Thay đổi miền chính

Miền chính là tên miền được hiển thị trong thanh địa chỉ khi khách hàng duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn. Theo mặc định, miền chính của bạn sử dụng định dạng your-store-name.myshopify.com khi bạn đăng ký Shopify. Nếu muốn thay đổi miền mà khách hàng sử dụng để truy cập vào cửa hàng của bạn thì bạn có thể thêm miền tùy chỉnh và đặt miền tùy chỉnh làm miền chính.

Trước khi bắt đầu

Trước khi thay đổi miền chính, bạn cần thực hiện những thao tác sau:

  • Thêm miền tùy chỉnh vào Shopify.
  • Xác minh rằng miền của bạn có trạng thái Đã kết nối trên trang Miền trong trang quản trị Shopify. Có thể mất tới 48 giờ để kết nối miền của bạn.

Thay đổi miền chính

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.

  2. Trong mục Miền chính, nhấp vào Change primary domain (Thay đổi miền chính).

  3. Chọn miền bạn muốn đặt làm miền chính.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi bạn thay đổi miền chính, miền chính mới sẽ hiển thị với khách hàng truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí