Kundsegment

Du kan gruppera kunder som har liknande egenskaper i ett kundsegment. Du bygger upp dina kundsegment i redigeraren på sidan Kunder genom att lägga till komponenter som kallas filternamn, operatorer och värden. Dessutom innehåller din Shopify-administratör standardkundsegment och mallar som du kan ändra för att passa dina behov eller använda som startpunkt för att skapa ett nytt kundsegment.

Använd redigeraren för att skapa kundsegment

Redigeraren är utformad för att hjälpa dig att bygga dina kundsegment. När du lägger till komponenter till ditt kundsegment får du en lista över tillgängliga filternamn, operatörer och värden som du kan använda.

Du kan komma åt mer hjälp genom att klicka på någon av följande ikoner:

Kundsegmentikoner för att få mer hjälp.
Ikon Ikonnamn och -funktion
Filterikon för kundsegmentet Filter: Öppnar listor över tillgängliga filternamn. Listorna kategoriseras i Shopify-baserade filternamn och filternamn baserat på eventuella metafält som du kan ha som använder de innehållstyper som stöds. När du klickar på ett filternamn anges koden i redigeraren.
Ikonen för kundsegmentmallar Mallar: Öppnar en lista över standardkundsegment som bas för att bygga upp ditt eget kundsegment.
Ikonen för kundsegment Så här gör du Gör så här: Tillhandahåller information om de komponenter du använder för att bygga upp kundsegment.

Kundsegment uppdateras automatiskt

När du har skapat ett kundsegment inkluderas nya kunder som matchar kriterierna automatiskt i det kundsegmentet. Om du till exempel skapar ett kundsegment som inkluderar alla dina kunder som prenumererar på din marknadsföring via e-post, så inkluderas alla nya kunder som prenumererar på din marknadsföring via e-post automatiskt i det kundsegmentet.

Om en enskild kund matchar kriterierna för mer än ett kundsegment kan den kunden inkluderas i flera kundsegment.

När en befintlig kund inte längre matchar kriterierna för ett kundsegment tas de automatiskt bort från det kundsegmentet.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis