การถ่ายโอนโดเมน

เมื่อคุณถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนทั้งหมดได้โดยตรงในส่วน Shopify admin ของคุณ และคุณสามารถปรับการตั้งค่าโดเมน สร้างโดเมนย่อย ชำระเงินสำหรับโดเมนของคุณ รวมถึงต่ออายุโดเมนของคุณได้ในหน้าโดเมน

ข้อควรพิจารณาสำหรับการถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify

ก่อนที่คุณจะถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify โปรดพิจารณาข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนโดเมนของคุณก่อนอย่างน้อย 60 วัน
 • โดเมนของคุณจะต้องมีสิทธิ์ในการถ่ายโอน โดยโดเมนส่วนใหญ่สามารถถ่ายโอนไปยัง Shopify ได้ แต่บางโดเมน เช่น โดเมน .ca จะไม่สามารถถ่ายโอนได้
 • คุณต้องรอถึง 20 วันหลังจากเริ่มถ่ายโอนเพื่อให้การถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์
 • คุณต้องชำระเงินเพื่อลงทะเบียนโดเมนของคุณเป็นเวลา 12 เดือน โดยระบบจะขยายวันหมดอายุปัจจุบันของโดเมนของคุณไป 12 เดือน
 • คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนเดิมและบัญชีอีเมลที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อีเมลยืนยันหายไปในระหว่างกระบวนการถ่ายโอน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณไม่ได้เป็นของโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการถ่ายโอนโดเมน johns-apparel.com โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ที่อยู่อีเมล info@johns-apparel.com
 • คุณจำเป็นต้องตรวจสอบและตอบกลับอีเมลยืนยันเพื่อดำเนินการถ่ายโอนให้เสร็จสิ้น
 • คุณจำเป็นต้องใช้บริการอีเมล์โฮสติ้งจากภายนอกที่มีการส่งต่ออีเมลจาก Shopify โดย Shopify นั้นไม่มีบริการอีเมล์โฮสติ้ง แต่จะมีบัญชีสำหรับการส่งต่ออีเมลที่ไม่จำกัดให้แทน

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบนโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมนของคุณ

ผู้ให้บริการส่วนใหญ่รองรับการถ่ายโอนโดเมน ก่อนเริ่มกระบวนการถ่ายโอนโดเมน โปรดตรวจสอบนโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมน

วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหานโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมนของคุณคือการค้นหาในศูนย์ช่วยเหลือของผู้ให้บริการโดเมนของคุณสำหรับ transfer domain นี่คือนโยบายการถ่ายโอนสำหรับผู้ให้บริการโดเมนที่ได้รับความนิยมบางราย:

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อโดเมนของคุณเข้ากับ Shopify

โปรดเชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ Shopifyก่อนเริ่มการถ่ายโอน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดข้องของบริการ หากคุณไม่เชื่อมต่อโดเมนก่อนถ่ายโอน ผู้เยี่ยมชมโดเมนของคุณอาจพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อในระหว่างกระบวนการถ่ายโอน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโดเมนอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการเชื่อมต่อนั้นเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะเริ่มการถ่ายโอน

ขั้นตอนที่ 3: จัดเตรียมโดเมนสำหรับการถ่ายโอน

ก่อนที่คุณจะสามารถถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมโดเมนให้พร้อมสำหรับการถ่ายโอน

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ
 2. ยืนยันว่าที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณนั้นเป็นปัจจุบันและไม่ได้เป็นของโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน ในระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอนโดเมน คุณจะต้องตอบกลับอีเมลที่ได้รับในบัญชีผู้ใช้นี้ หากที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณเชื่อมต่อกับโดเมนของคุณ ที่อยู่อีเมลนั้นจะถูกปิดใช้ในระหว่างการถ่ายโอน
 3. ปลดล็อกโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน โดยทั่วไปแล้ว การปลดล็อกโดเมนทำได้โดยค้นหาการตั้งค่าของโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน จากนั้นจึงคลิกปลดล็อก ผู้ให้บริการโดเมนบางรายกำหนดให้คุณอนุมัติตัวเลือกนี้โดยการคลิกลิงก์ในอีเมลยืนยัน
 4. รับรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอนจากผู้ให้บริการของคุณ โดยทั่วไป การรับรหัสการอนุญาตถ่ายโอนจะเกี่ยวข้องกับการค้นหาการตั้งค่าสำหรับโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน จากนั้นคลิก โอนโดเมนนี้ หรือ โอนออก

หมายเหตุ: ขั้นตอนการจัดเตรียมโดเมนสำหรับการถ่ายโอนจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกแต่ละราย หากคุณประสบปัญหาในการจัดเตรียมโดเมนเพื่อถ่ายโอน โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนจากภายนอกแทนคุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตอย่างเปิดเผยก็ตาม

ขั้นตอนที่ 4: ถ่ายโอนโดเมนของคุณ

ก่อนถ่ายโอนโดเมนของคุณ จะต้องปลดล็อกโดเมนดังกล่าวก่อน และคุณต้องมีรหัสการให้อนุญาตสำหรับถ่ายโอนด้วย หากคุณยังไม่มีรหัสการให้อนุญาตสำหรับถ่ายโอน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนการจัดเตรียมโดเมนของคุณสำหรับการถ่ายโอน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกร้านค้าออนไลน์ > โดเมน
 2. คลิกถ่ายโอนโดเมน
 3. ป้อนโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอนมายัง Shopify ห้ามใส่ www. นำหน้าโดเมนของคุณ
 4. คลิกถัดไป
 5. คลิกยืนยันโดเมน
 6. ให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับข้อความที่ปรากฏ - หาก ปลดล็อกโดเมน ปรากฏขึ้นจะหมายความว่าโดเมนนั้นพร้อมสำหรับการถ่ายโอนแล้ว ให้คลิก "ถัดไป" เพื่อดำเนินการต่อ

 7. ในกล่องโต้ตอบ รหัสยืนยัน ให้ป้อนรหัสการให้อนุญาตหรือรหัส EPP ที่ผู้ให้บริการโดเมนของคุณกำหนดไว้

 8. คลิกถัดไป

 9. คลิกซื้อและถ่ายโอน

 10. ตรวจสอบบัญชีอีเมลที่เชื่อมโยงกับโดเมนของคุณ คุณอาจได้รับอีเมลที่ขอให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโดเมนของคุณ ข้อความอีเมลจะมีรูปแบบแตกต่างกันไป แต่คุณจำเป็นต้องอนุมัติการถ่ายโอนโดเมนโดยการคลิกลิงก์ เช่น ยืนยันการถ่ายโอนหรืออนุมัติการถ่ายโอน

หลังจากที่คุณได้อนุมัติการถ่ายโอนโดเมน ระบบอาจใช้เวลาถึง 20 วันเพื่อทำการถ่ายโอนให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify ซึ่งยืนยันว่าโดเมนของคุณได้รับการถ่ายโอนแล้ว

หมายเหตุ: เมื่อคุณถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify ระเบียน A และระเบียน CNAME ของโดเมนของคุณจะถูกตั้งค่าเป็นระเบียนโดเมนเริ่มต้นของ Shopify หากมีระเบียนอื่นๆ ในโดเมนของคุณก่อนการถ่ายโอน คุณจะต้องเพิ่มระเบียนเหล่านั้นลงในส่วนโดเมนของ Shopify admin ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเพิ่มระเบียน MX เพื่อเชื่อมต่อโดเมนดังกล่าวเข้ากับบริการโฮสติ้งอีเมลอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

โดเมนของฉันมีสิทธิ์ถ่ายโอนหรือไม่

โดเมนส่วนใหญ่สามารถถ่ายโอนไปยัง Shopify ได้ แต่บางโดเมน เช่น โดเมน .ca จะไม่สามารถถ่ายโอนได้ หากต้องการดูว่าโดเมนของคุณสามารถถ่ายโอนได้หรือไม่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกร้านค้าออนไลน์ > โดเมน
 2. คลิกเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่แล้ว
 3. ในหน้าเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่ ให้คลิกถ่ายโอนในโดเมนของคุณ
 4. ในกล่องโต้ตอบการถ่ายโอนโดเมน ให้ป้อนโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยัง Shopify ห้ามใส่ www. นำหน้าโดเมน
 5. คลิกถัดไป

หากโดเมนไม่สามารถถ่ายโอนได้ ระบบจะแสดงแบนเนอร์ที่ระบุว่าส่วนขยายโดเมนของคุณนั้นยังไม่ได้รับการรองรับ

ทำไมฉันจึงได้รับข้อความผิดพลาดปรากฏว่าไม่พบโดเมน

คุณสามารถถ่ายโอนได้เฉพาะโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วเท่านั้น หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโดเมนที่คุณต้องการจะถ่ายโอนและโดเมนดังกล่าวนั้นพร้อมสำหรับการลงทะเบียน คุณสามารถซื้อโดเมนนั้นได้ หากคุณเป็นเจ้าของโดเมน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนชื่อโดเมนอย่างถูกต้องและไม่ได้ใส่ www. นำหน้าชื่อโดเมน

ฉันจะปลดล็อกโดเมนของฉันได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะสามารถถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify ได้ คุณจะต้องปลดล็อกโดเมนผ่านผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณเสียก่อน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การปลดล็อกโดเมนของคุณจะสามารถทำได้โดยเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก แล้วค้นหาการตั้งค่าโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน แล้วจึงคลิกที่ "ปลดล็อก" ผู้ให้บริการโดเมนบางรายอาจกำหนดให้คุณต้องอนุมัติตัวเลือกดังกล่าวโดยการคลิกที่ลิงก์ในอีเมลยืนยัน

ขั้นตอนการปลดล็อกโดเมนจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการจากภายนอก หากคุณประสบปัญหาในการปลดล็อกโดเมน โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนจากภายนอกแทนคุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตอย่างชัดแจ้งก็ตาม

ฉันจะรับรหัสการให้อนุญาตได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะสามารถถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องรับรหัสการให้อนุญาตสำหรับถ่ายโอนจากผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกก่อน ซึ่งโดยทั่วไป การขอรหัสการให้อนุญาตสำหรับถ่ายโอนจะสามารถทำได้โดยเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก แล้วค้นหาการตั้งค่าโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน จากนั้นคลิกที่ "ถ่ายโอนโดเมนนี้" หรือ "ถ่ายโอนออก"

หากคุณประสบปัญหาในการขอรหัสการให้อนุญาตสำหรับการถ่ายโอน โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนจากภายนอกแทนคุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตอย่างชัดแจ้งก็ตาม

ฉันได้รับอีเมลเกี่ยวกับการกำหนดการยอมรับให้ใช้ข้อมูล อีเมลนี้หมายความว่าอย่างไร

หลังจากถ่ายโอนโดเมนเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับอีเมลที่มีชื่อเรื่องว่า "Set your data use consent preferences" โดยอีเมลฉบับดังกล่าวจะมีลิงก์ที่จะนำคุณไปที่การตั้งค่าการยินยอมให้ใช้งานข้อมูลของ Tucows Inc Tucows เป็นบริษัทแม่ของ OpenSRS ซึ่งเป็นบริการที่ Shopify ใช้เพื่อขายต่อโดเมนให้แก่ผู้ขาย การมอบความยินยอมไม่ใช่ข้อบังคับ และเมื่อคุณมอบความยินยอมแล้ว คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ

โดเมนของฉันจะยังทำงานในระหว่างการถ่ายโอนหรือไม่

ใช่ โดเมนของคุณจะยังคงทำงานต่อในระหว่างกระบวนการถ่ายโอน ตัวอย่างเช่น หากโดเมนของคุณเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify ของคุณและในขณะนี้คุณกำลังถ่ายโอนโดเมนดังกล่าวมายัง Shopify ลูกค้าจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างใดๆ เมื่อเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณผ่านชื่อโดเมนของคุณ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าการถ่ายโอนโดเมนสำเร็จ

คุณจะได้รับอีเมลที่แจ้งให้คุณทราบว่าการถ่ายโอนโดเมนของคุณสำเร็จหรือไม่ ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลาถึง 20 วันนับจากวันที่คุณเริ่มต้นถ่ายโอนโดเมน หากการถ่ายโอนโดเมนไม่สำเร็จ คุณจะได้รับเงินค่าบริการต่ออายุ 1 ปีคืน

หลังจากถ่ายโอนโดเมนแล้ว ฉันยังจำเป็นต้องใช้งานผู้ให้บริการโดเมนเดิมอีกหรือไม่

ไม่ เมื่อการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใช้บริการโดเมนจากภายนอกที่คุณซื้อโดเมนไปก่อนหน้านี้ การจัดการโดเมนทั้งหมดของคุณจะดำเนินการผ่านหน้าโดเมนในส่วน Shopify admin ของคุณ

เมื่อฉันถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify ฉันจะยังคงมีบริการโฮสต์อีเมลกับผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของฉันอยู่หรือไม่

ไม่ การให้บัญชีผู้ใช้อีเมลนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการโดเมนของ Shopify แต่ Shopify จะมอบบัญชีสำหรับการส่งต่ออีเมลที่ไม่จำกัดสำหรับชื่อโดเมนของคุณ หากผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณมีบริการโฮสต์อีเมลให้ในโดเมน บริการนี้จะไม่ถ่ายโอนไปยัง Shopify คุณสามารถตั้งค่าการส่งต่ออีเมลไปยังบริการโฮสต์อีเมลจากภายนอกได้หลังจากที่คุณถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยัง Shopify แล้ว หากคุณต้องการเก็บบริการโฮสต์อีเมลที่คุณมีอยู่ ให้ลองพิจารณาการเชื่อมต่อโดเมนจากภายนอกของคุณกับ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี