การถ่ายโอนโดเมน

เมื่อคุณถ่ายโอนโดเมน การจัดการของโดเมนจะย้ายไปยัง Shopify ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถปรับการตั้งค่าโดเมน ชำระเงินค่าโดเมน และต่ออายุโดเมนของคุณได้โดยตรงใน Shopify admin ของคุณ บริการโดเมนจาก Shopify จะไม่มีบัญชีผู้ใช้อีเมลให้ แต่มีบัญชีผู้ใช้สำหรับการส่งต่ออีเมลแบบไม่จำกัดสำหรับชื่อโดเมนของคุณให้แทน

หากต้องการถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนโดเมนมาไม่ต่ำกว่า 60 วัน และมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนเดิมของคุณ

โปรดทราบว่าในการถ่ายโอนโดเมน คุณจำเป็นต้องตรวจสอบและตอบกลับอีเมลยืนยันที่สำคัญ และอาจต้องรอถึง 20 วันนับจากวันที่เริ่มดำเนินการจนกว่าการถ่ายโอนจะเสร็จสมบูรณ์ คุณยังต้องจ่ายค่าลงทะเบียนโดเมนในปีถัดไปด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณยังมีเวลาเหลือ 3 เดือนก่อนโดเมนจะหมดอายุ และคุณได้ทำการถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify คุณจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก 12 เดือน ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ต้องต่ออายุโดเมนใหม่เป็นเวลา 15 เดือน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนโดเมนออกจาก Shopify โปรดดูที่การตั้งค่าขั้นสูง: ถ่ายโอนโดเมน Shopify ของคุณออกจาก Shopify

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบนโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมนของคุณ

ผู้ให้บริการส่วนใหญ่รองรับการถ่ายโอนโดเมน ก่อนเริ่มกระบวนการถ่ายโอนโดเมน โปรดตรวจสอบนโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมน

วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาข้อมูลนี้คือการค้นหาในศูนย์ช่วยเหลือของผู้ให้บริการโดเมนว่า transfer domain นี่เป็นนโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมนที่เป็นที่นิยมบางส่วน:

ขั้นตอนที่ 2: จัดเตรียมโดเมนสำหรับการถ่ายโอน

ก่อนที่คุณจะสามารถถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมโดเมนให้พร้อมสำหรับการถ่ายโอน

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ
 2. ยืนยันว่าอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นข้อมูลล่าสุด ในระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอนโดเมนคุณจะได้รับอีเมลไปยังบัญชีผู้ใช้นี้ซึ่งคุณต้องตอบกลับ หากที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณเชื่อมต่อกับโดเมนของคุณระบบจะปิดใช้งานในระหว่างการถ่ายโอน
 3. ปลดล็อกโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องค้นหาการตั้งค่าของโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน จากนั้นจึงคลิกปลดล็อก ผู้ให้บริการโดเมนบางรายกำหนดให้คุณอนุมัติตัวเลือกนี้โดยการคลิกลิงก์ในอีเมลยืนยัน
 4. รับรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอนจากผู้ให้บริการของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องค้นหาการตั้งค่าของโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน จากนั้นจึงคลิกถ่ายโอนโดเมนนี้หรือถ่ายโอนออก

หมายเหตุ: ขั้นตอนการจัดเตรียมโดเมนสำหรับการถ่ายโอนจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกแต่ละราย หากคุณประสบปัญหาในการจัดเตรียมโดเมนเพื่อถ่ายโอน โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนจากภายนอกแทนคุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตอย่างเปิดเผยก็ตาม

ขั้นตอนที่ 3: ถ่ายโอนโดเมนของคุณ

ก่อนถ่ายโอนโดเมนของคุณ โดเมนจะต้องได้รับการปลดล็อกก่อน และคุณต้องมีรหัสการให้อนุญาตรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอน หากคุณยังไม่มีรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอน ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนจัดเตรียมโดเมนของคุณสำหรับการถ่ายโอน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกร้านค้าออนไลน์ > โดเมน
 2. หากนี่เป็นโดเมนแรกที่คุณใช้เชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify ของคุณ ให้คลิกเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่ > ถ่ายโอนโดเมนของคุณเข้ามา:

  ถ่ายโอนในโดเมนของคุณ

  หากคุณมีโดเมนที่เชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify ของคุณอยู่แล้ว ให้คลิก ถ่ายโอนโดเมน:

  ปุ่มถ่ายโอนโดเมน

 3. ป้อนโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอนมายัง Shopify ห้ามใส่ www. นำหน้าโดเมนของคุณ

 4. คลิกถัดไป

 5. คลิกยืนยันโดเมน

 6. หากโดเมนพร้อมให้ถ่ายโอนแล้ว คุณจะเห็นข้อความว่าโดเมนปลดล็อกแล้ว ให้คลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ หากคุณยังเห็นข้อความโดเมนล็อกอยู่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเตรียมโดเมนของคุณสำหรับการถ่ายโอน

 7. ในช่องรหัสการให้อนุญาต ให้ป้อนรหัสการให้อนุญาตหรือรหัส EPP ที่ผู้ให้บริการโดเมนมอบให้คุณ

 8. คลิกถัดไป

 9. คลิกซื้อและถ่ายโอน

 10. ตรวจสอบบัญชีอีเมลที่เชื่อมโยงกับโดเมนของคุณ คุณอาจได้รับอีเมลที่ขอให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโดเมนของคุณ อีเมลจะมีรูปแบบแตกต่างกันไป แต่คุณจำเป็นต้องอนุมัติการถ่ายโอนโดเมนโดยการคลิกลิงก์ เช่น ยืนยันการถ่ายโอนหรืออนุมัติการถ่ายโอน

หลังจากที่คุณได้อนุมัติการถ่ายโอนโดเมน ระบบอาจใช้เวลาถึง 20 วันเพื่อทำการถ่ายโอนให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify ซึ่งยืนยันว่าโดเมนของคุณได้รับการถ่ายโอนแล้ว

หมายเหตุ: เมื่อคุณถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify ระเบียน A และระเบียน CNAME จะถูกตั้งค่าเป็นบันทึกโดเมนเริ่มต้นของ Shopify หากมีบันทึกเพิ่มเติมในโดเมนของคุณก่อนการถ่ายโอนคุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวในส่วนโดเมนของ Shopify admin ของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องเพิ่มระเบียน MX เพื่อเชื่อมต่อโดเมนดังกล่าวไปยังบริการโฮสติ้งอีเมล

คำถามที่พบบ่อย

 • โดเมนของฉันมีสิทธิ์ถ่ายโอนหรือไม่
 • ทำไมฉันจึงเห็นข้อผิดพลาดปรากฏว่าไม่พบโดเมน
 • ฉันจะปลดล็อกโดเมนของฉันได้อย่างไร
 • ฉันจะรับรหัสการให้อนุญาตได้อย่างไร
 • ฉันได้รับอีเมลเกี่ยวกับการกำหนดการยอมรับให้ใช้ข้อมูล อีเมลนี้หมายความว่าอย่างไร
 • โดเมนของฉันจะยังทำงานในระหว่างการถ่ายโอนหรือไม่
 • ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าการถ่ายโอนโดเมนสำเร็จ
 • หลังจากถ่ายโอนโดเมนแล้ว ฉันยังจำเป็นต้องใช้งานผู้ให้บริการโดเมนเดิมอีกหรือไม่

โดเมนของฉันมีสิทธิ์ใช้ถ่ายโอนหรือไม่

โดเมนส่วนมากสามารถถ่ายโอนมายัง Shopify ได้ อย่างไรก็ตาม โดเมนบางส่วน เช่น โดเมน .ca ไม่สามารถภ่ายโอนได้ หากต้องการดูว่าโดเมนของคุณถ่ายโอนได้หรือไม่ โปรดป้อนโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอนในกล่องข้อความถ่ายโอนโดเมน แล้วคลิกถัดไป หากโดเมนของคุณไม่รองรับการถ่ายโอน คุณจะพบข้อความนี้:

โดเมนที่ไม่รองรับ

ทำไมฉันจึงเห็นข้อผิดพลาดปรากฏว่าไม่พบโดเมน

หากไม่พบโดเมนของคุณ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนนี้ปรากฏขึ้น:

ไม่พบโดเมน

คุณสามารถถ่ายโอนได้เฉพาะโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโดเมนนี้ คุณสามารถซื้อโดเมนได้ หากคุณเป็นเจ้าของโดเมน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนชื่อโดเมนที่ถูกต้องและไม่ได้ใส่ www. นำหน้าชื่อโดเมน

ฉันจะปลดล็อกโดเมนของฉันได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะสามารถถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องปลดล็อกโดเมนผ่านผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก แล้วค้นหาการตั้งค่าโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน ก่อนจะคลิก ปลดล็อก ผู้ให้บริการโดเมนบางรายอาจกำหนดให้คุณอนุมัติตัวเลือกดังกล่าวโดยการคลิกลิงก์ในอีเมลยืนยัน

ขั้นตอนการปลดล็อกโดเมนจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการจากภายนอก หากคุณประสบปัญหาในการปลดล็อกโดเมน โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนจากภายนอกแทนคุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตอย่างเปิดเผยก็ตาม

ฉันจะรับรหัสการให้อนุญาตได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะสามารถถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องรับรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอนจากผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกก่อน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก แล้วค้นหาการตั้งค่าโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน ก่อนจะคลิก ถ่ายโอนโดเมนนี้ หรือ ถ่ายโอนออก

หากคุณประสบปัญหาในการรับรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอน โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนจากภายนอกแทนคุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตอย่างเปิดเผยก็ตาม

ฉันได้รับอีเมลเกี่ยวกับการกำหนดการยอมรับให้ใช้ข้อมูล อีเมลนี้หมายความว่าอย่างไร

หลังจากทำการถ่ายโอนโดเมนจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับอีเมลที่มีหัวข้อ Set your data use consent preferences ซึ่งจะพาคุณไปที่หน้าการตั้งค่าการยินยอมให้ใช้งานข้อมูลของ Tucows Inc Tucows เป็นบริษัทแม่ของ OpenSRS ซึ่งเป็นบริการที่ Shopify ใช้เพื่อจำหน่ายโดเมนให้กับผู้ขาย การมอบความยินยอมไม่ใช่ข้อบังคับ และเมื่อคุณมอบความยินยอมแล้ว คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ

โดเมนของฉันจะยังทำงานในระหว่างการถ่ายโอนหรือไม่

โดเมนของคุณจะยังคงทำงานต่อในระหว่างกระบวนการถ่ายโอน ตัวอย่างเช่น หากโดเมนของคุณเชื่อมต่อกับ Shopify ก่อนหน้านี้และในขณะนี้คุณกำลังถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify ลูกค้าจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างใดๆ เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ชื่อโดเมนของคุณ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าการถ่ายโอนโดเมนสำเร็จ

คุณจะได้รับอีเมลที่แจ้งให้คุณทราบว่าการถ่ายโอนโดเมนของคุณสำเร็จหรือไม่ ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลาถึง 20 วันนับจากวันที่คุณเริ่มต้นถ่ายโอนโดเมน หากการถ่ายโอนโดเมนไม่สำเร็จ คุณจะได้รับเงินค่าบริการต่ออายุ 1 ปีคืน

หลังจากถ่ายโอนโดเมนแล้ว ฉันยังจำเป็นต้องใช้งานผู้ให้บริการโดเมนเดิมอีกหรือไม่

ไม่ เมื่อการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใช้บริการจากภายนอกที่คุณใช้ซื้อโดเมนก่อนหน้านี้ การจัดการโดเมนทั้งหมดจะดำเนินการผ่านหน้าโดเมน ในส่วน Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี