เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของ Shopify POS

เมื่อมีสินค้าอยู่ในตะกร้าสินค้า สินค้านั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อ หากคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้งจะมีเพียงสินค้าที่สต็อกอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ในอุปกรณ์ Shopify POS เท่านั้นสามารถวางขายได้ (ในมุมมองสินค้า)

เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้า

คุณสามารถเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ได้

ขั้นตอน:

 1. แตะที่รูปภาพของสินค้าในกริดสินค้า หรือแตะที่ปุ่มบาร์โค้ดและสแกนบาร์โค้ดของสินค้า:

  Shopify POS สแกนบาร์โค้ดสินค้า iPad

 1. หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า คุณจะต้องแตะตัวเลือกบนกล่องโต้ตอบที่ปรากฏเพื่อเลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการ:
  กล่องโต้ตอบตัวเลือกสินค้าจะแสดงค่าตัวเลือกขนาด— Shopify POS สำหรับ iPad

หลังจากที่คุณเลือกสินค้าและตัวเลือกสินค้าแล้ว (หากจำเป็น) ระบบจะเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า

เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้า

คุณสามารถเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ได้

ขั้นตอน:

 1. แตะที่รูปภาพของสินค้าในกริดสินค้า หรือแตะที่ปุ่มบาร์โค้ดและสแกนบาร์โค้ดของสินค้า:

  Shopify POS สแกนบาร์โค้ดของสินค้า iPhone

 2. หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า คุณจะต้องแตะที่ตัวเลือกบนกล่องโต้ตอบที่ปรากฏเพื่อเลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการ:

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกสินค้าจะแสดงค่าตัวเลือกขนาด— Shopify POS สำหรับ iPhone

หลังจากที่คุณเลือกสินค้าและตัวเลือกสินค้าแล้ว (หากจำเป็น) ระบบจะเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า

เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้า

คุณสามารถเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ได้

ขั้นตอน:

 1. แตะที่รูปภาพของสินค้าในกริดสินค้า หรือแตะที่ปุ่มบาร์โค้ดและสแกนบาร์โค้ดของสินค้า:

  Shopify POS สแกนบาร์โค้ดสินค้า Android

 2. หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า คุณจะต้องแตะที่ตัวเลือกบนกล่องโต้ตอบที่ปรากฏเพื่อเลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการ:

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกสินค้าจะแสดงค่าตัวเลือกขนาด— Shopify POS สำหรับ Android

หลังจากที่คุณเลือกสินค้าและตัวเลือกสินค้าแล้ว (หากจำเป็น) ระบบจะเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี