Lösa fel i leveransadress

När Shopifys distributionsnätverk (SFN) tar emot en order kontrollerar den din orders leveransadress för eventuell formatering som kan orsaka leveransproblem. Om det finns problem med formatet i orderns leveransadress kan SFN inte skriva ut en fraktsedel och ordern läggs som väntande.

Felmeddelanden som förklarar problemen med orderns leveransadress visas på orderinformationssidan i din SFN-app. För att SFN ska kunna börja behandla din order måste du lösa alla fel i leveransadress för din order.

Lös fel i leveransadress

För att lösa fel i leveransadress gör du de ändringar som krävs i din Shopify-order och begär sedan distribution i din SFN-app för att orderändringarna ska synkroniseras.

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar > Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på Visa i kolumnen VÄNTANDE på fliken Översikt.
  1. Klicka på den väntande order som du vill veta mer om. I avsnittet Väntande listas de fel i leveransadress som gör att din order är väntande. 4. Klicka på åtgärda fel i leveransadress för att öppna orderinformationssidan i din Shopify-administratör. 5. Klicka på Redigera i avsnittet LEVERANSADRESS på orderinformationssidan i din Shopify-administratör. 6. Gör rekommenderade ändringar i leveransinformationen för att lösa felen. 1. Klicka på Visa distributionsinformation i appen.
 3. Klicka Begär distribution i din SFN-app, och sedan Begär distribution igen för att bekräfta.

När du har åtgärdat felet i leveransadressen kan du uppdatera sidan för att visa den uppdaterade orderinformationen.

Fel i leveransadress

Adressinformation saknas

Om det saknas obligatorisk information i orderns leveransadress visar dina SFN-ordrar ett fel i ett av följande format:

 • Adressrad 1 krävs.
 • Stad krävs.
 • Postnummer krävs.
 • Stat eller provins krävs.
 • Land krävs.
 • Namn krävs.

Ett telefonnummer krävs för internationella ordrar

Om du levererar internationellt och din orders leveransadress inte har ett telefonnummer visar dina SFN-ordrar felet Ett telefonnummer krävs för internationella ordrar.

Internationella tullmyndigheter och transportörer kräver ett telefonnummer för att meddela eventuella problem eller frågor gällande en order. Om du levererar internationellt måste du lägga till ett telefonnummer i orderns leveransadress.

För att undvika det här felet i framtiden kan du redigera dina Kassa-inställningar för att göra telefonnummer obligatoriska.

Fel format i postnummer

För att lösa problem med postnummer ska du se till att postnumret är i korrekt format . Du kan använda externa verktyg för att kontrollera ditt postnummer, till exempel SmartyStreets adressvaliderare.

Namnet har för många tecken

Om fälten Namn eller Företag har för många tecken visar dina SFN-ordrar ett fel i ett av följande format:

 • Företaget ska ha färre än X tecken.
 • Förnamn och efternamn måste ha färre än X tecken tillsammans.
 • Förnamn, efternamn och företagsnamn måste ha färre än X tecken tillsammans.

Du kan minska antalet tecken i fältet Namn genom att ta bort följande text:

 • VARNING Eller ATTN
 • namntitlar som MR, MRS, DR eller PHD

Du kan minska antalet tecken i fältet Företag genom att förkorta företagsnamnet och göra det igenkännbart. Till exempel kan The Seventy Sixth Street Bakery Company redigeras till 76th St Bakery Company.

Adressen har för många tecken

Om fält för Adress eller Postnummer har för många tecken kommer din SFN-order visa ett fel i något av följande format:

 • Adressrad 1 måste ha färre än X tecken.
 • Adressrad 2 måste ha färre än X tecken.
 • Stad måste ha färre än X tecken.
 • Land måste ha färre än X tecken.
 • Postnummer måste ha färre än X tecken.
 • Stad måste ha färre än X tecken.
 • Stat/provins måste ha färre än X tecken.

Du kan minska antalet tecken genom att ange lägenhetsuppgifter i fältet Lägenhet och genom att använda följande förkortningar för gatutyp och väderstreck:

Förkortningar för gatuinformation
Långt format Förkortning
Numrerade gator, till exempel Första Använd nummerformatet, till exempel 1st
Norra, södra, östra eller västra N, S, E eller W
Väg Rd
Gata St
Gård Ct
Gränd Ln
Lägenhet Apt
Aveny Ave
Esplanad BLVD
Cirkel CIR
Motorväg HWY
Berg MTN
Square SQ
Svit STE

Militära och diplomatiska adresser måste följa riktlinjerna

Om du levererar till en militär eller diplomatisk destination eller om din orders leveransadress inte följer riktlinjerna för amerikansk militär post, visar dina SFN-ordrar ett av felen APO, DPO eller FPO. Förkortningarna i detta felmeddelande har följande innebörd:

 • APO: Air eller Army Post Office,
 • DPO: Diplomatic Post Office
 • FPO: Fleet Post Office.

För att säkerställa att din militära och diplomatiska post skickas utan förseningar ska du bekräfta att orderns leveransadressformat uppfyller följande riktlinjer:

 • Fältet Namn måste innehålla mottagarens fullständiga namn, grad är frivilligt.
 • Fältet Adress måste innehålla mottagarens förband och boxnummer i följande format: - Flygvapnet (APO): PSC # Box #

  • Armén (APO): Unit # Box #
  • Ambassad (DPO): Unit # Box #
  • Flottan (FPO): Fartyg # Skrov #
 • Fältet Stad måste innehålla antingen APO, DPO eller FPO för att skicka paket som militär post istället för internationell post. Staden bör inte vara den faktiska destinationsstaden eller till Military Post Office (MPO).

 • Fältet Stat måste vara antingen AA (Amerikanska försvarsmakten), AE (Försvarsmakter i Europa) eller AP (Försvarsmakten vid Stilla havet). Staten bör inte vara den faktiska destinationsstaten.

 • Fältet Postnummer måste vara ett militärt postnummer, inte destinationens postnummer eller postnummer för fakturering. Militära postnummer matchas med delstatskoden i följande format: - AA-staters postnummer börjar med 340

  • AE-staters postnummer börjar med 090–099
  • AP-staters postnummer börjar med 962–966
 • Fältet Land måste vara US eller United States.

Se följande tabell för exempel på korrekt formaterade militära postadresser:

Exempel på militära postadresser
Flygvapnet (APO) Armén (APO) Flottan (FPO) Ambassad (DPO)
SGT John Connor
PSC 1234 Box 12345
APO AE
09324-2928
LT Ed Traxler
Unit 45013 Box 2666
APO AE
09388
CPT Miles Bennet
USS Hornet DDG 96
FPO AA
96543-1234
Kyle Reese
Unit 8100 Box 121
DPO AP
96377

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis