Bruke kundeprofiler i Shopify POS

Med Shopify POS kan du opprette profiler til kundene dine for å lagre navn og kontaktinformasjon. Registrering av kundekontaktinformasjon er spesielt nyttig for å kunne sende kvitteringer på e-post og for å utvide kundebasen for markedsføringskampanjer på e-post.

Opprett en kundeprofil

Hvis en kunde ikke har kjøpt fra deg før, kan du opprette en kundeprofil for vedkommende.

En kundeprofil kan inneholde følgende informasjon:

 • For- og etternavn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Merknader
 • Leveringsadresser
 • Hvorvidt kunden ønsker å motta markedsføringsinformasjon
 • Hvorvidt kunden er fritatt for skatt

Steg:

 1. I Shopify POS trykker du på Kunder.

 2. Trykk på +-knappen.

 3. Angi kundens opplysninger. Du må angi minst fornavnet på kunden.

 4. Valgfritt: For å lagre kundens opplysninger uten å måtte legge til kunden i handlekurven, kan du deaktivere Legg til kunde i handlekurven:

  Legg til kunde i handlekurvknapp – Shopify POS for iPad

 5. Trykk på Lagre.

Søk etter en eksisterende kunde

Du kan søke etter eksisterende kunder etter navn eller e-postadresse. Trykk på en kunde for å se vedkommendes profil.

Steg:

 1. I Shopify POS trykker du på Kunder.

 2. Trykk på søkeikonet og skriv inn kundens navn eller e-postadresse i søkefeltet:

  Søk etter kundeikon – Shopify POS for iPad

 3. Trykk på kundens navn i søkeresultatene.

Rediger en kundeprofil

Du kan endre informasjonen til en eksisterende kunde i vedkommendes profil.

Steg:

 1. I Shopify POS trykker du på Kunder.

 2. Velg en eksisterende kunde på en av følgende måter:

- Trykk på kundens navn i listen over eksisterende kunder. - Trykk på søkeikonet for å søke etter en eksisterende kunde.

 1. Når du har valgt en kunde, trykker du på Rediger.

 2. Rediger kundeinformasjonen på Rediger kunde-skjermen. Du kan redigere informasjon som navn, adresse og innstillinger.

 3. Trykk Lagre.

  Rediger kunden og lagre – Shopify POS for iPad

Legg til en kunde i handlekurven

Shopify POS lagrer en kundes opplysninger, slik at når en kunde gjør et nytt kjøp, kan du raskt knytte vedkommende til bestillingen.

Steg:

 1. I Handlekurv-delen av produkter- og handlekurv-skjermen trykker du på Velg kunde:

  Velg kundeknapp – Shopify POS for iPad

 2. Hvis kunden er ny, trykker du på +-knappen.

  Hvis det er en eksisterende kunde, skriver du inn kundens navn eller e-postadresse i søkefeltet og trykker på vedkommendes navn i søkeresultatene.

Slett en kunde fra handlekurven

Du kan slette en kundes opplysninger fra bestillingen.

Steg:

 • Handlekurv-skjermen sveiper du kundens navn til venstre:
  Slett kunden fra handlekurven

Opprett en kundeprofil

Hvis en kunde ikke har kjøpt fra deg før, kan du opprette en kundeprofil for vedkommende.

En kundeprofil består av:

 • For- og etternavn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Merknader
 • Leveringsadresser
 • Hvorvidt kunden ønsker å motta markedsføringsinformasjon
 • Hvorvidt kunden er fritatt for skatt

Steg:

 1. I Shopify POS trykker du på Kunder.

 2. Trykk på +-knappen.

 3. Angi kundens opplysninger. Du må angi minst fornavnet på kunden.

 4. Valgfritt: For å lagre kundens opplysninger uten å måtte legge til kunden i handlekurven, kan du deaktivere Legg til kunde i handlekurven:

  Legg til kunde i handlekurvknapp – Shopify POS for iPhone

 5. Trykk på Lagre.

Søk etter en eksisterende kunde

Du kan søke etter eksisterende kunder etter navn eller e-postadresse. Trykk på en kunde for å se vedkommendes profil.

Steg:

 1. I Shopify POS trykker du på Kunder.

 2. Trykk på søkeikonet og begynn å angi kundens navn eller e-postadresse i søkefeltet:

  Søk etter kundeikon – Shopify POS for iPhone

 3. Trykk på kundens navn i søkeresultatene.

Rediger en kundeprofil

Du kan endre informasjonen til en eksisterende kunde i vedkommendes profil.

Steg:

 1. I Shopify POS trykker du på Kunder.

 2. Velg en eksisterende kunde på en av følgende måter:

- Trykk på kundens navn i listen over eksisterende kunder. - Trykk på søkeikonet for å søke etter en eksisterende kunde.

 1. Når du har valgt en kunde, trykker du på Rediger.

 2. Rediger kundeinformasjonen på Rediger kunde-skjermen. Du kan redigere informasjon som navn, adresse og innstillinger.

 3. Trykk Lagre for å lagre endringene:

  Rediger kunde og lagre – Shopify POS for iPhone

Legg til en kunde i handlekurven

Shopify POS lagrer en kundes opplysninger, slik at når en kunde gjør et nytt kjøp, kan du raskt knytte vedkommende til bestillingen.

Steg:

 1. Handlekurv-skjermen trykker du på Velg kunde:

  Velg kunde i Handlekurv-skjermen – Shopify POS for iPhone

 2. Hvis kunden er ny, trykker du på +-knappen på Velg kunde-skjermen. Som standard er den nye kunden knyttet til gjeldende handlekurv, men du kan deaktivere dette alternativet fra Opprett kunde-skjermen.

Hvis det er en eksisterende kunde, skriver du inn kundens navn eller e-postadresse i søkefeltet og trykker på vedkommendes navn i søkeresultatene.

Slett en kunde fra handlekurven

Du kan slette en kundes opplysninger fra bestillingen.

Steg:

 • handlekurv-skjermen sveiper du kundens navn til venstre:
  Handlekurv-skjerm under slettesveiping – Shopify POS for iPhone

Opprett en kundeprofil

Hvis en kunde ikke har kjøpt fra deg før, kan du opprette en kundeprofil for vedkommende fra produkter-skjermen. Som standard er den nye kunden knyttet til gjeldende handlekurv, men du kan deaktivere dette alternativet på Opprett kunde-skjermen.

Steg:

 1. Fra produkter-skjermen i Shopify POS trykker du på +-knappen. Deretter trykker du på Legg til kunde:

  + (pluss)-knapp – Shopify POS for Android

 2. Angi kundens opplysninger. Du må angi minst et navn og en e-postadresse for kunden.

 3. Valgfritt: For å lagre kundens opplysninger uten å legge til kunden i handlekurven kan du deaktivere Legg til kunde i handlekurven.

 4. Trykk .

Knytt en eksisterende kunde til en handlekurv

Shopify POS lagrer en kundes opplysninger, slik at når en kunde gjør et nytt kjøp, kan du raskt knytte vedkommende til bestillingen.

Steg:

 1. Handlekurv-skjermen trykker du på Legg til kunde:

  Legg til kunde-knapp – Shopify POS for Android

 2. Legg til en eksisterende kunde på en av følgende måter:

- Trykk på kundens navn i listen over eksisterende kunder. - Skriv inn navnet til kunden i søkefeltet, og trykk deretter på vedkommendes navn når det vises i søkeresultatene.

Rediger en eksisterende kunde

Du kan redigere informasjonen til en eksisterende kunde.

Steg:

 1. Handlekurv-skjermen trykker du på Legg til kunde:

  Legg til kunde på Handlekurv-skjermen – Shopify POS for Android

 2. Legg til en eksisterende kunde på en av følgende måter:

- Trykk på kundens navn i listen over eksisterende kunder. - Skriv inn navnet til kunden i søkefeltet, og trykk deretter på vedkommendes navn når det vises i søkeresultatene.

 1. Trykk på den tillagte kunden på Handlekurv-skjermen:

  Kunden har lagt til i handlekurven på iPhone — Shopify POS for Android

 2. Rediger kundeinformasjonen på Rediger kunde-skjermen. Du kan redigere informasjon som navn, adresse og innstillinger.

 3. Trykk for å lagre endringene:

  Rediger kunden og lagre – Shopify POS for Android

Fjern en kundes opplysninger fra handlekurven

Etter at du har lagt til en kundeprofil i en handlekurv, kan du fjerne den ved å trykke på x ved siden av kundens navn:

x-knappen ved siden av kundenavnet på Handlekurv-skjermen – Shopify POS for Android

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis