การถ่ายโอนโดเมน

เมื่อคุณถ่ายโอนโดเมน การจัดการของโดเมนจะย้ายไปยัง Shopify ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถปรับการตั้งค่าโดเมน ชำระเงินค่าโดเมน และต่ออายุโดเมนของคุณได้โดยตรงใน Shopify admin ของคุณ บริการโดเมนจาก Shopify จะไม่มีบัญชีผู้ใช้อีเมลให้ แต่มีบัญชีผู้ใช้สำหรับการส่งต่ออีเมลแบบไม่จำกัดสำหรับชื่อโดเมนของคุณให้แทน

หากต้องการถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนโดเมนมาไม่ต่ำกว่า 60 วัน และมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนเดิมของคุณ

โปรดทราบว่าในการถ่ายโอนโดเมน คุณจำเป็นต้องตรวจสอบและตอบกลับอีเมลยืนยันที่สำคัญ และอาจต้องรอถึง 20 วันนับจากวันที่เริ่มดำเนินการจนกว่าการถ่ายโอนจะเสร็จสมบูรณ์ คุณยังต้องจ่ายค่าลงทะเบียนโดเมนในปีถัดไปด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณยังมีเวลาเหลือ 3 เดือนก่อนโดเมนจะหมดอายุ และคุณได้ทำการถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify คุณจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก 12 เดือน ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ต้องต่ออายุโดเมนใหม่เป็นเวลา 15 เดือน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนโดเมนออกจาก Shopify โปรดดูที่การตั้งค่าขั้นสูง: ถ่ายโอนโดเมน Shopify ของคุณออกจาก Shopify

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบนโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมนของคุณ

ผู้ให้บริการส่วนใหญ่รองรับการถ่ายโอนโดเมน ก่อนเริ่มกระบวนการถ่ายโอนโดเมน โปรดตรวจสอบนโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมน

วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาข้อมูลนี้คือการค้นหาในศูนย์ช่วยเหลือของผู้ให้บริการโดเมนว่า transfer domain นี่เป็นนโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมนที่เป็นที่นิยมบางส่วน:

ขั้นตอนที่ 2: จัดเตรียมโดเมนสำหรับการถ่ายโอน

ก่อนที่คุณจะสามารถถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมโดเมนให้พร้อมสำหรับการถ่ายโอน

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ
 2. ยืนยันว่าอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นข้อมูลล่าสุด ในระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอนโดเมนคุณจะได้รับอีเมลไปยังบัญชีผู้ใช้นี้ซึ่งคุณต้องตอบกลับ หากที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณเชื่อมต่อกับโดเมนของคุณระบบจะปิดใช้งานในระหว่างการถ่ายโอน
 3. ปลดล็อกโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องค้นหาการตั้งค่าของโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน จากนั้นจึงคลิกปลดล็อก ผู้ให้บริการโดเมนบางรายกำหนดให้คุณอนุมัติตัวเลือกนี้โดยการคลิกลิงก์ในอีเมลยืนยัน
 4. รับรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอนจากผู้ให้บริการของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องค้นหาการตั้งค่าของโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน จากนั้นจึงคลิกถ่ายโอนโดเมนนี้หรือถ่ายโอนออก

หมายเหตุ: ขั้นตอนการจัดเตรียมโดเมนสำหรับการถ่ายโอนจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกแต่ละราย หากคุณประสบปัญหาในการจัดเตรียมโดเมนเพื่อถ่ายโอน โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนจากภายนอกแทนคุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตอย่างเปิดเผยก็ตาม

ขั้นตอนที่ 3: ถ่ายโอนโดเมนของคุณ

ก่อนถ่ายโอนโดเมนของคุณ โดเมนจะต้องได้รับการปลดล็อกก่อน และคุณต้องมีรหัสการให้อนุญาตรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอน หากคุณยังไม่มีรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอน ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนจัดเตรียมโดเมนของคุณสำหรับการถ่ายโอน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกร้านค้าออนไลน์ > โดเมน
 2. คลิกถ่ายโอนโดเมน
 3. ป้อนโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอนมายัง Shopify ห้ามใส่ www. นำหน้าโดเมนของคุณ
 4. คลิกถัดไป
 5. คลิกยืนยันโดเมน
 6. หากโดเมนพร้อมที่จะถ่ายโอน คุณจะเห็นข้อความโดเมนปลดล็อกแล้ว ให้คลิก "ถัดไป" เพื่อดำเนินการต่อ หากคุณเห็นข้อความโดเมนถูกล็อก ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เตรียมโดเมนสำหรับการถ่ายโอนแล้ว
 7. ในช่องรหัสการให้อนุญาต ให้ป้อนรหัสการให้อนุญาตหรือรหัส EPP ที่ผู้ให้บริการโดเมนมอบให้คุณ
 8. คลิกถัดไป
 9. คลิกซื้อและถ่ายโอน
 10. ตรวจสอบบัญชีอีเมลที่เชื่อมโยงกับโดเมนของคุณ คุณอาจได้รับอีเมลที่ขอให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโดเมนของคุณ อีเมลจะมีรูปแบบแตกต่างกันไป แต่คุณจำเป็นต้องอนุมัติการถ่ายโอนโดเมนโดยการคลิกลิงก์ เช่น ยืนยันการถ่ายโอนหรืออนุมัติการถ่ายโอน

หลังจากที่คุณได้อนุมัติการถ่ายโอนโดเมน ระบบอาจใช้เวลาถึง 20 วันเพื่อทำการถ่ายโอนให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify ซึ่งยืนยันว่าโดเมนของคุณได้รับการถ่ายโอนแล้ว

หมายเหตุ: เมื่อคุณถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify ระเบียน A และระเบียน CNAME จะถูกตั้งค่าเป็นบันทึกโดเมนเริ่มต้นของ Shopify หากมีบันทึกเพิ่มเติมในโดเมนของคุณก่อนการถ่ายโอนคุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวในส่วนโดเมนของ Shopify admin ของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องเพิ่มระเบียน MX เพื่อเชื่อมต่อโดเมนดังกล่าวไปยังบริการโฮสติ้งอีเมล

คำถามที่พบบ่อย

 • โดเมนของฉันมีสิทธิ์ถ่ายโอนหรือไม่
 • ทำไมฉันจึงเห็นข้อผิดพลาดปรากฏว่าไม่พบโดเมน
 • ฉันจะปลดล็อกโดเมนของฉันได้อย่างไร
 • ฉันจะรับรหัสการให้อนุญาตได้อย่างไร
 • ฉันได้รับอีเมลเกี่ยวกับการกำหนดการยอมรับให้ใช้ข้อมูล อีเมลนี้หมายความว่าอย่างไร
 • โดเมนของฉันจะยังทำงานในระหว่างการถ่ายโอนหรือไม่
 • ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าการถ่ายโอนโดเมนสำเร็จ
 • หลังจากถ่ายโอนโดเมนแล้ว ฉันยังจำเป็นต้องใช้งานผู้ให้บริการโดเมนเดิมอีกหรือไม่

โดเมนของฉันมีสิทธิ์ใช้ถ่ายโอนหรือไม่

โดเมนส่วนใหญ่สามารถถ่ายโอนไปยัง Shopify ได้ บางโดเมน เช่น โดเมน .ca ไม่มีสิทธิ์ หากต้องการดูว่าโดเมนของคุณมีสิทธิ์ได้รับการถ่ายโอนหรือไม่ ให้ป้อนโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอนลงในกล่องข้อความถ่ายโอนโดเมน แล้วคลิกที่ "ถัดไป" หากโดเมนดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ถ่ายโอน คุณจะเห็นแบนเนอร์ที่ระบุว่าในขณะนี้ไม่มีการรองรับส่วนขยายโดเมนของคุณ

ทำไมฉันจึงเห็นข้อผิดพลาดปรากฏว่าไม่พบโดเมน

คุณสามารถถ่ายโอนได้เฉพาะโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโดเมนนี้ คุณสามารถซื้อโดเมนได้ หากคุณเป็นเจ้าของโดเมน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนชื่อโดเมนที่ถูกต้องและไม่ได้ใส่ www. นำหน้าชื่อโดเมน

ฉันจะปลดล็อกโดเมนของฉันได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะสามารถถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องปลดล็อกโดเมนผ่านผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก แล้วค้นหาการตั้งค่าโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน ก่อนจะคลิก ปลดล็อก ผู้ให้บริการโดเมนบางรายอาจกำหนดให้คุณอนุมัติตัวเลือกดังกล่าวโดยการคลิกลิงก์ในอีเมลยืนยัน

ขั้นตอนการปลดล็อกโดเมนจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการจากภายนอก หากคุณประสบปัญหาในการปลดล็อกโดเมน โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนจากภายนอกแทนคุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตอย่างเปิดเผยก็ตาม

ฉันจะรับรหัสการให้อนุญาตได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะสามารถถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องรับรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอนจากผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกก่อน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก แล้วค้นหาการตั้งค่าโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน ก่อนจะคลิก ถ่ายโอนโดเมนนี้ หรือ ถ่ายโอนออก

หากคุณประสบปัญหาในการรับรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอน โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนจากภายนอกแทนคุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตอย่างเปิดเผยก็ตาม

ฉันได้รับอีเมลเกี่ยวกับการกำหนดการยอมรับให้ใช้ข้อมูล อีเมลนี้หมายความว่าอย่างไร

หลังจากทำการถ่ายโอนโดเมนจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับอีเมลที่มีหัวข้อ Set your data use consent preferences ซึ่งจะพาคุณไปที่หน้าการตั้งค่าการยินยอมให้ใช้งานข้อมูลของ Tucows Inc Tucows เป็นบริษัทแม่ของ OpenSRS ซึ่งเป็นบริการที่ Shopify ใช้เพื่อจำหน่ายโดเมนให้กับผู้ขาย การมอบความยินยอมไม่ใช่ข้อบังคับ และเมื่อคุณมอบความยินยอมแล้ว คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ

โดเมนของฉันจะยังทำงานในระหว่างการถ่ายโอนหรือไม่

โดเมนของคุณจะยังคงทำงานต่อในระหว่างกระบวนการถ่ายโอน ตัวอย่างเช่น หากโดเมนของคุณเชื่อมต่อกับ Shopify ก่อนหน้านี้และในขณะนี้คุณกำลังถ่ายโอนโดเมนมายัง Shopify ลูกค้าจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างใดๆ เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ชื่อโดเมนของคุณ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าการถ่ายโอนโดเมนสำเร็จ

คุณจะได้รับอีเมลที่แจ้งให้คุณทราบว่าการถ่ายโอนโดเมนของคุณสำเร็จหรือไม่ ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลาถึง 20 วันนับจากวันที่คุณเริ่มต้นถ่ายโอนโดเมน หากการถ่ายโอนโดเมนไม่สำเร็จ คุณจะได้รับเงินค่าบริการต่ออายุ 1 ปีคืน

หลังจากถ่ายโอนโดเมนแล้ว ฉันยังจำเป็นต้องใช้งานผู้ให้บริการโดเมนเดิมอีกหรือไม่

ไม่ เมื่อการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใช้บริการจากภายนอกที่คุณใช้ซื้อโดเมนก่อนหน้านี้ การจัดการโดเมนทั้งหมดจะดำเนินการผ่านหน้าโดเมน ในส่วน Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี