Opprette og tilpasse maler med Shopify Order Printer

Du kan opprette og tilpasse maler med Shopify Order Printer-appen i Shopify-administratoren. Som standard inkluderer Shopify Order Printer-appen de følgende appene:

 • Faktura: En faktura du kan sende til en kunde
 • Følgeseddel: en utskrift av butikkens adresse og kundens leveringsadresse.

Du kan bruke Liquid til å opprette dine egne tilpassede maler for andre emballasjeinnlegg, for eksempel kuponger, etiketter eller kvitteringer.

Hensyn ved oppretting av maler i Shopify Order Printer-appen

Gå gjennom følgende vurderinger før du oppretter maler i Shopify Order Printer-appen:

Opprett en mal

Du kan opprette en ny mal for bestillingsdokumentet.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Order Printer fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Maler.

 5. Klikk på Opprett en mal.

 6. I Navn-feltet angir du et navn på malen, for eksempel etikett eller kupong.

 7. I Rediger kode-delen legger du til HTML-, CSS- eller Liquid-kode for å opprette malen.

 8. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvisning for å forhåndsvise malen.

 9. Klikk på Lagre.

Rediger en mal

Du kan redigere en eksisterende mal. Hvis du vil ha mer informasjon om maltilpasninger, kan du se Eksempler på maltilpasninger.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Order Printer fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Maler.

 5. Klikk på malen du vil redigere.

 6. I Rediger kode-delen legger du til eller redigerer HTML-, CSS- eller Liquid-kode.

 7. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvisning for å forhåndsvise malen.

 8. Klikk på Lagre.

Eksempler på maltilpasninger

Se gjennom følgende eksempler for å finne ut hvordan du kan tilpasse maler for Shopify Order Printer:

Se gjennom følgende eksempel på hvordan HTML-koden skal se ut etter at du har lagt til logoen i bestillingsmalen:

Example HTML code

Gjør tabellbredder til 100 %

Hvis du vil legge til kanter i tabellen og strekke den til 100 % bredde, må du legge til klassen table-tabular i tabellen:

<table class="table-tabular">
  ...
</table>

Vis produktminiatyrbilder

For å legge til produktminiatyrbilde i bestillingsmalen, setter du inn følgende kode i malen:

{{ line_item.product.featured_image | product_img_url: 'thumb' | img_tag }}

Legg til bestillingsinformasjon

Du kan legge til bestillingsdetaljer i malene dine, for eksempel navn, antall og kostnad for varer som er kjøpt.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Order Printer.

 3. Klikk på Maler.

 4. Klikk på navnet til malen du vil redigere.

 5. Bruk Liquid-variabler til å legge til bestillingsdetaljer og HTML for å legge til formatering. Bruk av {{ line_item.price | money }}-koden viser for eksempel prisen på varen.

 6. Klikk på Lagre.

Nyla ønsker for eksempel å redigere følgeseddelmalen, slik at den inkluderer en liste over varene som sendes. Hun legger til følgende kode nederst i Packing slip-malen i Shopify Order Printer-appen:

liquid <br> <br> <table class="table-tabular" style="margin: 0 0 1.5em 0;"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Item</th> {% if tax_lines.size > 0 %} <th>Taxes</th> {% endif %} <th>Price</th> </tr> </thead> <tbody> {% for line_item in line_items %} <tr> <td>{{ line_item.quantity }} x</td> <td><b>{{ line_item.title }}</b></td> {% if line_item.tax_lines %} <td> {% for tax_line in line_item.tax_lines %} {{ tax_line.price | money }} {{ tax_line.title }}<br/> {% endfor %} </td> {% endif %} <td>{{ line_item.price | money }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table>

Som et resultat av dette, er det nå inkludert en tabell på Nylas følgesedler som viser varene som er kjøpt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis