Skapa och anpassa mallar för Shopify Order Printer

Du kan skapa och anpassa upp till 15 mallar för appen Shopify Order Printer i din Shopify admin. Som standard innehåller appen Shopify Order Printer två mallar:

 • Faktura - en basfaktura som du kan skicka till en kund
 • Följesedel - en utskrift av din butiksadress och kundens leveransadress

Skapa en ny mall för Shopify Order Printer

Du måste känna till HTML, CSS och Liquid för att kunna skapa en ny mall för Shopify Order Printer. Shopifys temasupport kan hjälpa till med mindre justeringar inom omfattningen för Shopifys designprinciper.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Order Printer.

 3. Klicka på Mallar.

 4. Klicka på Lägg till mall.

 5. Ange ett namn för din nya mall i namn-fältet.

 6. Lägg till HTML, CSS eller Liquid-kod i fältet kod för att skapa din mall.

 7. Klicka på Spara.

Redigera en mall för Shopify Order Printer

Du måste känna till HTML, CSS och Liquid för att kunna redigera dina Shopify Order Printer-mallar. Shopifys temasupport kan hjälpa till med mindre justeringar inom omfattningen för Shopifys designprinciper.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Order Printer.

 3. Klicka på Mallar.

 4. Klicka på namnet på den mall du vill redigera.

 5. Uppdatera mallen genom att lägga till eller redigera HTML, CSS eller Liquid-kod i fältet Kod. Du hittar mer information om mallanpassningar i exempel på mallanpassningar.

 6. Klicka på Spara.

Exempel på anpassningar av mallar

Granska följande exempel för att lära dig hur du kan anpassa Shopify Order Printer-mallar:

Granska följande exempel på hur din HTML ska visas efter att du har lagt till en logotyp i ordermallen:

Example HTML code

Gör tabellbredder 100 %

Om du vill lägga till kantlinjer i tabellen och sträcka ut den till 100 % bredd lägger du till en table-tabular-klass i tabellen:

<table class="table-tabular">
  ...
</table>

Visa produktminiatyrer

För att lägga till produktminiatyrer i ordermallen infogar du följande kod i mallen:

{{ line_item.product.featured_image | product_img_url: 'thumb' | img_tag }}

Lägg till orderinformation

Du kan lägga till orderinformation i dina mallar, till exempel namn, kvantitet och kostnad för köpta artiklar.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Order Printer.

 3. Klicka på Mallar.

 4. Klicka på namnet på den mall du vill redigera.

 5. Använd Liquid-variabler för att lägga till orderinformation och HTML för att lägga till formatering. Om du till exempel använder {{ line_item.price | money }} skrivs priset på artikeln ut.

 6. Klicka på Spara.

Anna vill till exempel redigera sin följesedelsmall för att inkludera en lista över de varor som levereras. Hon lägger till följande kod längst ner i Packing slip-mallen i appen Shopify Order Printer:

liquid <br> <br> <table class="table-tabular" style="margin: 0 0 1.5em 0;"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Item</th> {% if tax_lines.size > 0 %} <th>Taxes</th> {% endif %} <th>Price</th> </tr> </thead> <tbody> {% for line_item in line_items %} <tr> <td>{{ line_item.quantity }} x</td> <td><b>{{ line_item.title }}</b></td> {% if line_item.tax_lines %} <td> {% for tax_line in line_item.tax_lines %} {{ tax_line.price | money }} {{ tax_line.title }}<br/> {% endfor %} </td> {% endif %} <td>{{ line_item.price | money }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table>

Detta gör att Nylas följesedlar nu kommer inkludera en tabell som listar köpta artiklar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis