การใช้แอป Order Printer

คุณสามารถใช้แอป Order Printer เพื่อพิมพ์ใบแจ้งหนี้และบันทึกการจัดส่งจากหน้าคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ของคุณ

พิมพ์ด้วย Order Printer จากส่วน Shopify admin

ขั้นตอน:

พิมพ์ด้วย Order Printer จาก Shopify POS

ขั้นตอน:

  1. ที่หน้าการยืนยันคำสั่งซื้อ ให้แตะที่แอป

  2. แตะที่พิมพ์ด้วยแอป Order Printer

  3. เลือกว่าจะพิมพ์ใบแจ้งหนี้บันทึกการจัดส่งหรือทั้งสองอย่าง หากคุณต้องการเลือกเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น ให้พิมพ์หลายสำเนาหรือใช้การพิมพ์แบบสองหน้าจากนั้นแตะพิมพ์ด้วย Order Printerเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า

  4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้แตะที่ “พิมพ์

เลือกเทมเพลตเริ่มต้นของ Order Printer

คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่แอป Order Printer ใช้พิมพ์ออกมาเป็นค่าเริ่มต้นได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกที่แอป

  2. คลิก Order Printer เพื่อเปิดแอป

  3. คลิกที่จัดการเทมเพลต

  4. เลือกเทมเพลตที่จะพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น

ลบส่วนหัวและส่วนท้ายออกจากหน้าที่พิมพ์

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะเพิ่มส่วนหัวและส่วนท้ายโดยอัตโนมัติไปยังทุกหน้าที่พวกจะทำการพิมพ์ คุณสามารถลบข้อมูลเหล่านี้ออกเพื่อให้เอกสารของคุณดูสะอาดตาและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น แต่ละเบราว์เซอร์มีวิธีที่แตกต่างกันในการลบข้อมูลเหล่านี้:

โดยทั่วไปคุณจำเป็นต้องยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกในหน้าต่างการพิมพ์ของเบราว์เซอร์สำหรับส่วนหัวและส่วนท้าย

บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF

Order Printer ใช้ฟังก์ชันการพิมพ์ของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อพิมพ์เอกสาร คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อบันทึกเอกสารของคุณเป็นไฟล์ PDF แต่ละเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการจัดการกับการบันทึก PDF ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน:

Google Chrome บน Mac OS X หรือ Windows

หากคุณใช้งานเบราว์เซอร์ของ Google Chrome คุณสามารถบันทึก PDF ได้โดยตรงจากกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ใต้ปลายทางให้คลิกเปลี่ยน ... จากนั้นเลือกบันทึกเป็น PDF

Mac OS X

กล่องโต้ตอบการพิมพ์ของ Mac OS X ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ PDF ได้จากเบราว์เซอร์ใดก็ได้ ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้เลือก PDF ที่ด้านล่างซ้ายจากนั้นเลือกบันทึกเป็น PDF

Microsoft Windows

สำหรับเบราว์เซอร์อื่นที่ไม่ใช่ Google Chrome บน Windows คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เช่นCutePDFเพื่อบันทึก PDF ได้จากกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ใน Windows 10 คุณสามารถระบุได้ว่าคุณต้องการบันทึกเป็น PDF ในหน้าต่างพิมพ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี