Pay

คุณสามารถเพิ่มใบเรียกเก็บเงินไปยัง Shopify Bill Pay เองได้ ส่วนเวนเดอร์ก็เพิ่มใบเรียกเก็บเงินไปยัง Shopify Bill Pay ของคุณผ่านทางอีเมลหรือโดยการซิงค์บัญชี QuickBooks Online ได้

เพิ่มใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มใบเรียกเก็บเงินไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ด้วยตนเองและชำระเงินในภายหลังได้ หากคุณต้องการเพิ่มใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเองและชำระเงินในขั้นตอนเดียว ให้ดูข้อมูลที่ชำระใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศ หรือที่ชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “เพิ่มใบเรียกเก็บเงิน
 3. เพิ่มรายละเอียดการชำระเงิน:

  • หากต้องการอัปโหลดไฟล์ใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิก “เพิ่มไฟล์” โดยไฟล์ต้องเป็นสกุล PDF หรือ JPG
  • หากต้องการป้อนรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มรายละเอียดด้วยตนเอง
 4. คลิก “บันทึกและชำระในภายหลัง

เพิ่มใบเรียกเก็บเงินทางอีเมล

บัญชี Shopify Bill Pay ของคุณมาพร้อมกับที่อยู่อีเมลพิเศษที่คุณหรือเวนเดอร์ของคุณสามารถใช้ส่งใบเรียกเก็บเงินได้ หากคุณไม่มีใบเรียกเก็บเงินในบัญชี Shopify Bill Pay ระบบก็จะแสดงอีเมล Shopify Bill Pay พิเศษของคุณบนหน้าแรกใน Shopify Bill Pay แต่หากคุณมีใบเรียกเก็บเงิน ระบบก็จะแสดงที่อยู่อีเมลดังกล่าวไว้เหนือบริเวณที่แสดงใบเรียกเก็บเงินในหน้าแรก

เมื่อคุณหรือเวนเดอร์ส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังที่อยู่นี้และแนบใบเรียกเก็บเงิน ระบบก็จะแสดงใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีผู้ใช้ Shopify Bill Pay ของคุณที่ส่วนผู้ดูแล Shopify พร้อมทั้งกรอกข้อมูลใบเรียกเก็บเงินให้ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ใบเรียกเก็บเงินที่แนบจะต้องเป็นไฟล์ PNG, JPG, PDF หรือ GIF และมีขนาดไม่เกิน 10 MB

การเพิ่มใบเรียกเก็บเงินทางอีเมลก็เป็นวิธีที่รวดเร็วในการนำใบเรียกเก็บเงินต่างๆ ที่คุณต้องชำระไปใส่ไว้ใน Shopify Bill Pay ได้ ดังนั้นโปรดพิจารณาใช้วิธีการบางส่วนต่อไปนี้:

 • แจ้งให้เวนเดอร์ทราบที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณเพื่อให้อีกฝ่ายสามารถส่งใบเรียกเก็บเงินได้โดยตรง
 • ส่งต่ออีเมลที่มีใบเรียกเก็บเงินแนบไว้ไปยังที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณ
 • ถ่ายภาพหน้าจอหรือถ่ายภาพใบเรียกเก็บเงินของคุณ แล้วแนบไปกับอีเมลที่คุณส่งไปยังที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของตัวเอง

การเพิ่มใบเรียกเก็บเงินผ่าน QuickBooks Online

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี QuickBooks Online เพื่อให้ระบบเพิ่มใบเรียกเก็บเงินต่างๆ จากบัญชี QuickBooks ไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น การซิงค์กับ QuickBooks ยังเป็นการซิงค์รายชื่อเวนเดอร์ของคุณ โดยระบบจะสร้างโปรไฟล์ของเวนเดอร์แต่ละรายที่มีใบเรียกเก็บเงินซึ่งยังไม่ได้ชำระไว้ใน Shopify Bill Pay ของคุณ

เมื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว ระบบจะซิงค์ใบเรียกเก็บเงินในช่วง 60 วันที่ผ่านมาภายในเวลาไม่กี่นาที หลังจากนั้นระบบจะซิงค์ทุกๆ 2 ชั่วโมงเพื่อนำใบเรียกเก็บเงินใหม่ใดๆ เข้ามาในบัญชี

การชำระใบเรียกเก็บเงิน

ในครั้งแรกที่คุณชำระเงินให้เวนเดอร์ผ่าน Shopify Bill Pay ระบบจะจัดเก็บการกำหนดลักษณะการชำระเงินของคุณไว้สำหรับครั้งถัดไปที่คุณชำระเงินให้แก่เวนเดอร์รายเดิม ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ได้ทุกครั้งที่ชำระเงิน

หากเวนเดอร์ที่คุณชำระเงินให้ไม่ได้มีโปรไฟล์เวนเดอร์ในบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณอยู่แล้ว ระบบก็จะสร้างโปรไฟล์ดังกล่าวขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเพิ่มรายละเอียดเวนเดอร์ของใบเรียกเก็บเงิน

อย่างไรก็ดี ตัวเลือกและขั้นตอนในการชำระใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศจะแตกต่างจากการชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศ

ชำระใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. เข้าไปที่การตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงิน:

  • หากเวนเดอร์ได้ส่งใบเรียกเก็บเงินนั้นไปยังที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณแล้ว หรือหากระบบได้ซิงค์ใบเรียกเก็บเงินนั้นผ่าน QuickBooks แล้ว หรือหากคุณได้เคยเพิ่มใบเรียกเก็บเงินนั้นมาก่อนแล้ว ก็ให้คลิกที่ใบเรียกเก็บเงินดังกล่าว
  • หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มใบเรียกเก็บเงิน
 3. เพิ่มหรือตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินของใบเรียกเก็บเงิน:

  • หากระบบได้กรอกรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ก็ให้ตรวจสอบรายละเอียดและป้อนข้อมูลใดๆ ที่ขาดหายไป
  • หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้เพิ่มรายละเอียดการชำระเงิน:
   • หากต้องการอัปโหลดไฟล์ใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิก “เพิ่มไฟล์” โดยไฟล์ต้องเป็นสกุล PDF หรือ JPG
   • หากต้องการป้อนรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มรายละเอียดด้วยตนเอง
 4. คลิก ดำเนินการต่อ

 5. เลือกวิธีการชำระเงินที่จะใช้สำหรับใบเรียกเก็บเงิน โดยคุณจะเลือก “เพิ่มวิธีการชำระเงิน” จากเมนูดรอปดาวน์เพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินใหม่ก็ได้เช่นกัน

 6. เลือกวิธีการจัดส่งของเวนเดอร์สำหรับการชำระเงินรายการดังกล่าว หากยังไม่เคยชําระเงินให้แก่เวนเดอร์รายนี้ก่อนที่จะมาใช้งาน Shopify Bill Pay คุณอาจต้องป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่ง (เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลข Routing ในกรณีที่คุณชําระเงินให้แก่เวนเดอร์ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

  • หากต้องการให้เวนเดอร์รับเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ให้เลือก “การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบ ACH
  • หากต้องการให้เวนเดอร์รับเช็คทางไปรษณีย์ ให้คลิก “เช็คฉบับกระดาษ” ในกรณีที่คุณส่งเช็คให้กับเวนเดอร์รายนี้เป็นครั้งแรก ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนที่อยู่ที่จัดส่งของอีกฝ่าย ส่วนถ้าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนที่อยู่ที่จัดส่ง ให้คลิก “แก้ไขตรวจสอบดูว่าเช็คจะแสดงรายละเอียดใดบ้าง
  • หากต้องการให้เวนเดอร์ตัดสินใจเลือกวิธีรับเงินที่ชำระ ให้คลิก “ขอให้เวนเดอร์เลือก (เวนเดอร์ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)” เสร็จแล้วระบบจะส่งอีเมลไปให้เวนเดอร์ตั้งค่าวิธีการจัดส่งของตนเอง โดยลิงก์ภายในอีเมลดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลา 7 วัน
 7. ในส่วนวันที่หักเงิน ให้เลือกวันที่ซึ่งคุณต้องการให้ระบบหักเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ

 8. หากคุณเลือกการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบ ACH ก็ให้เลือกความเร็วในการจัดส่ง

 9. คลิก “กำหนดเวลาการชำระเงิน

ชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศ

คุณจะต้องชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือด้วยบัญชี Shopify Balance ของตัวเอง คุณจะไม่สามารถชําระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ จากนั้นเวนเดอร์ของคุณจะได้รับชําระเงินผ่านการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คุณจะต้องมีหมายเลข SWIFT หรือ IBAN ของเวนเดอร์

หากคุณชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก คุณจะต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน เช่น ข้อมูลด้านภาษีของธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจทุกรายที่ถือกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบริษัทไม่ต่ำกว่า 25% หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจหลักของธุรกิจ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. เข้าไปที่การตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงิน:

  • หากเวนเดอร์ได้ส่งใบเรียกเก็บเงินนั้นไปยังที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณแล้ว หรือหากระบบได้ซิงค์ใบเรียกเก็บเงินนั้นผ่าน QuickBooks แล้ว หรือหากคุณได้เคยเพิ่มใบเรียกเก็บเงินนั้นมาก่อนแล้ว ก็ให้คลิกที่ใบเรียกเก็บเงินดังกล่าว
  • หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มใบเรียกเก็บเงิน
 3. เพิ่มหรือตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินของใบเรียกเก็บเงิน:

  • หากระบบได้กรอกรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ก็ให้ตรวจสอบรายละเอียดและป้อนข้อมูลใดๆ ที่ขาดหายไป
  • หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้เพิ่มรายละเอียดการชำระเงิน:
   • หากต้องการอัปโหลดไฟล์ใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิก “เพิ่มไฟล์” โดยไฟล์ต้องเป็นสกุล PDF หรือ JPG
   • หากต้องการป้อนรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มรายละเอียดด้วยตนเอง
 4. คลิก ดำเนินการต่อ

 5. เลือกวิธีการชำระเงินที่จะใช้สำหรับใบเรียกเก็บเงิน

 6. เลือก “การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ” เป็นวิธีการจัดส่ง

 7. ในกรณีที่คุณชำระเงินให้กับเวนเดอร์รายนี้เป็นครั้งแรก ให้กรอกรายละเอียดการชำระเงินของอีกฝ่าย เสร็จแล้วจึงคลิก “ดำเนินการต่อ

 8. เลือกจุดประสงค์ของการชำระเงินจากเมนูดรอปดาวน์ และป้อนคำอธิบายในกรณีที่เลือก “อื่นๆ

 9. คลิก ดำเนินการต่อ

 10. ในส่วนวันที่หักเงิน ให้เลือกวันที่ซึ่งคุณต้องการให้ระบบหักเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ

 11. คลิก “กำหนดเวลาการชำระเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี