โซนการจัดส่ง

ภูมิภาคและประเทศที่คุณจะจัดส่งไปนั้นรู้จักกันในชื่อเขตการจัดส่ง แต่ละเขตการจัดส่งจะมีอัตราค่าจัดส่งที่ใช้กับลูกค้าที่มีที่อยู่ในเขตนั้นๆ คุณสามารถดูเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งปัจจุบันได้ในหน้าการจัดส่งซึ่งอยู่ในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify

หมายเหตุ: หากลูกค้าป้อนที่อยู่สำหรับการจัดส่งซึ่งอยู่นอกเหนือเขตการจัดส่งของคุณ ลูกค้าจะได้รับแจ้งว่าไม่มีข้อมูลอัตราค่าจัดส่งสำหรับพื้นที่นี้

สร้างเขตการจัดส่งใหม่

วิธีการ:

 1. ในส่วนเขตและอัตราค่าจัดส่ง ให้คลิก เพิ่มเขตการจัดส่ง

 2. ในส่วนชื่อเขต ให้ป้อนชื่อเขตการจัดส่งใหม่

 3. คลิก เพิ่มประเทศ ในส่วนประเทศ

 4. เลือกประเทศที่คุณต้องการเพิ่มในเขตการจัดส่งแล้วคลิก เพิ่ม

  หากคุณเลือกภูมิภาคใหญ่ เช่น อเมริกาเหนือหรือยุโรป รายการเขตการจัดส่งจะรวมทุกประเทศในภูมิภาคนั้น คุณสามารถเลือกลบประเทศหรือภูมิภาคออกโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายด้านข้างชื่อประเทศหรือภูมิภาคนั้น

 5. หากคุณต้องการจำกัดเขตการจัดส่งให้อยู่ในบางพื้นที่ภายในประเทศ คุณสามารถคลิก แก้ไข ด้านข้างชื่อภูมิภาคที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงได้

  คุณสามารถเพิ่มหรือเลือกลบรัฐหรือจังหวัดออกได้โดยใช้ช่องทำเครื่องหมายด้านข้างชื่อรัฐหรือจังหวัดนั้น แล้วคลิก เสร็จสิ้น

 6. หากคุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งด้วยตนเองไปยังเขตการจัดส่ง ให้คลิก เพิ่มอัตราค่าจัดส่ง ของประเภทอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการสร้าง

  คุณสามาถเพิ่มอัตราค่าจัดส่งในภายหลังได้ตามต้องการ

 7. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกที่บันทึก เขตการจัดส่งใหม่จะปรากฏในหน้าการตั้งค่าการจัดส่งซึ่งอยู่ในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify

เพิ่มหรือลบประเทศหรือภูมิภาคจากเขตการจัดส่งที่มีอยู่

วิธีการ:

 1. ในส่วนเขตและอัตราค่าจัดส่ง ให้คลิก แก้ไข เขตการจัดส่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ในส่วนประเทศ ให้คลิก เพิ่มประเทศ เพื่อเพิ่มประเทศใหม่ไปยังเขตการจัดส่ง หรือคลิกไอคอน x ข้างชื่อประเทศเพื่อลบออกจากเขตการจัดส่ง

 3. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกที่บันทึก

ลบเขตการจัดส่งจากรายการจัดส่ง

หากคุณไม่ต้องการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในบางประเทศอีกต่อไป คุณสามารถลบเขตการจัดส่งนั้นออกจากรายการจัดส่งได้ เมื่อคุณลบเขตการจัดส่ง ระบบจะลบอัตราค่าจัดส่งทั้งหมดที่คุณเคยกำหนดไว้กับเขตนั้นๆ ด้วย

วิธีการ:

 1. ในส่วนเขตและอัตราค่าจัดส่ง ให้คลิก แก้ไข ที่อยู่ถัดจากเขตการจัดส่งที่คุณต้องการลบ:

 2. คลิกลบเขต

 3. คลิก ลบเขตการจัดส่ง เพื่อยืนยัน

การสร้างเขตการจัดส่งโดยอิงจากรหัสไปรษณีย์

มีแอปมากมายที่คุณสามารถใช้จัดการเขตการจัดส่งตามรหัสไปรษณีย์ได้ ไปที่ App Store เพื่อดูว่าแอปใดให้ใช้งานได้บ้าง

ขั้นตอนต่อจากนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี