กำหนดราคาสินค้าตามประเทศ

นอกเหนือจากการกําหนดกฎการปัดเศษราคาสินค้าและอัตราค่าจัดส่งของคุณและการตั้งค่าการปรับราคาแล้ว คุณยังสามารถควบคุมการกําหนดราคาสินค้าในพื้นที่ได้โดยการตั้งค่าราคาสินค้าเฉพาะประเทศและภูมิภาค

การกำหนดราคาสินค้าแบบคงที่ช่วยให้คุณสามารถระบุราคาของสินค้าในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ ได้ หากคุณมีสินค้าจํานวนมากที่คุณต้องการกำหนดราคาสินค้าแบบคงที่ คุณสามารถนําเข้าราคาโดยใช้ไฟล์ CSV ได้ หากคุณใช้งานแอปหรือการผสานการทำงานจากภายนอก คุณสามารถสร้างการกำหนดราคาสินค้าสำหรับประเทศหรือภูมิภาคได้โดยใช้ Shopify API

คุณสามารถดูข้อมูลแยกย่อยของวิธีการคำนวณราคาสินค้าสำหรับแต่ละตลาดได้

ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินมีผลกับคำสั่งซื้อในสกุลเงินในพื้นที่ทั้งหมดและจะถูกรวมเข้ากับราคาหลังแปลงสกุลเงินโดยอัตโนมัติ หากคุณตั้งราคาคงที่สำหรับตลาดใดตลาดหนึ่ง คุณจะต้องเพิ่มค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินไปยังราคาคงที่ของคุณด้วย

กำหนดราคาสินค้าคงที่สำหรับตลาด

คุณสามารถกำหนดราคาสินค้าแต่ละรายการของตลาดที่เปิดใช้งานอยู่แต่ละแห่ง ได้จากหน้าตลาดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถตั้งราคาคงที่ได้กับสินค้าและตัวเลือกสินค้าบางรายการหรือทั้งหมดของคุณ คุณสามารถตั้งราคาคงที่ได้โดยใช้สกุลเงินพื้นฐานของตลาดเท่านั้น ราคาคงที่ที่คุณตั้งไว้จะแทนที่ราคาระหว่างประเทศที่แปลงสกุลเงินแล้วโดยอัตโนมัติในแต่ละตลาด ที่คุณได้เปิดใช้งานแล้ว

หากคุณต้องการสร้างราคาโปรโมชันแบบคงที่ให้กับสินค้าในตลาดต่างประเทศของคุณ คุณสามารถทำได้โดยนำเข้าราคาโดยใช้ไฟล์ CSV ทั้งนี้ คุณไม่สามารถสร้างราคาโปรโมชันภายในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้

หากต้องการกำหนดราคาคงที่ ให้ป้อนราคาระหว่างประเทศในสกุลเงินพื้นฐานของแต่ละตลาด ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักของกาเบรียลคือสหรัฐอเมริกาที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เขามีตลาดประเทศเดียวคือแคนาดาที่มีสกุลเงินพื้นฐานเป็นดอลลาร์แคนาดา และตลาดหลายประเทศคือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีสกุลเงินพื้นฐานเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย กาเบรียลจะสามารถกําหนดราคาคงที่ในแต่ละตลาดได้ดังนี้:

 • ในตลาดที่มีแคนาดา เขาป้อนราคาที่ต้องการให้แสดงแก่ลูกค้าที่อยู่ในแคนาดา ตัวอย่างเช่น สำหรับสินค้าที่เขาต้องการแสดงราคาเป็น 5 CAD เขาจึงป้อน 5.00

 • เขาต้องป้อนราคาที่ต้องการให้แสดงให้ลูกค้าเห็นในออสเตรเลียในตลาดที่มีออสเตรเลีย ตัวอย่างเช่น หากสินค้าที่เขาต้องการให้แสดงเป็น 6 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เขาจะต้องป้อน 6.00

เนื่องจากราคาคงที่ไม่สามารถป้อนในหลายประเทศในตลาดเดียวกันได้ ลูกค้าของกาเบรียลในนิวซีแลนด์จะเห็นราคาเป็นราคาที่แปลงจากราคาพื้นฐานดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ ตัวอย่างเช่น สินค้าที่มีราคาคงที่ 6 ดอลลาร์ออสเตรเลียจะแสดงให้ลูกค้าในนิวซีแลนด์ดูราคาประมาณ 6.25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

หากกาเบรียลตัดสินใจในภายหลังว่าเขาต้องการที่จะป้อนราคาคงที่สำหรับนิวซีแลนด์ในสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์เขาสามารถสร้างตลาดใหม่ให้กับนิวซีแลนด์ได้

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี

 2. ในส่วนตลาดอื่นๆ ให้คลิก “จัดการ” ที่อยู่ถัดจากตลาดที่คุณต้องการดูราคา

 3. ถัดจากสินค้าและการกำหนดราคา ให้คลิกจัดการ

 4. ให้พิมพ์ชื่อของสินค้าที่คุณต้องการป้อนราคาคงที่ในแถบค้นหา

 5. คลิกที่ราคาถัดจากสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นป้อนราคาคงที่ใหม่ หากสินค้ามีหลายตัวเลือกสินค้า ให้คลิกที่ “ดูราคา” จากนั้นป้อนราคาคงที่ของตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ

 6. คลิกที่ “บันทึก

หากคุณไม่ต้องการใช้ราคาคงที่อีกต่อไป ให้คลิกที่ราคาถัดจากสินค้าแล้วคลิก “รีเซ็ต” ราคาจะถูกรีเซ็ตเป็นราคาที่แปลงสกุลเงินโดยอัตโนมัติก่อนหน้านี้

กำหนดราคาสินค้าคงที่โดยใช้ไฟล์ CSV

หากคุณมีสินค้าจำนวนมากที่ต้องการกำหนดราคาแบบคงที่ คุณสามารถนำเข้าราคาได้โดยใช้ไฟล์ CSV

หากต้องการเพิ่มการกำหนดราคาสินค้า ให้ส่งออกไฟล์ CSV ของสินค้าที่คุณต้องการกำหนดราคาโดยแยกตามตลาดก่อน ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจะประกอบด้วยคอลัมน์ราคาสินค้าและราคาเปรียบเทียบเพิ่มเติมสำหรับทุกตลาดที่คุณได้เปิดใช้งานไว้ โดยใช้ชื่อของตลาดแต่ละแห่ง คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV เพื่อเพิ่มราคาของคุณได้ จากนั้นให้นำไฟล์ CSV ดังกล่าวเข้าไปยังร้านค้าของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการใช้ไฟล์ CSV

ขั้นตอนที่ 1 ส่งออกสินค้าด้วยไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV ได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify โดยไฟล์จะประกอบด้วยคอลัมน์ราคาและราคาเปรียบเทียบสำหรับตลาดแต่ละแห่งที่คุณได้เปิดใช้งานอยู่

หากคุณต้องการส่งออกสินค้าของคุณเพียงบางส่วน คุณสามารถกรองรายการสินค้าของคุณเพื่อดูและเลือกสินค้าที่ต้องการส่งออกแบบเจาะจงได้

หากต้องการคําแนะนําโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่การส่งออกสินค้า

ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขไฟล์ CSV

คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ของสินค้าที่คุณส่งออกจากส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อเพิ่มราคาสำหรับตลาดต่างๆ ได้ หากคุณต้องการลบราคาสินค้าที่มีอยู่สำหรับตลาดแห่งหนึ่งออก ให้ลบค่านั้นออกจากคอลัมน์ดังกล่าว จากนั้นจึงนำเข้าไฟล์ CSV นั้น หากคุณลบคอลัมน์ของตลาดที่คุณได้เปิดใช้งานออกทั้งคอลัมน์ ราคาที่มีอยู่จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

อัปโหลดราคาสินค้าตามที่คุณต้องการให้แสดงในตลาดแต่ละแห่ง

หากคุณใช้การตั้งค่าภาษีตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าคุณ ให้ตรวจสอบประเทศหรือภูมิภาคที่รวมภาษีไว้ในราคาของลูกค้าตามค่าเริ่มต้น หากคุณมีภาระผูกพันด้านภาษีเมื่อคุณขายสินค้าให้ลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาคเหล่านี้ ให้อัปโหลดราคาสินค้าของคุณเพื่อรวมอัตราภาษีในพื้นที่

ส่วนหัวของคอลัมน์ในไฟล์ CSV ของคุณควรสะท้อนถึงชื่อของตลาดแต่ละแห่งของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตลาดชื่ออเมริกาเหนือ ส่วนหัวของคอลัมน์ในการนําเข้าราคาสำหรับตลาดแห่งนั้นควรเป็น “ราคา / อเมริกาเหนือ

คุณไม่สามารถนําเข้าราคาคงที่ที่แตกต่างกันสำหรับหลายประเทศหรือภูมิภาคในตลาดเดียวกันได้ หากคุณต้องการดำเนินการเช่นนี้ คุณควรสร้างแต่ละประเทศหรือภูมิภาคให้เป็นตลาดของตัวเอง

ราคาสินค้าจะมีราคาตามสกุลเงินพื้นฐานที่คุณเลือกไว้สำหรับตลาดแต่ละแห่ง หากตลาดมีหลายประเทศหรือหลายภูมิภาค ราคาคงที่ของคุณจะแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลานั้น หากคุณต้องการขายสินค้าไปยังหลายประเทศหรือภูมิภาคในตลาดเดียวโดยใช้สกุลเงินเดียว คุณก็สามารถปิดใช้ตัวเลือกสกุลเงินในพื้นที่ในตลาดนั้นได้

ขั้นตอนที่ 3: นำเข้าสินค้าด้วยไฟล์ CSV

หลังจากที่คุณได้แก้ไขไฟล์ CSV ของสินค้าเพื่อเพิ่มและล้างราคาสินค้าแล้ว คุณสามารถนำเข้าไฟล์นั้นไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้ ไฟล์ CSV สินค้าของคุณไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลสินค้าครบถ้วน แต่อย่างน้อยต้องมีการระบุแฮนเดิล ชื่อสินค้า คอลัมน์ตัวเลือกสินค้า และคอลัมน์ราคาสินค้าของตลาดที่คุณต้องการจะนำเข้า

หากต้องการคําแนะนําโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่การนําเข้าสินค้าด้วยไฟล์ CSV

ขั้นตอนที่ 4: ดูการกําหนดราคาระหว่างประเทศของคุณ

คุณสามารถดูราคาของตลาดแต่ละแห่งในสกุลเงินหลักได้ภายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี

 2. ในส่วนตลาดอื่นๆ ให้คลิก “จัดการ” ที่อยู่ถัดจากตลาดที่คุณต้องการดูราคา

 3. คลิก “จัดการ” ที่อยู่ถัดจาก “สกุลเงินและการกำหนดราคา

 4. ราคาจะแสดงในสกุลเงินหลักสำหรับตลาดนั้น สำหรับสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าหลายรายการ ให้คลิกที่ชื่อสินค้าเพื่อดูราคาของตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ

หากต้องการดูตัวอย่างราคาในหลายประเทศหรือภูมิภาคที่อยู่ในตลาดเดียวกัน คุณจำเป็นต้องมีตัวเลือกประเทศที่รองรับ เช่น แอป Geolocation และดูตัวอย่างราคาเหล่านั้นในหน้าร้านของคุณ

กำหนดราคาสินค้าคงที่โดยใช้ Shopify API

หากคุณใช้งานแอปหรือการผสานการทำงานจากภายนอก คุณสามารถสร้างการกำหนดราคาสินค้าสำหรับประเทศหรือภูมิภาคได้โดยใช้ API รายการราคา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี