Eksport eller import av lagerbeholdning med en CSV-fil

Du kan eksportere en CSV-fl for lagerbeholdning, som inneholder lagerbeholdningen på ulike steder. Du kan bruke den eksporterte CSV-filen som en mal for å oppdatere lagerbeholdningen. Deretter kan du importere CSV-filen for å oppdatere Shopify med lagerbeholdningen for hvert produkt på hvert sted.

Eksporter lagerbeholdning

Du kan eksportere en lagerbeholdning-CSV-fil enten for å opprette en mal som inneholder dine unikt identifiserte produkter eller produktvarianter for de spesifiserte stedene, eller for å eksportere lagerantall som skal brukes i andre systemer eller prosesser.

Du kan spesifisere om du vil eksportere dataene for alle stedene dine eller bare for et bestemt sted.

Avhengig av størrelsen på eksporten vil filen enten bli lastet ned i nettleseren eller sendt til deg.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på Eksporter.
 3. Angi radene du vil eksportere og om du vil eksportere fra alle steder eller et enkelt sted.
 4. Klikk på Eksporter lagerbeholdning.

Oppdater lagerbeholdningene

Etter at du har eksportert CSV-filen for å få en mal, må du oppdatere lagerbeholdningen i filen.

CSV-filen har flere kolonner som hjelper deg med å identifisere produktet, som beskrevet i filformatet for lagerbeholdning. Når du konverterer butikken for å bruke flere steder, må du bare redigere stedskolonnene.

Trinn:

 1. Åpne den eksporterte CSV-filen i et regnearkprogram.

 2. Hvis CSV-filen inneholder stedskolonner som du ikke vil oppdatere lagerbeholdningen for, sletter du hele kolonnene for disse stedene, inkludert overskriftene.

 3. Oppdater antallene i de gjenværende stedskolonnene. Tallene du angir i hver rad kan være positive, negative eller 0. Du kan også angi Not stocked for å indikere at produktet aldri er lagret på stedet.

 4. Lagre CSV-filen.

Importer lagerbeholdning

Før du importerer lagerbeholdningen, må du sørge for at CSV-filen har riktig filformat.

Hvis du ikke vil oppdatere antall for et sted, må du sørge for at kolonnen for stedet, inkludert kolonneoverskriften, ble fjernet fra CSV-filen.

Importprosedyren oppdaterer (overskriver) kun lagerbeholdningen. Den oppretter ikke steder eller oppdaterer verdier for produktidentifikasjon.

Import av lagerantall overskriver lagerbeholdningsdata, så du bør bare importere lagerbeholdninger når andre lagerbeholdningsjusteringer, for eksempel pågående salg eller manuelle endringer, ikke finner sted.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på Import.
 3. Velg den oppdaterte CSV-filen.
 4. Klikk på Importer lagerbeholdning.
 5. Bekreft hva du vil importere og klikk deretter Start import.

Format for lagerbeholdning-CSV-fil

CSV-filen for lagerbeholdning inneholder informasjon som unikt identifiserer et produkt eller en produktvariant og deres lagerantall på spesifiserte steder. Den ligner på andre CSV-filer som du bruker med Shopify, men har forskjellige kolonner.

CSV-filen for lagerbeholdning har følgende kolonner:

 • Handle – Kallenavn er unike navn for hvert produkt. De kan inneholde bokstaver, bindestreker og tall, men ikke mellomrom. Et kallenavn brukes i nettadressen for hvert produkt.
 • Title – Navn-kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan verdiene stå stomme.
 • Option1 Name – Hvis et produkt har et alternativ, angir du navnet på det. For eksempel Farge. For produkter med bare ett alternativ, skal dette angis til Tittel.
 • Option1 Value – Hvis et produkt har et alternativ, angir du verdien på det. For eksempel Svart. For produkter med bare ett alternativ, skal dette angis til Standardtittel.
 • Option2 Name – som ovenfor, men kan stå tom.
 • Option2 Value – som ovenfor, men kan stå tom.
 • Option3 Name – som ovenfor, men kan stå tom.
 • Option3 Value – som ovenfor, men kan stå tom.
 • SKU – SKU-kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan verdiene stå tomme. SKU-er trenger for tiden ikke å være unike i Shopify.
 • HS Code - HS Code (Harmonized System Code)-kolonnen brukes til å estimere tollplikter og avgifter for internasjonale kunder. Denne kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan verdiene stå tomme.
 • COO - COO (Country/Region of Origin)-kolonnen brukes til å estimere tollplikter og avgifter for internasjonale kunder. Denne kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan verdiene stå tomme.
 • <Name of location> - Angi et lokalisasjonsnavn i kolonneoverskriften. I kolonnen angir du verdier for lagerantallet i lokalisasjonen som er angitt av kolonneoverskriften.

  Kolonneoverskriften skiller mellom små og store bokstaver, og må være navnet på en av lokalisasjonene dine. Inkluder en kolonne for hver av lokalisasjonene du ønsker å oppdatere lagerbeholdningen for. Fjern alle andre lokalisasjonskolonner og -overskrifter.

  Tallet kan være positivt, negativt eller 0. Du kan også legge inn Not stocked for å indikere at produktet aldri lagerføres på lokalisasjonen.

Hvis du vil unikt identifisere en variant, angir du verdier for kolonnene Handle, Option1 Value, Option2 Value og Option3 Value.

Lagerbeholdning-CSV-filen må være i riktig format og ha en .csv-filutvidelse.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis