Administrere prøv-før-du-kjøper

Etter at du har installert en Prøv før du kjøper-app og konfigurert den i butikken, kan det hende at du må søke gjennom bestillinger for å behandle informasjon om Prøv før du kjøper-bestillinger, eller kundenes betalingsinformasjon.

Administrere kundenes betalingsmåter

Hvis du selger Prøv før du kjøper-produkter og har behov for at en kunde oppdaterer betalingsinformasjonen sin på grunn av en mislykket betaling, kan du oppdatere kundeprofilen i Shopify-administrator.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Kunder.
 2. Klikk på kundens navn.
 3. Klikk på Flere handlinger i seksjonen Betalingsmåter.
 4. Gjør dette hvis du ønsker at kunden skal kunne oppdatere betalingsinformasjonen sin selv:

  1. Klikk Send kobling for å oppdatere kortet.
  2. Velg e-postadressen du vil sende e-posten fra.
  3. Klikk på Send e-post.
 5. For noen betalingsmåter gjør du følgende hvis du vil oppdatere kundens betalingsmåte manuelt:

  1. Klikk på Erstatt kort.
  2. Fyll ut skjemaet Erstatt kredittkort.
  3. Klikk på Bekreft.
 6. Hvis du ønsker å fjerne kundens betalingsmåte klikker du Slett kort.

Kundene kan bli bedt om å bekrefte betalingsmåten sin for ekstra sikkerhet. Kundens bank kan utfordre påfølgende belastningsforsøk, som betyr at kunden manuelt må bekrefte kjøpet og betalingsmåten.

Hvis en kunde må bekrefte betalingsmåten for en bestilling, sender Shopify en e-post til kunden med en kobling til butikken slik at betalingen kan bekreftes.

Administrere bestillinger

Når du mottar en Prøv før du kjøper-bestilling kan det hende du må søke gjennom bestillingene for å håndtere informasjon om Prøv før du kjøper-bestillinger eller betalingsinformasjon.

Filtrere ubetalte prøv-før-du-kjøper-bestillinger

Du kan filtrere Bestillinger-siden etter Ubetalt for å se bestillinger som ikke har registrerte betalinger.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du Bestillinger.
 2. Klikk Ubetalt.

Endre betalingens forfallsdato

Du kan endre forfallsdatoen for en utsatt betaling.

Innhente en utsatt betaling før tiden

Hvis du ønsker å innhente den gjenstående betalingen tidligere enn avtalt kan du sende en faktura til kunden, eller du kan angi kundens kreditt- eller debetkort.

Steg:

 1. Klikk Bestillinger fra Shopify-administrator.
 2. Velg bestillingen du ønsker å innhente tidlig betaling for.
 3. Velg Innhent betaling i seksjonen Delvis betalt og belast det lagrede kortet.

Kansellere og refundere Prøv før du kjøper-bestillinger

Du kan kansellere en Prøv før du kjøper-bestilling som ikke er oppfylt. Hvis bestillingen er oppfylt kan du ikke kansellere den, men du kan utstede hele eller delvise refusjoner for oppfylte varer.

Hvis kunden kansellerer en bestilling, kan det hende at du fortsatt må refundere bestillingen manuelt. En melding vises i bestillingen når dette skjer.

Når du refunderer en bestilling fra Bestillinger-siden kan det hende du må kansellere bestillingen i Prøv før du kjøper-appen også.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis