Sử dụng ứng dụng Order Printer

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Order Printer để in hóa đơn và phiếu giao hàng cho đơn hàng từ cả trang quản trị Shopify và ứng dụng Shopify POS.

In bằng Order Printer từ trang quản trị Shopify

Các bước thực hiện:

In bằng Order Printer từ Shopify POS

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang xác nhận đơn hàng, chạm vào Ứng dụng.

 2. Chạm vào ứng dụng Print with Order Printer (In bằng Order Printer).

 3. Chọn in hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc cả hai. Nếu bạn muốn chọn máy in khác, in nhiều bản sao hoặc sử dụng in hai mặt, hãy chạm vào In để mở menu cài đặt.

 4. Khi hoàn tất, chạm vào Print (In).

Chọn mẫu Order Printer mặc định

Bạn có thể chọn một mẫu mà ứng dụng Order Printer in theo mặc định.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.

 2. Nhấp vào Order Printer để mở ứng dụng.

 3. Nhấp vào Manage templates (Quản lý mẫu).

 4. Chọn mẫu để Print by Default (In theo mặc định).

Xóa đầu trang và chân trang khỏi các trang đã in

Hầu hết các trình duyệt tự động thêm đầu trang và chân trang cho mỗi trang được in. Bạn có thể xóa những mục này để tài liệu trông sạch sẽ và chuyên nghiệp hơn. Mỗi trình duyệt có một cách khác nhau để xóa những mục này:

Các bước để in trực tiếp từ đơn hàng trên trang quản trị:

 1. Làm theo các bước để in bằng Order Printer từ trang quản trị Shopify.

 2. Trong cửa sổ In, nhấp vào Cài đặt khác.

 3. Bỏ chọn Đầu trang và chân trang.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Nói chung, bạn cần bỏ chọn tùy chọn đối với đầu trang và chân trang trong cửa sổ in của trình duyệt.

Lưu tài liệu dưới dạng tệp PDF

Order Printer sử dụng chức năng in của trình duyệt để in tài liệu. Bạn có thể sử dụng chức năng này để lưu tài liệu dưới dạng tệp PDF. Mỗi trình duyệt và hệ điều hành có phương thức xử lý lưu thành PDF khác nhau:

Google Chrome trên hệ điều hành Mac OS X hoặc Windows

Nếu đang sử dụng trình duyệt Google Chrome, bạn có thể lưu thành PDF trực tiếp từ hộp thoại in. Trong mục Đích, chọn Lưu thành PDF.

Mac OS X

Hộp thoại in của Mac OS X cho phép in thành PDF từ bất kỳ trình duyệt nào. Trong hộp thoại in, nhấp vào PDF ở dưới cùng bên trái rồi chọn Lưu thành PDF....

Microsoft Windows

Đối với các trình duyệt khác ngoài Google Chrome trên Windows, bạn có thể sử dụng phần mềm như CutePDF để lưu thành PDF từ mọi hộp thoại in. Trên hệ điều hành Windows 10, bạn có thể chỉ định muốn lưu dưới dạng PDF trong cửa sổ Print (In).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí