แหล่งข้อมูลสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

หากธุรกิจของคุณได้รับผลกระทบจากมาตรการที่มีวัตถุประสงค์ในการจำกัดการแพร่กระจายของโควิด-19 คุณอาจพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายธุรกิจของคุณไปเป็นร้านค้าออนไลน์

คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูวิธีการตั้งค่าร้านค้าออนไลน์ สื่อสารกับลูกค้า และส่งสินค้าของคุณ หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับ Shopify ให้เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าช่วงทดลองใช้งานฟรี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับมือโควิด-19 ของ Shopify

ขายสินค้าในร้านค้าออนไลน์

สื่อสารกับลูกค้าของคุณ

จัดส่งสินค้าของคุณ

บทแนะนำเกี่ยวกับ COVID-19

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี