การจัดการการลองก่อนซื้อ

หลังจากที่คุณได้ติดตั้งแอปการทดลองก่อนซื้อ (TBYB) และตั้งค่าในร้านค้าของคุณแล้ว คุณอาจต้องค้นหาคำสั่งซื้อหรือลูกค้าของคุณเพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อแบบทดลองก่อนซื้อหรือข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า

การจัดการวิธีการชำระเงินของลูกค้า

หากคุณขายสินค้าแบบทดลองก่อนซื้อและต้องการให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตนเนื่องจากการชำระเงินล้มเหลว คุณก็สามารถอัปเดตโปรไฟล์ของลูกค้าได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “ลูกค้า
 2. คลิกที่ชื่อลูกค้า
 3. ในส่วนวิธีการรับเงินให้คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม
 4. หากคุณต้องการให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการธนาคารของตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. คลิก “ส่งลิงก์เพื่ออัปเดตบัตร
  2. เลือกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้ส่งอีเมล
  3. คลิก “ส่งอีเมล
 5. หากต้องการอัปเดตวิธีการรับเงินของลูกค้าด้วยตนเอง ในส่วนของวิธีการชำระเงินให้ใช้วิธีการต่อไปนี้:

  1. คลิกเปลี่ยนบัตร
  2. กรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนบัตรเครดิตให้สมบูรณ์
  3. คลิกยืนยัน
 6. หากคุณต้องการลบวิธีการชำระเงินของลูกค้าคุณ ให้คลิกที่ “ลบบัตร

ระบบอาจขอให้ลูกค้ายืนยันวิธีการชำระเงินของตนเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม และธนาคารของลูกค้าคุณอาจลองเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าลูกค้าต้องยืนยันการซื้อและวิธีชำระเงินด้วยตนเอง

หากลูกค้าต้องการยืนยันวิธีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของตน Shopify จะส่งอีเมลไปให้ลูกค้า ซึ่งจะมีลิงก์ไปยังร้านค้าของคุณเพื่อให้ยืนยันการชำระเงิน

การจัดการคำสั่งซื้อ

หลังจากที่คุณได้รับคำสั่งซื้อแบบทดลองก่อนซื้อแล้ว คุณอาจต้องค้นหาคำสั่งซื้อของคุณเพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อแบบทดลองก่อนซื้อหรือข้อมูลการชำระเงิน

การกรองคำสั่งซื้อ TBYB ที่ค้างชำระ

คุณสามารถกรองหน้า คำสั่งซื้อ ของคุณโดยเรียงตามสถานะ ค้างชำระ เพื่อดูคำสั่งซื้อที่ยังไม่มีการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก คำสั่งซื้อ
 2. คลิก ยังไม่ได้ชำระเงิน

เปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระเงิน

คุณสามารถแก้ไขวันครบกําหนดการชำระเงินได้ในการชำระเงินที่รอการตัดบัญชี

เรียกเก็บเงินรายการชำระเงินที่รอการตัดบัญชีก่อนกำหนด

หากคุณต้องการเก็บยอดเงินคงค้างก่อนเวลาที่กำหนด คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า หรือคุณสามารถป้อนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของลูกค้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก “คำสั่งซื้อ
 2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเก็บเงินก่อนเวลาที่กำหนด
 3. ในส่วนที่ ชําระเงินแล้วบางส่วน ให้เลือก เรียกเก็บเงิน และเรียกเก็บจากบัตรที่เก็บข้อมูลเอาไว้ไว้

การยกเลิกและการคืนเงินคำสั่งซื้อแบบทดลองก่อนซื้อ

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อแบบทดลองก่อนซื้อที่ยังไม่จัดการได้ หากจัดการคำสั่งซื้อแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่คุณสามารถดำเนินการคืนเงินแบบเต็มจำนวนและบางส่วนสำหรับสินค้าที่จัดการแล้วได้

หากลูกค้าของคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณอาจยังต้องคืนเงินคำสั่งซื้อด้วยตนเอง ข้อความจะปรากฏบนคำสั่งซื้อเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น

เมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อจากหน้าคำสั่งซื้อ คุณอาจต้องยกเลิกคำสั่งซื้อในแอปทดลองก่อนซื้อของคุณเช่นกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี