Hantera "try-before-you-buy"

När du har installerat och konfigurerat en TBYB-app (try before you buy) i din butik kan du behöva söka i dina ordrar för att hantera information om TBYB-ordrar eller kunders betalningsinformation.

Hantera dina kunders betalningsmetoder

Om du säljer TBYB-produkter och en kund behöver uppdatera sin betalningsinformation på grund av en misslyckad betalning, kan du uppdatera kundens profil i din Shopify-admin.

Steg:

 1. Klicka på Kunder från din Shopify-admin.
 2. Klicka på kundens namn.
 3. Klicka på Fler åtgärder i avsnittet Betalningsmetoder.
 4. Gör följande om du vill att kunden själv ska uppdatera sin betalningsinformation:

  1. Klicka på Skicka länk för att uppdatera kort.
  2. Välj den e-postadress som du vill skicka e-postmeddelandet från.
  3. Klicka på Skicka e-postmeddelande.
 5. Om du vill uppdatera kundens betalningsmetod manuellt för vissa betalningsmetoder gör du följande:

  1. Klicka på Ersätt kort.
  2. Slutför formuläret Ersätt kontokort.
  3. Klicka på Bekräfta.
 6. Klicka på Radera kort om du vill ta bort kundens betalningsmetod.

Kunder kan bli ombedda att bekräfta sin betalningsmetod för ytterligare säkerhet. Din kunds bank kan bestrida återkommande faktureringsförsök, vilket innebär att din kund måste bekräfta sitt köp och sin betalningsmetod manuellt.

Om en kund behöver bekräfta sin betalningsmetod för en order kommer Shopify skicka e-postmeddelande till kunden med en länk till din butik för att kunna bekräfta betalningen.

Hantera ordrar

När du har fått en TBYB-order kan du behöva söka i dina ordrar för att hantera information om TBYB-ordrar eller betalningsinformation.

Filtrera obetalda TBYB-ordrar

Du kan filtrera din Ordersida efter Obetald för att visa ordrar för vilka det inte finns några betalningar.

Steg:

 1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Ordrar.
 2. Klicka på Obetald.

Ändra förfallodatum för betalning

Du kan ändra betalningsförfallodagen vid en senarelagd betalning.

Hämta in en uppskjuten betalning tidigt

Om du vill inhämta den återstående betalningen tidigare än schemalagt kan du skicka en faktura till kunden, eller så kan du ange kundens kredit- eller betalkortsuppgifter.

Steg:

 1. Gå till din Shopify-admin och klicka på Ordrar.
 2. Välj den order som du vill inhämta tidig betalning för.
 3. I avsnittet Delvis betald väljer du Inhämta betalning och debitera det lagrade kortet.

Annullera och återbetala TBYB-ordrar

Du kan annullera en TBYB-order som inte har distribuerats. Om ordern har distribuerats kan du inte annullera den, men du kan utfärda en fullständig eller delvis återbetalning för distribuerade artiklar.

Om din kund annullerar en order kan du fortfarande behöva återbetala ordern manuellt. Ett meddelande visas på en order när detta händer.

När du återbetalar en order från Order-sidan kan du även behöva annullera ordern i din TBYB-app.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis