Avbeställningsbegäran för distributionsorder har avvisats

Utlösaren för Avbeställningsbegäran för distributionsorder avvisad startar ett arbetsflöde när en distributionstjänst avvisar en distributionsavbeställningsbegäran som du har skickat till dem.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som börjar med utlösaren Avbeställningsbegäran för distributionsorder avvisad.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en tagg och skickar ett e-postmeddelande när en begäran om att avbryta en distributionsorder avvisas

I det här exempelarbetsflödet taggas en order och ett internt e-postmeddelande skickas när en begäran om att avbryta en distributionsorder avvisas av din distributionstjänst.

Testa utlösaren för Avbeställningsbegäran för distributionsorder avvisad

Denna utlösare gäller för tredjepartsdistributioner, inte för manuella distributionshändelser. Om du vill testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, kontakta din tredjeparts distributionstjänst för att ta reda på hur du lägger en testorder.

API-uppgifter

Utlösaren Avbeställningsbegäran för distributionsorder avvisad gör det möjligt att vidta åtgärder med Order Graphql API-objekt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis