การเผยแพร่สินค้าผ่านช่องทาง Facebook

หลังจากที่คุณตั้งค่าช่องทาง Facebookแล้วสินค้า Shopify ของคุณจะเริ่มซิงค์กับ Facebook หลังจากนั้นคุณสามารถเลือกสินค้าที่คุณต้องการให้พร้อมจำหน่ายบนช่องทางดังกล่าวในหน้าสินค้า หรือใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวในช่องทาง Facebook

เมื่อคุณตั้งค่าสินค้าให้พร้อมจำหน่ายบนช่องทาง Facebook แล้ว คุณจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณตั้งค่าไว้ในช่องทาง Facebook กับสินค้าดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากฟีเจอร์ทั้งหมดในช่องทาง Facebook นั้นใช้แค็ตตาล็อกสินค้าเดียวกัน จึงไม่สามารถตั้งค่าให้สินค้าหนึ่งใช้งานเพียงฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งของช่องทาง Facebook ได้ หากคุณได้ตั้งค่าฟีเจอร์หลายรายการไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้ตั้งค่าทั้ง Facebook Shop และ Instagram Shopping ไว้ในช่องทาง Facebook และตั้งค่าสินค้าเป็นพร้อมจำหน่ายในช่องทาง Facebook แล้ว สินค้าดังกล่าวจะมีจำหน่ายทั้งใน Facebook Shop และ Instagram Shopping

คอลเลกชันใน Shopify จะไม่ซิงค์กับ Facebook ทั้งนี้ คุณสามารถสร้างคอลเลกชันสำหรับ Facebook ได้โดยใช้สินค้าพร้อมจำหน่ายในตัวจัดการการค้าบน Facebook ของคุณ

ข้อกำหนดของสินค้า

หากคุณต้องการให้สินค้าพร้อมจำหน่ายบน Facebook สินค้าจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสองสามข้อดังต่อไปนี้:

กำหนดให้สินค้าของคุณพร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทาง Facebook

หากต้องการดูสินค้าที่พร้อมจำหน่ายบนช่องทาง Facebook ให้ไปที่ส่วน Shopify admin แล้วคลิกที่ Facebook > ภาพรวม > ดูสินค้า

หากคุณไม่มีสินค้าในร้านค้าของคุณ ให้คลิก เพิ่มสินค้า เพื่อ เพิ่มสินค้าไปยังร้านค้าของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบความพร้อมของสินค้าในช่องทางการขายบน Facebook

 1. ตรวจสอบว่าสินค้าของคุณได้รับการเผยแพร่ไปยังช่องทางการขายบน Facebook ในหน้า สินค้า แล้ว

 2. คลิกที่ตัวกรองเพิ่มเติม

 3. ในส่วนความพร้อมให้เลือกไม่พร้อมให้บริการบน Facebook

 4. คลิกที่เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณพร้อมจำหน่ายบนช่องทางการขายบน Facebook

 1. หากคุณต้องการให้สินค้าของคุณพร้อมจำหน่ายบน Facebook ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 2. คลิกที่ การดำเนินการเพิ่มเติม > เพิ่มช่องทางที่มีอยู่...

 3. ในหน้าต่างกล่องโต้ตอบใหม่ ให้เลือก Facebook

 4. คลิกทำให้สินค้าพร้อมจำหน่าย

สถานะสินค้าบน Facebook

ส่วนสถานะสินค้าของหน้าภาพรวมจะแสดงสถานะของสินค้าที่พร้อมจำหน่ายในช่องทาง Facebook และระบุว่ามีข้อผิดพลาดใดๆ หรือไม่ หากต้องการดูรายการข้อผิดพลาด ให้คลิกดูสินค้า ใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในคอลัมน์ประเด็นปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับสินค้า

ซ่อนสินค้าจากช่องทาง Facebook

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

 2. คลิกที่ชื่อของสินค้าที่คุณต้องการจะซ่อนจาก Facebook

 3. ในส่วนความพร้อมจำหน่ายของสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า ให้คลิกที่ “จัดการ

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดการความพร้อมจำหน่ายของช่องทางการขาย ให้ทำเครื่องหมายที่ “Facebook” จากนั้นคลิกที่ “เสร็จสิ้น

 5. คลิกที่บันทึก

เปลี่ยนรายละเอียดสินค้า

ระบบจะซิงค์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าใน Shopify กับ Facebook โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงรูปภาพ ชื่อหรือราคาที่แสดงบน Facebook ได้โดยการแก้ไขสินค้าใน Shopify คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณปรากฎบน Facebook หลังจากการซิงค์สินค้าซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาสองถึงสามนาที

ดูสินค้าที่แชร์กับ Facebook

หากต้องการดูรายการสินค้าที่พร้อมจำหน่ายสำหรับ Facebook รวมถึงข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับสินค้า ให้ไปที่ส่วนสถานะสินค้าของช่องทาง Facebook ในส่วน Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี