Resurser för företag påverkade av covid-19

Om ditt företag påverkas av åtgärder som syftar till att begränsa spridningen av COVID-19 kan du överväga att göra ändringar i din verksamhet eller gå över till att använda en webbutik.

Du kan använda följande resurser för att lära dig hur du ställer in en webbshop, kommunicerar med dina kunder och levererar dina produkter. Om du är nybörjare på Shopify kan börja med att ställa in en gratis testversion.

Läs mer om Shopifys åtgärder i samband med covid-19.

Sälja i en webbshop

Kommunicera med kunderna

Leverera dina produkter

Handledningar för COVID-19

Andra resurser

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis