การเพิ่มและการชำระใบเรียกเก็บเงินผ่าน Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay รองรับการชำระใบเรียกเก็บเงินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในการตั้งค่าการชำระเงินกับเวนเดอร์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องเพิ่มรายละเอียดของเวนเดอร์และวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ ในครั้งถัดไปที่คุณชำระใบเรียกเก็บเงินจากเวนเดอร์รายนั้น ระบบก็จะบันทึกข้อมูลของเวนเดอร์ รวมทั้งบันทึกการกำหนดลักษณะการชำระเงินของคุณเพื่อให้ขั้นตอนดังกล่าวรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดของใบเรียกเก็บเงินและข้อควรพิจารณา

Shopify Bill Pay ช่วยให้คุณชำระใบเรียกเก็บเงินได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยมีข้อยกเว้นบางรายการ เพราะฉะนั้นโปรดอ่านข้อจํากัดดังต่อไปนี้:

 • ใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดต้องใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
 • ใบเรียกเก็บเงินที่มาจาก ส่งไปยัง หรืออยู่ภายในเปอร์โตริโกจะถือว่าเป็นการชำระใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศ
 • ธุรกิจที่อยู่ในมลรัฐเท็กซัสหรือมลรัฐเวอร์มอนต์ไม่สามารถทำรายการชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศได้
 • ระบบไม่รองรับการชำระเงินระหว่างประเทศไปยังบางประเทศ ตรวจสอบรายการประเทศที่รองรับทั้งหมด
 • American Express มีข้อจํากัดว่าคุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงินใดบ้างโดยใช้บัตรเครดิตของทางบริษัท ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับหมวดหมู่อุตสาหกรรมของเวนเดอร์ของคุณ ตรวจสอบหมวดหมู่อุตสาหกรรมที่ American Express อนุญาต

เพื่อช่วยให้คุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว โปรดอ่านข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

 • เชื่อมต่อและตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณก่อนจะทำรายการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร คุณสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารในระหว่างขั้นตอนการชำระใบเรียกเก็บเงิน แต่ก็อาจทำให้ขั้นตอนมีความล่าช้าได้
 • ยอดชำระใบเรียกเก็บเงินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดอาจถูกระบบกันไว้เพื่อรอตรวจสอบยืนยัน ดังนั้นให้เพิ่มรูปภาพของใบเรียกเก็บเงินในระหว่างขั้นตอนการชำระใบเรียกเก็บเงินเพื่อให้ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันรวดเร็วขึ้น

การเพิ่มใบเรียกเก็บเงินไปยัง Shopify Bill Pay

สามารถเพิ่มใบเรียกเก็บเงินไปยัง Shopify Bill Pay ด้วยวิธีต่อไปนี้:

เพิ่มใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มใบเรียกเก็บเงินไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ด้วยตนเองและชำระเงินในภายหลังได้ หากคุณต้องการเพิ่มใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเองและชำระเงินในขั้นตอนเดียว ให้ดูข้อมูลที่ชำระใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศ หรือที่ชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “เพิ่มใบเรียกเก็บเงิน
 3. เพิ่มรายละเอียดการชำระเงิน:

  • หากต้องการอัปโหลดไฟล์ใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิก “เพิ่มไฟล์” โดยไฟล์ต้องเป็นสกุล PDF หรือ JPG
  • หากต้องการป้อนรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มรายละเอียดด้วยตนเอง
 4. คลิก “บันทึกและชำระในภายหลัง

เพิ่มใบเรียกเก็บเงินทางอีเมล

บัญชี Shopify Bill Pay ของคุณมาพร้อมกับที่อยู่อีเมลพิเศษที่คุณหรือเวนเดอร์ของคุณสามารถใช้ส่งใบเรียกเก็บเงินได้ หากคุณไม่มีใบเรียกเก็บเงินในบัญชี Shopify Bill Pay ระบบก็จะแสดงอีเมล Shopify Bill Pay พิเศษของคุณบนหน้าแรกใน Shopify Bill Pay แต่หากคุณมีใบเรียกเก็บเงิน ระบบก็จะแสดงที่อยู่อีเมลดังกล่าวไว้เหนือบริเวณที่แสดงใบเรียกเก็บเงินในหน้าแรก

เมื่อคุณหรือเวนเดอร์ส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังที่อยู่นี้และแนบใบเรียกเก็บเงิน ระบบก็จะแสดงใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีผู้ใช้ Shopify Bill Pay ของคุณที่ส่วนผู้ดูแล Shopify พร้อมทั้งกรอกข้อมูลใบเรียกเก็บเงินให้ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ใบเรียกเก็บเงินที่แนบจะต้องเป็นไฟล์ PNG, JPG, PDF หรือ GIF และมีขนาดไม่เกิน 10 MB

การเพิ่มใบเรียกเก็บเงินทางอีเมลก็เป็นวิธีที่รวดเร็วในการนำใบเรียกเก็บเงินต่างๆ ที่คุณต้องชำระไปใส่ไว้ใน Shopify Bill Pay ได้ ดังนั้นโปรดพิจารณาใช้วิธีการบางส่วนต่อไปนี้:

 • แจ้งให้เวนเดอร์ทราบที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณเพื่อให้อีกฝ่ายสามารถส่งใบเรียกเก็บเงินได้โดยตรง
 • ส่งต่ออีเมลที่มีใบเรียกเก็บเงินแนบไว้ไปยังที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณ
 • ถ่ายภาพหน้าจอหรือถ่ายภาพใบเรียกเก็บเงินของคุณ แล้วแนบไปกับอีเมลที่คุณส่งไปยังที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของตัวเอง

การเพิ่มใบเรียกเก็บเงินผ่าน QuickBooks Online

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี QuickBooks Online เพื่อให้ระบบเพิ่มใบเรียกเก็บเงินต่างๆ จากบัญชี QuickBooks ไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น การซิงค์กับ QuickBooks ยังเป็นการซิงค์รายชื่อเวนเดอร์ของคุณ โดยระบบจะสร้างโปรไฟล์ของเวนเดอร์แต่ละรายที่มีใบเรียกเก็บเงินซึ่งยังไม่ได้ชำระไว้ใน Shopify Bill Pay ของคุณ

เมื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว ระบบจะซิงค์ใบเรียกเก็บเงินในช่วง 60 วันที่ผ่านมาภายในเวลาไม่กี่นาที หลังจากนั้นระบบจะซิงค์ทุกๆ 2 ชั่วโมงเพื่อนำใบเรียกเก็บเงินใหม่ใดๆ เข้ามาในบัญชี

การเพิ่มใบเรียกเก็บเงินผ่าน Gmail

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Gmail ของคุณ เพื่อเพิ่มใบเรียกเก็บเงินจากกล่องจดหมายเข้า Google mail ไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณได้โดยอัตโนมัติ

หลังจากเชื่อมต่อแล้ว Shopify Bill Pay จะสแกนกล่องจดหมายเข้า Gmail ของคุณเป็นปกติเพื่อส่งใบแจ้งหนี้จากผู้ขายพร้อมไฟล์แนบ Shopify Bill Pay จะไม่นําเข้าหรือมีสิทธิ์เข้าถึงรายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

เพิ่มใบเรียกเก็บเงินผ่านส่วน Stocky

หากคุณใช้แอป Stocky เพื่อจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อ Stocky กับ Shopify Bill Pay เพื่อเปลี่ยนสินค้าค้างส่งจาก Stocky เป็นใบเรียกเก็บเงินใน Shopify Bill Pay ได้

ก่อนที่คุณจะเพิ่มใบเรียกเก็บเงินผ่าน Stocky ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อ Stocky กับ Shopify Bill Pay โดยใช้คีย์การเข้าถึง API ของ Stocky ของคุณแล้ว

เมื่อคุณสร้างใบเรียกเก็บเงินจากใบสั่งซื้อ Stocky ข้อมูลต่อไปนี้จะซิงค์กับใบเรียกเก็บเงินที่ได้:

 • ยอดรวม $
 • ชื่อเวนเดอร์
 • วันครบกำหนดชำระเงิน
 • หมายเลข PO

ใบเรียกเก็บเงินที่เพิ่มผ่าน Stocky จะแสดงในกล่องจดหมายเข้า Bill Pay ของคุณเป็น ยังไม่ได้ชำระเงิน และระบุ Stocky เป็นต้นทาง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > Bill Pay
 2. คลิก สร้างใบเรียกเก็บเงินจาก Stocky
 3. เลือกใบสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นใบเรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิก สร้างใบเรียกเก็บเงิน

การชำระใบเรียกเก็บเงิน

ในครั้งแรกที่คุณชำระเงินให้เวนเดอร์ผ่าน Shopify Bill Pay ระบบจะจัดเก็บการกำหนดลักษณะการชำระเงินของคุณไว้สำหรับครั้งถัดไปที่คุณชำระเงินให้แก่เวนเดอร์รายเดิม ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ได้ทุกครั้งที่ชำระเงิน

หากเวนเดอร์ที่คุณชำระเงินให้ไม่ได้มีโปรไฟล์เวนเดอร์ในบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณอยู่แล้ว ระบบก็จะสร้างโปรไฟล์ดังกล่าวขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเพิ่มรายละเอียดเวนเดอร์ของใบเรียกเก็บเงิน

อย่างไรก็ดี ตัวเลือกและขั้นตอนในการชำระใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศจะแตกต่างจากการชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศ

ชำระใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. เข้าไปที่การตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงิน:

  • หากเวนเดอร์ได้ส่งใบเรียกเก็บเงินนั้นไปยังที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณแล้ว หรือหากระบบได้ซิงค์ใบเรียกเก็บเงินนั้นผ่าน QuickBooks แล้ว หรือหากคุณได้เคยเพิ่มใบเรียกเก็บเงินนั้นมาก่อนแล้ว ก็ให้คลิกที่ใบเรียกเก็บเงินดังกล่าว
  • หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มใบเรียกเก็บเงิน
 3. เพิ่มหรือตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินของใบเรียกเก็บเงิน:

  • หากระบบได้กรอกรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ก็ให้ตรวจสอบรายละเอียดและป้อนข้อมูลใดๆ ที่ขาดหายไป
  • หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้เพิ่มรายละเอียดการชำระเงิน:
   • หากต้องการอัปโหลดไฟล์ใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิก “เพิ่มไฟล์” โดยไฟล์ต้องเป็นสกุล PDF หรือ JPG
   • หากต้องการป้อนรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มรายละเอียดด้วยตนเอง
 4. คลิก ดำเนินการต่อ

 5. เลือกวิธีการชำระเงินที่จะใช้สำหรับใบเรียกเก็บเงิน โดยคุณจะเลือก “เพิ่มวิธีการชำระเงิน” จากเมนูดรอปดาวน์เพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินใหม่ก็ได้เช่นกัน

 6. เลือกวิธีการจัดส่งของเวนเดอร์สำหรับการชำระเงินรายการดังกล่าว หากยังไม่เคยชําระเงินให้แก่เวนเดอร์รายนี้ก่อนที่จะมาใช้งาน Shopify Bill Pay คุณอาจต้องป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่ง (เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลข Routing ในกรณีที่คุณชําระเงินให้แก่เวนเดอร์ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

  • หากต้องการให้เวนเดอร์รับเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ให้เลือก “การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบ ACH
  • หากต้องการให้เวนเดอร์รับเช็คทางไปรษณีย์ ให้คลิก “เช็คฉบับกระดาษ” ในกรณีที่คุณส่งเช็คให้กับเวนเดอร์รายนี้เป็นครั้งแรก ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนที่อยู่ที่จัดส่งของอีกฝ่าย ส่วนถ้าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนที่อยู่ที่จัดส่ง ให้คลิก “แก้ไขตรวจสอบดูว่าเช็คจะแสดงรายละเอียดใดบ้าง
  • หากต้องการให้เวนเดอร์ตัดสินใจเลือกวิธีรับเงินที่ชำระ ให้คลิก “ขอให้เวนเดอร์เลือก (เวนเดอร์ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)” เสร็จแล้วระบบจะส่งอีเมลไปให้เวนเดอร์ตั้งค่าวิธีการจัดส่งของตนเอง โดยลิงก์ภายในอีเมลดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลา 7 วัน
 7. ในส่วนวันที่หักเงิน ให้เลือกวันที่ซึ่งคุณต้องการให้ระบบหักเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ

 8. หากคุณเลือกการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบ ACH ก็ให้เลือกความเร็วในการจัดส่ง

 9. คลิก “กำหนดเวลาการชำระเงิน

ชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศ

คุณจะต้องชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือด้วยบัญชี Shopify Balance ของตัวเอง คุณจะไม่สามารถชําระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ จากนั้นเวนเดอร์ของคุณจะได้รับชําระเงินผ่านการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คุณจะต้องมีหมายเลข SWIFT หรือ IBAN ของเวนเดอร์

หากคุณชำระใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก คุณจะต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน เช่น ข้อมูลด้านภาษีของธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจทุกรายที่ถือกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบริษัทไม่ต่ำกว่า 25% หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจหลักของธุรกิจ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. เข้าไปที่การตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงิน:

  • หากเวนเดอร์ได้ส่งใบเรียกเก็บเงินนั้นไปยังที่อยู่อีเมล Shopify Bill Pay ของคุณแล้ว หรือหากระบบได้ซิงค์ใบเรียกเก็บเงินนั้นผ่าน QuickBooks แล้ว หรือหากคุณได้เคยเพิ่มใบเรียกเก็บเงินนั้นมาก่อนแล้ว ก็ให้คลิกที่ใบเรียกเก็บเงินดังกล่าว
  • หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มใบเรียกเก็บเงิน
 3. เพิ่มหรือตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินของใบเรียกเก็บเงิน:

  • หากระบบได้กรอกรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ก็ให้ตรวจสอบรายละเอียดและป้อนข้อมูลใดๆ ที่ขาดหายไป
  • หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้เพิ่มรายละเอียดการชำระเงิน:
   • หากต้องการอัปโหลดไฟล์ใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิก “เพิ่มไฟล์” โดยไฟล์ต้องเป็นสกุล PDF หรือ JPG
   • หากต้องการป้อนรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง ให้คลิก “เพิ่มรายละเอียดด้วยตนเอง
 4. คลิก ดำเนินการต่อ

 5. เลือกวิธีการชำระเงินที่จะใช้สำหรับใบเรียกเก็บเงิน

 6. เลือก “การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ” เป็นวิธีการจัดส่ง

 7. ในกรณีที่คุณชำระเงินให้กับเวนเดอร์รายนี้เป็นครั้งแรก ให้กรอกรายละเอียดการชำระเงินของอีกฝ่าย เสร็จแล้วจึงคลิก “ดำเนินการต่อ

 8. เลือกจุดประสงค์ของการชำระเงินจากเมนูดรอปดาวน์ และป้อนคำอธิบายในกรณีที่เลือก “อื่นๆ

 9. คลิก ดำเนินการต่อ

 10. ในส่วนวันที่หักเงิน ให้เลือกวันที่ซึ่งคุณต้องการให้ระบบหักเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ

 11. คลิก “กำหนดเวลาการชำระเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี