Bestillingsstatus

Bestillinger-siden har hver bestilling en bestillingsstatus, en betalingsstatus og en distribusjonsstatus. Statusene hjelper deg med å spore fremgangen til bestllingene. Du kan filtrere bestillingeneBestillinger-siden etter status.

Bestillingsstatus

Hver bestilling har en av følgende statuser:

 • Åpen
 • Arkivert
 • Avbestilt

En ny bestilling starter med statusen Åpen. Du kan arkivere bestillingen når den er sluttført, kansellert eller refundert. Hvis det er et problem og du har behov for å kansellere en bestilling eller refundere en bestilling, vil bestillingsstatusen bli oppdatert til Kansellert.

Betalingsstatut

Hver bestilling har en av følgende betalingsstatuser:

 • Autorisert
 • Forfalt
 • Betalt
 • Delvis refundert
 • Delvis betalt
 • Betaling venter
 • Refundert
 • Ubetalt
 • Annullert

Betalt eller delvis betalt: Når en kredittkortbetaling er samlet inn, eller en betaling gjennom en frakoblet eller tilpasset betalingsmåte er merket som mottatt, vil betalingsstatusen til bestillingen være Betalt. Når du samler inn betaling for en bestilling kan du angi hvor mye av den fullstendige verdien til bestillingen du ønsker å samle inn. Hvis du samler inn mindre enn hele beløpet for bestillingen, blir bestillingens betalingsstatus Delvis betalt.

Betaling venter: Bestillinger som har statusen Betaling venter er ikke betalt enda. Hvis en ventende bestilling ikke betales innen forfallsdatoen som er angitt i betalingsvilkårene, endres bestillingsstatusen til Forfalt.

Autorisert: Avhengig av kasseinnstillingene blir betalinger enten innhentet manuelt eller automatisk. Hvis butikken din er satt opp for manuell innhenting, vil nye kredittkortbetalinger ha statusen Autorisert.

Refundert, delvis refundert eller annullert: Når du kansellerer en bestilling, endres betalingsstatusen til enten Refundert eller Annullert. For en bestilling der betalingen ikke er innhentet enda, vil betalingsstatusen være oppført som Annullert. For bestillinger med innhentede betalinger, er betalingen Refundert. Hvis du delvis refunderer en bestilling med en innhentet betaling, blir statusen Delvis refundert.

Distribusjonsstatus

Distribusjonsstatusen til en bestilling

 • Oppfylt
 • Ikke-behandlet
 • Delvis oppfylt
 • Planlagt
 • På vent

Når en bestilling legges inn har den Ikke-behandlet som distribusjonsstatus, med mindre du har valgt å automatisk innhente betalingen og automatisk innfri alle bestillingens varelinjer i kasseinnstillingene.

Hvis du har sendt noen, men ikke alle, varer i en bestilling, har bestillingen distribusjonsstatusen Delvis oppfylt. Når du har sendt alle varene i en bestilling er den Sluttført.

Forhåndsbetalte abonnementsbestillinger har statusen Planlagt frem til innfrielsesdatoen. Når innfrielsesdatoen nås, oppdateres bestillingsstatusen til Ikke-behandlet, og du kan innfri bestillingen.

Når mersalgstilbud presenteres til kundene i kassen, vil bestillingens oppfyllingsstatus midlertidig settes til På vent. Når en oppfylling er På vent kan du reservere lagerbeholdning for bestillingen, men du kan ikke sluttføre bestillingen inntil oppfyllingsventen er opphevet, og bestillingens oppfyllingsstatus endres til Ikke-behandlet.

Oppfyllinger med en manuell oppfyllingsstans har oppfyllingsstatusen På vent.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis