Orderstatus

Order-sidan finns orderstatus, betalningsstatus och distributionsstatus för varje order. Status hjälper dig att spåra hur dina ordrar fortskrider. Du kan filtrera dina ordrarOrder-sidan efter status.

Orderstatus

Varje order har en av följande status:

 • Öppna
 • Arkiverad
 • Annullerad

En ny order påbörjas med en Öppen status. Du kan arkivera ordern efter att den har distribuerats, annullerats eller återbetalats. Om det uppstår ett problem och du behöver annullera en order eller återbetala en order uppdateras orderstatusen till Annullerad.

Betalningsstatus

Varje order har en av följande betalningsstatus:

 • Auktoriserad
 • Förfallit
 • Betald
 • Delvis återbetalad
 • Delvis betald
 • Betalning väntar
 • Återbetalad
 • Obetald
 • Annullerat

Betald eller delvis betald: när en kreditkortsbetalning har tagits emot eller en betalning med en offline eller anpassad betalningsmetod har markerats som mottagen, är orderns betalningsstatus Betald. När du tar betalt för en order kan du ange hur mycket av det totala värdet av ordern som du vill ta emot. Om du tar mindre än hela beloppet för ordern, är orderns betalningsstatus Delvis betald.

Väntar på betalning: Ordrar med status Väntar på betalning har inte betalats ännu. Om en väntande order inte betalas senast det förfallodatum som anges i betalningsvillkoren blir orderstatusen Förfallen.

Auktoriserad: beroende på dina kassainställningar tas betalningar emot antingen manuellt eller automatiskt. Om din butik är inställd för manuell hämtning har nya kreditkortsbetalningar status Auktoriserad.

Återbetald, delvis återbetald eller ogiltigförklarad: när du annullerar en order ändras betalningsstatusen till antingen Återbetald eller Ogiltigförklarad. Betalningsstatusen listas som Ogiltigförklarad för en order där betalningen ännu inte har tagits emot. För ordrar där betalningen har tagits emot är betalningen Återbetald. Om du delvis återbetalar en order där betalningen har tagits emot är statusen Delvis återbetald.

Distributionsstatus

Distributionsstatus för en order

 • Distribuerad
 • Ej slutförd
 • Delvis distribuerad
 • Schemalagd
 • Parkerad

När en order läggs har den distributionsstatus Ej distribuerad, såvida du inte har valt att automatiskt ta emot betalningen och distribuera alla orderns radobjekt i kassainställningarna.

Om du har skickat några av, men inte alla, artiklarna i en order har ordern distributionsstatus Delvis distribuerad. När du har skickat alla artiklar i en order är den Distribuerad.

Förbetalda prenumerationsordrar har en Schemalagd status tills distributionsdatumet infaller. När distributionsdatumet infaller uppdateras orderstatusen till Ej distribuerad och du kan distribuera ordern.

När merförsäljningserbjudanden presenteras för kunder i kassan ställs orderns distributionsstatus temporärt in till On hold (Väntande). När en distribution är On hold (Väntande) kan du reservera lager för ordern men du kan inte distribuera ordern förrän fulfillment hold (parkerad distribution) frigörs och orderns distributionsstatus ändras till Ej distribuerad.

Distribution med en manual fulfillment hold (manuellt parkerad distribution) har distributionsstatusen On hold (Väntande).

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis