การตั้งค่าการส่งต่ออีเมลสำหรับโดเมนบุคคลภายนอกของคุณ

การส่งต่ออีเมลเป็นบริการที่ให้คุณสามารถส่งอีเมลจากโดเมนแบบกำหนดเองของคุณไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนชื่อ johns-apparel.com คุณจะสามารถสร้างอีเมล info@johns-apparel.com ขึ้นมาสำหรับลูกค้าของคุณได้ เมื่อลูกค้าส่งอีเมลมาที่ info@johns-apparel.com ข้อความต่างๆ ของลูกค้าก็จะได้รับการส่งต่อไปยังบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวที่คุณมีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น john@gmail.com

หมายเหตุ: หากคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify ขั้นตอนการตั้งค่าการส่งต่ออีเมลของคุณจะแตกต่างออกไป

การส่งต่ออีเมลของคุณจากผู้ให้บริการโดเมนบุคคลภายนอก

ผู้ให้บริการโดเมนบุคคลภายนอกบางรายนั้นจะรวมบริการโฮสต์อีเมลไว้บนโดเมนด้วย คุณสามารถตั้งค่าการส่งต่ออีเมลจากโดเมนได้หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนที่มีอยู่แล้วของคุณไปยัง Shopify แล้ว

วิธีการส่งต่ออีเมลจากโดเมนบุคคลภายนอกไปยังที่อยู่อีเมลของคุณเองมีหลายวิธี และเราไม่สามารถให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ให้บริการโดเมนทุกๆ รายได้

ในแต่ละกรณี หากเป้าหมายของคุณคือการเปลี่ยนเส้นทางของอีเมลจากโดเมนบุคคลภายนอกให้ไปยังโฮสต์ของอีเมลของคุณ คุณอาจจะต้องดำเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

 • เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้บุคคลภายนอกของคุณและใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการบัญชีดังกล่าวเพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลของคุณหรือแก้ไขบันทึก MX ของคุณ
 • ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการส่งต่ออีเมล แจ้งผู้ให้บริการของคุณว่าคุณต้องการส่งต่ออีเมลทั้งหมดไปยังอีเมลอื่น (ที่คุณต้องการ) ของคุณ

กำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลผู้ส่งของคุณ

หากคุณใช้อีเมลที่เชื่อมโยงกับโดเมนแบบกำหนดเอง คุณจำเป็นต้องเพิ่มบันทึก เฟรมเวิร์กนโยบายผู้ส่ง (SPF) ของ Shopify ไปยังการตั้งค่า DNS ของโดเมน

Shopify ใช้เฟรมเวิร์กนโยบายผู้ส่งเพื่อยืนยันอีเมลผู้ส่งของคุณสำหรับอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ลูกค้าของคุณจะได้รับ การเพิ่มบันทึก SPF ของ Shopify ไปยังการตั้งค่าโดเมนของคุณจะเป็นการลบหมายเหตุ "ผ่าน Shopify" ออกจากข้อมูลผู้ส่งของคุณ และแสดงอีเมลของผู้ส่งแทนที่จะแสดง store@shopifyemail.com ในช่องผู้ส่ง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้อีเมลของคุณถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมหรือล้มเหลวในการจัดส่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่อีเมลผู้ส่งและ Shopify Email

เพิ่มบันทึก SPF ของ Shopify ไปยังโดเมนจากภายนอกของคุณ

หากต้องการตรวจสอบยืนยันอีเมลของผู้ส่งของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่มบันทึก SPF ของ Shopify ไปยังบันทึก TXT ของคุณในการตั้งค่าโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ บันทึก SPF ของ Shopify ต้องชี้ไปที่ v=spf1 include:shops.shopify.com ~all

ถ้าโฮสต์ของโดเมนมีบันทึก SPF แล้ว หรือคุณใช้ผู้ให้บริการอีเมลจากภายนอกส่งอีเมลจากโดเมนแบบกำหนดเอง ให้รวมบันทึก SPF ทั้งหมดของคุณ หากต้องการรวมบันทึก SPF ต่างๆ ให้รวมบันทึกระหว่าง v=spf1 และ ~all ตัวอย่างเช่น นี่เป็นบันทึก SPF จากผู้ให้บริการโฮสต์ของอีเมลที่พบบ่อย

 • Google Workspace: v=spf1 include:shops.shopify.com include:_spf.google.com ~all
 • Zendesk: v=spf1 include:shops.shopify.com include:mail.zendesk.com ~all

ลองพิจารณาข้อกำหนดต่อไปนี้เมื่อเพิ่มบันทึก SPF ไปยังโฮสต์ของโดเมนของคุณ

 • คุณสามารถรวมบันทึก SPF ได้สูงสุดสิบรายการ
 • บันทึก SPF จำกัดจำนวนอักษรที่ 255 ตัว

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้โฮสต์โดเมนของคุณ

 2. ค้นหา TXT record ในโดเมนของคุณ ปกติแล้วจะอยู่ถัดจาก CNAME record และ MX record

 3. เพิ่มบันทึก SPF ของ Shopify ไปยังบันทึก TXT ของคุณ: v=spf1 include:shops.shopify.com ~all ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มบันทึก SPF สำหรับผู้ให้บริการโฮสต์ของอีเมลทุกรายที่คุณใช้ส่งอีเมลจากโดเมนของคุณแล้ว

- หากการตั้งค่าโดเมนของคุณไม่มีบันทึก SPF ให้เพิ่ม v=spf1 include:shops.shopify.com ~all - หากการตั้งค่าโดเมนของคุณมีบันทึก SPF แล้ว หรือคุณต้องการเพิ่มบันทึก SPF ของผู้ให้บริการโฮสต์ของอีเมล ให้รวมบันทึกทั้งสองระหว่าง v=spf1 และ ~all ตัวอย่างเช่น บันทึก SPF ที่รวม Shopify และ Google Workspace แล้วคือ v=spf1 include:shops.shopify.com include:_spf.google.com ~all

 1. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หลังจากคุณอัปเดตบันทึก SPF แล้ว อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

เกิดข้อผิดพลาดในการจัดส่งและ SPF Record

ลูกค้าของคุณจะยังคงได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติแม้ว่าคุณจะไม่ได้อัปเดตการตั้งค่าโฮสต์ของอีเมลสำหรับลูกค้าของคุณก็ตาม เนื่องจากการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติใช้บันทึก SPF ของ Shopify เพื่อตรวจสอบยืนยันอีเมลผู้ส่ง ซึ่งอีเมลเหล่านี้จะไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมหรือล้มเหลวในการจัดส่ง

หากคุณพบปัญหาในการส่งอีเมล ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มบันทึก SPF ของ Shopify และบันทึก SPF ของผู้ให้บริการโฮสต์ของอีเมลไปยังการตั้งค่าโดเมนของคุณแล้ว

เมื่อโดเมนของคุณไม่มีบริการโฮสติ้งอีเมลรวมอยู่ด้วยเมื่อคุณซื้อโดเมนของคุณจากผู้ให้บริการบุคคลภายนอก

เมื่อโดเมนของคุณที่คุณซื้อจากบุคคลภายนอกไม่มีบริการโฮสติ้งอีเมลรวมอยู่ด้วย คุณสามารถใช้บริการการโฮสต์อีเมลจากบุคคลภายนอกอื่นได้

บริการต่อไปนี้คือตัวอย่างบริการโฮสต์อีเมลจากภายนอกสองบริการที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งอีเมลจากที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อของคุณได้:

 • Zoho — ผู้ให้บริการ Zoho Mail ให้บริการอีเมลบัญชีผู้ใช้สำหรับโดเมนแบบกำหนดเอง พร้อมบริการแพ็คเกจแบบชำระเงิน สามารถเชื่อมต่อบริการ Zoho Mail กับ Zoho Business Apps ได้
 • Google workspace — Google Workspace จะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Gmail ด้วยการโฮสต์อีเมลสำหรับโดเมนแบบกำหนดเองของคุณในราคา 5 - 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้งานต่อเดือน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับGoogle Workspace และบริการ

หมายเหตุ: หากคุณเลือกหนึ่งในบริการโฮสต์อีเมลเหล่านี้คุณอาจต้องกำหนดค่าบันทึก MX ของคุณด้วยผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าอีเมลจากภายนอกได้แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตของคุณ

เมื่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณไม่สามารถทำงานร่วมกับการส่งต่ออีเมลได้

ผู้ให้บริการอีเมลบางรายเช่น Yahoo และ AOL บังคับใช้นโยบายการยืนยัน รายงาน และความสอดคล้องของข้อความในโดเมน (DMARC) ที่ป้องกันไม่ให้ Shopify ส่งอีเมลโดยใช้โดเมนของตน หากผู้ให้บริการอีเมลของคุณบังคับใช้นโยบาย DMARC คุณอาจต้องเปลี่ยนอีเมลสำหรับลูกค้าของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี