การเผยแพร่สินค้าผ่านช่องทาง Facebook

หลังจากที่คุณตั้งค่าช่องทาง Facebookแล้วสินค้า Shopify ของคุณจะเริ่มซิงค์กับ Facebook หลังจากนั้นคุณสามารถเลือกสินค้าที่คุณต้องการให้พร้อมจำหน่ายบนช่องทางดังกล่าวในหน้าสินค้า หรือใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวในช่องทาง Facebook

เมื่อคุณตั้งค่าสินค้าเป็นพร้อมจำหน่ายบนช่องทาง Facebook แล้ว คุณจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณตั้งค่าในช่องทาง Facebook กับสินค้าดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากฟีเจอร์ทั้งหมดในช่องทาง Facebook มีแค็ตตาล็อกสินค้าเดียวกัน จึงไม่สามารถตั้งค่าให้สินค้าใช้งานเพียงฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งของช่องทาง Facebook ได้ หากคุณได้ตั้งค่าฟีเจอร์หลายรายการไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีทั้ง Facebook Shop และ Instagram Shopping ในช่องทาง Facebook และคุณได้ตั้งค่าสินค้าเป็นพร้อมจำหน่ายในช่องทาง Facebook แล้ว สินค้าดังกล่าวจะมีจำหน่ายทั้งใน Facebook Shop และ Instagram Shopping

คอลเลกชันใน Shopify จะไม่ซิงค์กับ Facebook ทั้งนี้ คุณสามารถสร้างคอลเลกชันสำหรับ Facebook ได้โดยใช้สินค้าพร้อมจำหน่ายในตัวจัดการการค้าบน Facebook ของคุณ

ข้อกำหนดของสินค้า

หากคุณต้องการให้สินค้าพร้อมจำหน่ายบน Facebook สินค้าจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสองสามข้อดังต่อไปนี้:

กำหนดให้สินค้าของคุณพร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทาง Facebook

หากต้องการดูสินค้าที่พร้อมจำหน่ายบนช่องทาง Facebook ให้ไปที่ส่วน Shopify admin แล้วคลิกที่ Facebook > ภาพรวม > ดูสินค้า

ขั้นตอน:

  1. หากคุณไม่มีสินค้าในร้านค้าของคุณ ให้คลิกที่เพิ่มสินค้าเพื่อเพิ่มสินค้าไปยังร้านค้าของคุณ หากคุณมีสินค้าในร้านค้าของคุณแต่ไม่พร้อมวางจำหน่ายสำหรับ Facebook Shop ให้คลิกทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายเพื่อไปยังหน้าสินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ

  2. คลิกที่ชื่อสินค้าที่คุณต้องการให้พร้อมจำหน่ายบนช่องทาง Facebook

  3. ในส่วนความพร้อมจำหน่ายของสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า ให้คลิกจัดการ

  4. ในกล่องโต้ตอบจัดการความพร้อมจำหน่ายของช่องทางการขาย ให้ทำเครื่องหมายที่ “Facebook” จากนั้นคลิกที่ “เสร็จสิ้น"

  5. คลิกที่บันทึก

หมายเหตุ: รูปภาพสินค้าจะถูก Facebook ปรับให้รูปภาพพอดีกับช่องสี่เหลี่ยม หากรูปภาพสินค้าของคุณเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนจะถูกตัดขอบออกบน Facebook คุณสามารถตัดขอบรูปภาพของคุณเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้หากคุณต้องการทำให้แน่ใจว่ารูปภาพนั้นจะแสดงบน Facebook อย่างถูกต้อง

สถานะสินค้าบน Facebook

ส่วนสถานะสินค้าของหน้าภาพรวมจะแสดงสถานะของสินค้าที่พร้อมจำหน่ายในช่องทาง Facebook และระบุว่ามีข้อผิดพลาดใดๆ หรือไม่ หากต้องการดูรายการข้อผิดพลาด ให้คลิกดูสินค้า ใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในคอลัมน์ประเด็นปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับสินค้า

ซ่อนสินค้าจากช่องทาง Facebook

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

  2. คลิกที่ชื่อของสินค้าที่คุณต้องการจะซ่อนจาก Facebook

  3. ในส่วนความพร้อมจำหน่ายของสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า ให้คลิกที่ “จัดการ"

  4. ในกล่องโต้ตอบจัดการความพร้อมจำหน่ายของช่องทางการขาย ให้ทำเครื่องหมายที่ “Facebook” จากนั้นคลิกที่ “เสร็จสิ้น"

  5. คลิกที่บันทึก

เปลี่ยนรายละเอียดสินค้า

ระบบจะซิงค์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าใน Shopify กับ Facebook โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงรูปภาพ ชื่อหรือราคาที่แสดงบน Facebook ได้โดยการแก้ไขสินค้าใน Shopify คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณปรากฎบน Facebook หลังจากการซิงค์สินค้าซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาสองถึงสามนาที

ดูสินค้าที่แชร์กับ Facebook

หากต้องการดูรายการสินค้าที่พร้อมจำหน่ายสำหรับ Facebook รวมถึงข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับสินค้า ให้ไปที่ส่วนสถานะสินค้าของช่องทาง Facebook ในส่วน Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี