Migrere til kundesegmentering

Da Shopify migrerte fra lagrede kundesøk til kundesegmentering, ble alle eksisterende lagrede søk automatisk konvertert til kundesegmenter. De nye kundesegmentene bruker nøyaktig samme kriterier og navn som de lagrede søkene. De nye kundesegmentene genererer også den samme listen med kunder.

Når nye kunder samsvarer med kriteriene for et kundesegment, legges de automatisk inn i det aktuelle segmentet. Når eksisterende kunder ikke lenger samsvarer med kriteriene, fjernes de automatisk.

Rabattene som tdiligere brukte en kundegruppe basert på et lagret søk bruker nå kundesegmentet som ble opprettet for å erstatte det lagrede søket.

Lagrede søk som ikke kunne migreres nøyaktig i eksepsjonelle tilfeller

Alle de lagrede søkene er migrert til kundesegmenter. Det er mulig at et lagret søk ikke kunne migreres nøyaktig for noen få forhandlere. Den vanligste årsaken er at det lagrede søket brukte fritekst, og ikke standard filtreringskriterier. I dette tilfellet ble det fortsatt opprettet et kundesegment for det lagrede søket, og det inkluderer det samme kundesettet.

Kundeprofilene som er tilknyttet kundesegmentet er tilordnet en tagg med prefikset Archived saved search. Hvis du for eksempel hadde et lagret søk med navnet International-VIPs er alle kundeprofiler tilknyttet søket tilordnet en tagg med navnet Archived saved search: International-VIPs.

Administrere lagrede søk som ikke kunne migreres nøyaktig

Kunder-siden vises lagrede søk som ikke kunne migreres nøyaktig med et i-ikon i en blå sirkel ved siden av navnet på kundesegmentet.

I-ikonet vises ved siden av kundesegmenter som ikke kunne overføres presist

Hvis du har en rabatt som brukte et lagret søk som ikke kunne migreres nøyaktig, vises i-ikonet også ved siden av rabatten på Rabatter-siden. Når du klikker på rabatten vises navnet på kundesegmentet og i-ikonet i Kundeberettigelse-seksjonen på detaljsiden for rabatter.

Revidere kundesegmenter

Du kan fortsette å bruke taggen og det taggbaserte kundesegmentet som ble opprettet under migreringen. I dette tilfellet må du huske å manuelt legge til eller fjerne taggen fra kundeprofiler. Finn ut mer om å redigere kundeprofiler.

Alternativt kan du erstatte det taggbaserte kundesegmentet med et kundesegment som automatisk vil inkludere og fjerne kunder fra kundesegmentet. Finn ut mer om kundesegmenter.

Revidere rabatter

Tdiligere kunne rabatter knyttes til kundegrupper. Nå er disse rabattene knyttet til kundesegmenter. I de fleste tilfeller er rabattene riktige, og fungerer som forventet. Hvis noen av rabattene nå er tilknyttet et kundesegment som ikke kunne migreres nøyaktig, kan du imidlertid gjøre en av følgende:

  • Gå til Kunder-siden og rediger det migrerte kundesegmentet. Sjekk deretter på Rabatter-siden at kundesegmentet i Kundeberettigelse-seksjonen på rabattens detaljside er oppdatert.

  • Gå til Rabatter-siden, slett kundesegmentet fra Kundeberettigelse-seksjonen på rabattens detaljside, og velg et annet kundesegment for rabatten.

Finn ut mer om å opprette og redigere rabatter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis