Bảo mật tài khoản

Máy tính hoặc thiết bị di động kết nối mạng sẽ có mức độ rủi ro nhất định. Bất kể quy mô doanh nghiệp, bạn và thông tin của bạn có thể trở thành mục tiêu của tội phạm. Shopify đề xuất một số quy trình để bảo vệ bản thân và khách hàng của bạn.

Chú ý: Nếu bạn cho rằng có người đã truy cập trái phép vào tài khoản của bạn, hãy thực hiện các bước để bảo vệ dữ liệu ngay lập tức.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí