เข้าถึงค่าบริการในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดรายเดือนทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เป็นการเรียกเก็บค่าบริการของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ในหน้าการเรียกเก็บเงินในแอป SFN ของคุณ ค่าใช้จ่ายโดยละเอียดของคำขอจัดการสินค้าแต่ละรายการจะแสดงอยู่ในส่วนต้นทุนการจัดการสินค้า

ระบบจะเพิ่มค่าบริการ SFN ทั้งหมดของคุณไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ เพื่อให้คุณไม่ต้องติดตามใบเสร็จหลายใบ

เข้าถึงค่าบริการ SFN

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก "Shopify Fulfillment Network"

  1. คลิก “ค่าบริการ” 4. ไม่บังคับ: หากคุณต้องการเข้าถึงค่าบริการโดยละเอียด ในส่วนค่าใช้จ่ายรายเดือนถึงปัจจุบันหรือค่าบริการที่ผ่านมา ให้เลือกเดือน จากนั้นคลิก “ดูรายละเอียด

ส่งออกค่าบริการ SFN ที่ผ่านมา

หากต้องการรับข้อมูลแยกย่อยเกี่ยวกับค่าบริการของคุณโดยละเอียด คุณสามารถส่งออกค่าใช้จ่ายจากเดือนก่อนหน้าเป็นไฟล์ CSV ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก "Shopify Fulfillment Network"

  1. คลิก “ค่าบริการ” 4. ในส่วนค่าบริการที่ผ่านมา ให้คลิก “ส่งออก

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ต่อไปนี้ไปยังคอมพิวเตอร์ในไฟล์ ZIP:

 • pick_and_pack_charges.csv
 • shipping_charges.csv
 • special_project_charges.csv
 • storage_charges.csv

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี